Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Elektrinių gaminių kokybės inspektorius

Pavadinimas anglų kalba

Electric devices quality control inspector

Kodas

311311

Pogrupio pavadinimas

Elektros inžinerijos technikai

Pogrupio kodas

3113

Pogrupio aprašymas

​Elektros inžinerijos technikai atlieka technines užduotis, susijusias su tiriamuoju elektrotechnikos darbu, taip pat elektros įrenginių, prietaisų ir skirstomųjų sistemų projektavimu, gamyba, surinkimu, statyba, eksploatavimu, naudojimu, technine priežiūra ir remontu.

Atliekamos užduotys:

 • techninė pagalba, atliekant darbus, susijusius su elektros įrangos ir įtaisų ar bandomųjų pavyzdžių tyrimu ir tobulinimu;
 • elektros instaliacijos ir grandinių projektavimas bei brėžinių rengimas pagal pateiktą techninių sąlygų aprašą;
 • išsamus medžiagų kiekio ir išlaidų bei darbo sąnaudų, kurių reikia gamybai ir instaliacijai, sąmatų rengimas pagal pateiktą techninių sąlygų aprašą;
 • techninė elektros sistemų ir įrenginių gamybos, instaliavimo, naudojimo, priežiūros ir remonto kontrolė, užtikrinant jų tinkamą veikimą ir techninių sąlygų aprašo bei reglamentuojamųjų dokumentų atitiktį;
 • įrengimo metodų planavimas, įrengtų įrenginių saugos ir valdymo patikra ar naujų elektros sistemų ar įrenginių pradinis paleidimas;
 • elektros įrenginių ir instaliacijų surinkimas ir bandymas, kalibravimas, keitimas ir remontas, laikantis reglamentuojamųjų dokumentų ir saugos reikalavimų.

Aprašymo parengimo arba atnaujinimo data

2014-04-25

Reikalinga kvalifikacija

​nereglamentuota.

Daugiau apie profesiją

Susijusios profesijos

Profesijos aprašymas

Profesijos tikslas(-ai):

 

tirti, bandyti ir kontroliuoti elektrinių gaminių kokybę, nustatant kaip jų parametrai atitinka standartų ar normatyvinių dokumentų reikalavimus.
Svarbiausios (ne daugiau kaip 10) profesijos veiklos sritys:
 • pateiktų elektrinių gaminių kokybės tikrinimas pagal techninės dokumentacijos reikalavimus;
 • techninių elektrinių gaminių brėžinių skaitymas;
 • matavimų protokolų rengimas ir pasirašymas;
 • rekomendacijų dėl kokybės standartų laikymosi teikimas;
 • informacijos apie elektrinius gaminius ir jų kokybės parametrus kaupimas, sisteminimas, analizavimas ir perdavimas užsakovui.
Potencialūs darbdaviaiStambios ir smulkios įmonės užsiimančios elektrinių gaminių projektavimu, gamyba, surinkimu, įrengimu, naudojimu, technine priežiūra ir remontu, valstybinės ir nevalstybinės mokslo institucijos ir su elektriniais gaminiais susiję techninių tyrimų institutai.
Darbo priemonėsElektrinės schemos, techniniai brėžiniai, montavimo ir matavimo įrankiai: atsuktuvai, dildės, lituokliai, plokščiareplės, montavimo peiliai, pincetai, slankmatis, mikrometras, apsaugos nuo elektros krūvio priemonės, įstatymų bei kitų teisės aktų rinkiniai.
Profesinės perspektyvosGali dirbti elektrinių gaminių inspektoriumi valstybinėse ir nevalstybinėse įstaigose ir įmonėse, dirbančiose elektrinių gaminių gamybos, surinkimo, remonto ar kokybės kontrolės srityse. Profesinė kvalifikacija tobulinama darbo vietoje, specialiuose kursuose, seminaruose. Elektrinių gaminių kokybės inspektorius gali siekti universitetinio išsilavinimo studijuodamas universitete inžinerinius mokslus.
Profesijai reikalingos asmeninės savybės (interesai, vertybės, gebėjimai):sąžiningumas, kruopštumas, dėmesingumas, loginis mąstymas, gera rankų, akių ir pirštų judesių koordinacija, gebėjimas sklandžiai reikšti mintis raštu ir žodžiu,  gebėjimas dirbti individualiai ir komandoje.
Profesijai reikalingas išsilavinimas (jeigu reglamentuotas):nereglamentuotas, priklauso nuo darbdavio reikalavimų.

Vaizdinė medžiaga

Nėra duomenų