Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Elektroninės įrangos technikas

Pavadinimas anglų kalba

Electronic equipment technician

Kodas

311402

Pogrupio pavadinimas

Elektronikos inžinerijos technikai

Pogrupio kodas

3114

Pogrupio aprašymas

Elektronikos inžinerijos technikai atlieka technines užduotis, susijusias su tiriamuoju elektronikos darbu ir elektroninės įrangos projektavimu, gamyba, surinkimu, įrengimu, naudojimu, technine priežiūra ir remontu.

Atliekamos užduotys:

 • techninė pagalba, atliekant darbus, susijusius su elektroninės įrangos ar bandomųjų pavyzdžių tyrimu ir tobulinimu;
 • elektroninių grandinių montavimo schemų projektavimas ir jų brėžinių rengimas pagal pateiktą techninių sąlygų aprašą;
 • išsamus medžiagų kiekio ir išlaidų bei darbo sąnaudų, kurių reikia elektroninei įrangai pagaminti ir įrengti, sąmatų rengimas pagal pateiktą techninių sąlygų aprašą;
 • techninė elektroninės įrangos gamybos, naudojimo, techninės priežiūros ir remonto kontrolė, užtikrinant jos tinkamą veikimą ir techninių sąlygų aprašo bei reglamentuojamųjų dokumentų atitiktį;
 • pagalba projektuojant, tobulinant, įrengiant, valdant ir prižiūrint elektronines sistemas;
 • įrengimo metodų planavimas, įrengtų įrenginių saugos ir valdymo patikra arba naujų elektroninių sistemų ar įrenginių pradinis paleidimas;
 • elektroninių sistemų bandymas, duomenų rinkimas ir analizė, pagalbos teikimas elektronikos inžinieriams, renkantiems elektronines schemas.

Aprašymo parengimo arba atnaujinimo data

2014-04-04

Reikalinga kvalifikacija

​nereglamentuota

Daugiau apie profesiją

Susijusios profesijos

Profesijos aprašymas

Profesijos tikslas(-ai):

 

parengti įrenginius ir aparatus eksperimentams, prižiūrėti gamybos ar eksperimentinę elektroninę įrangą, atlikti tyrimus, skaičiavimus, registruoti, analizuoti ir aiškinti tyrimų rezultatus.
Svarbiausios (ne daugiau kaip 10) profesijos veiklos sritys:
 • medžiagų ir darbo sąnaudų sąmatų, skirtų elektroninės įrangos gamybai ir įrengimui, rengimas;
 • sistemų bandymas, nustatant jų atitikimą techniniams reikalavimams ir saugumo normoms, rekomendacijų dėl kokybės standartų laikymosi teikimas;
 • elektroninės įrangos taisymas, tikrinimas, įrengimas, pakeitimas, paleidimas, projektavimas ir vertinimas;
 • inžinerinių sistemų ir konstrukcijų bandymų atlikimas, techninių ataskaitų rengimas;
 • pagalba inžinieriams projektuojant, planuojant ir vykdant darbų grafikus.
Potencialūs darbdaviaiValstybinės ir nevalstybinės mokslo institucijos, mokslinių tyrimų institutai, stambios ir smulkios įmonės užsiimančios elektroninės įrangos projektavimu, gamyba, surinkimu, įrengimu, naudojimu, technine priežiūra ir remontu.
Darbo priemonėsElektrinės schemos, techniniai brėžiniai, montavimo ir matavimo įrankiai: atsuktuvai, dildės,  lituokliai, plokščiareplės, montavimo peiliai, pincetai, slankmatis, mikrometras, veržlių raktai, įrankiai laidams tiesti, apsaugos nuo elektros krūvio priemonės.
Profesinės perspektyvosGali dirbti elektroninės įrangos techniku tiriamąjį  elektronikos darbą vykdančiose įstaigose ir institucijose bei elektroninės įrangos projektavimu, gamyba, surinkimu, įrengimu, naudojimu, technine priežiūra ir remontu užsiimančiose įmonėse. Elektroninės įrangos technikas gali siekti universitetinio išsilavinimo studijuodamas universitete inžinerinius mokslus. Profesinė kvalifikacija tobulinama darbo vietoje, specialiuose seminaruose ir kursuose. Įgijus patirties, papildomų kompetencijų ir reikiamą kvalifikaciją gali dirbti elektronikos inžinieriumi.
Profesijai reikalingos asmeninės savybės (interesai, vertybės, gebėjimai):kruopštumas, dėmesingumas, loginis mąstymas, geras regėjimas, gebėjimas dirbti individualiai ir komandoje, fizinė ištvermė.
Profesijai reikalingas išsilavinimas (jeigu reglamentuotas):nereglamentuojamas, priklauso nuo darbdavio reikalavimų.

Vaizdinė medžiaga

Nėra duomenų