Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Elektrotechnikas

Pavadinimas anglų kalba

Electrician

Kodas

311302

Pogrupio pavadinimas

Elektros inžinerijos technikai

Pogrupio kodas

3113

Pogrupio aprašymas

​Elektros inžinerijos technikai atlieka technines užduotis, susijusias su tiriamuoju elektrotechnikos darbu, taip pat elektros įrenginių, prietaisų ir skirstomųjų sistemų projektavimu, gamyba, surinkimu, statyba, eksploatavimu, naudojimu, technine priežiūra ir remontu.

Atliekamos užduotys:

 • techninė pagalba, atliekant darbus, susijusius su elektros įrangos ir įtaisų ar bandomųjų pavyzdžių tyrimu ir tobulinimu;
 • elektros instaliacijos ir grandinių projektavimas bei brėžinių rengimas pagal pateiktą techninių sąlygų aprašą;
 • išsamus medžiagų kiekio ir išlaidų bei darbo sąnaudų, kurių reikia gamybai ir instaliacijai, sąmatų rengimas pagal pateiktą techninių sąlygų aprašą;
 • techninė elektros sistemų ir įrenginių gamybos, instaliavimo, naudojimo, priežiūros ir remonto kontrolė, užtikrinant jų tinkamą veikimą ir techninių sąlygų aprašo bei reglamentuojamųjų dokumentų atitiktį;
 • įrengimo metodų planavimas, įrengtų įrenginių saugos ir valdymo patikra ar naujų elektros sistemų ar įrenginių pradinis paleidimas;elektros įrenginių ir instaliacijų surinkimas ir bandymas,
 • kalibravimas, keitimas ir remontas, laikantis reglamentuojamųjų dokumentų ir saugos reikalavimų.

Aprašymo parengimo arba atnaujinimo data

2014-04-04

Reikalinga kvalifikacija

​nereglamentuota, galima įgyti elektros inžinerijos bakalauro ar magistro kvalifikacinį laipsnį baigus universitetines studijų programas.

Daugiau apie profesiją

Susijusios profesijos

Profesijos aprašymas

Profesijos tikslas(-ai):

 

projektuoti, gaminti, surinkti ir eksploatuoti elektros įrengimus ir prietaisus.
Svarbiausios (ne daugiau kaip 10) profesijos veiklos sritys:
 • elektros įrangos, instaliacijos ir valdymo sistemų įrengimas, išbandymas, perdavimas naudoti, techninė priežiūra ir taisymas;
 • techninės pagalbos atliekant darbus, susijusius su elektros įrangos ar aparatūros bei bandomųjų pavyzdžių tyrimu ir tobulinimu, teikimas;
 • elektros instaliacijos ir grandinių projektavimas bei eskizų parengimas pagal pateiktas specifikacijas;
 • išsamus medžiagų kiekio ir išlaidų bei darbo sąnaudų, kurių reikia gamybai ir instaliacijai, apskaičiavimas pagal pateiktas specifikacijas;
 • techninė elektros sistemų ir įrenginių gamybos, instaliacijos, naudojimo ir remonto priežiūra, siekiant užtikrinti jų tinkamą veikimą bei atitikimą specifikacijoms ir nurodymams;
 • elektros sistemų prijungimas prie maitinimo šaltinio;
 • sugedusių elektros įrenginių dalių keitimas ir taisymas.
Potencialūs darbdaviaiSmulkios, vidutinės ir stambios elektronikos įmonės arba bet kokio profilio įmonės, turinčios elektronikos technikos priežiūros ir eksploatavimo padalinius, valstybinės įstaigos ir organizacijos.
Darbo priemonėsElektros įtampos matavimo įrenginiai (ampermetras, voltmetras, matuokliai ir pan.), atsuktuvai, plaktukai, replės, grąžtai, darbų saugos priemonės (šalmai, kaukės, pirštinės, speciali avalynė ir pan.), braižymo lenta, braižymo priemonės (liniuotė, skriestuvas ir pan.), matavimo įrankiai bei prietaisai (liniuotės, ruletės ir pan.), ryšio priemonės (telefonas, radijo stotelė).
Profesinės perspektyvosBaigęs elektros inžinieriaus mokymo programą asmuo gali dirbti kvalifikuotu elektrotechniku. Profesinė kvalifikacija tobulinama darbo vietoje, specialiuose kursuose. Įgijęs darbo patirties ir papildomų kompetencijų laivo elektrikas gali vadovauti šios srities specialistų veiklai. Siekiantis aukštesnio išsilavinimo specialistas, įgijęs vidurinį išsilavinimą, gali mokymąsi tęsti pagal elektros inžinerijos studijų programą universitetinių studijų metu. Gali dirbti individualiai – teikti elektros įrangos instaliavimo arba priežiūros paslaugas.
Profesijai reikalingos asmeninės savybės (interesai, vertybės, gebėjimai):konkretumas, savarankiškumas, atsakingumas, kantrumas, loginis – analitinis mąstymas, atsargumas, kruopštumas, gebėjimas susikaupti.
Profesijai reikalingas išsilavinimas (jeigu reglamentuotas):nereglamentuotas, gali būti reikalaujamas profesinio rengimo diplomas ar pažymėjimas.

Vaizdinė medžiaga

Nėra duomenų