Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Pastatų priežiūros tarnybos inspektorius

Pavadinimas anglų kalba

Building Maintenance Services Inspector

Kodas

311218

Pogrupio pavadinimas

Statybos inžinerijos technikai

Pogrupio kodas

3112

Pogrupio aprašymas

Statybos inžinerijos technikai atlieka technines užduotis, susijusias su statybos tiriamuoju darbu, taip pat pastatų ir kitų tokių statinių, kaip vandentiekio ir kanalizacijos sistemos, tiltai, keliai, užtvankos ir oro uostai, projektavimu, statyba ir tiesyba, eksploatavimu, technine priežiūra ir remontu.

Atliekamos užduotys:

 • grunto ir statybinių medžiagų tyrimas statybvietėje ar laboratorijoje ar pagalba, atliekant šiuos darbus;
 • techninė pagalba, susijusi su pastatų ir kitų statinių statyba bei su statybviečių žvalgymu ir žvalgymo ataskaitų rengimu;
 • projekto techninių sąlygų aprašo, susijusių teisės aktų ir reglamentuojamųjų dokumentų atitikties užtikrinimas, nurodytų medžiagų ir darbo standartų laikymasis;
 • pastatų ir civilinės statybos techninių principų ir praktinių žinių taikymas, nustatant ir sprendžiant darbe kylančias problemas;
 • pagalba skaičiuojant išsamias projektui reikiamų medžiagų kiekio ir išlaidų bei darbo sąnaudų sąmatas pagal pateiktą techninių sąlygų aprašą;
 • statinių ir įrenginių techninės priežiūros ir remonto organizavimas;
 • statomų ir baigtų statyti pastatų ir statinių priežiūra ir tikrinimas, ar jie atitinka statybos, klasifikavimo, suskirstymo zonomis ir saugos įstatymų bei patvirtintų planų, techninių sąlygų aprašo ir standartų, kitų su pastatų kokybe ir sauga susijusių teisės aktų reikalavimus;
 • pramonės gamyklų, viešbučių, kino teatrų ir kitų pastatų bei statinių tikrinimas, siekiant nustatyti gaisro pavojų ir konsultavimas, kaip jį pašalinti;
 • konsultavimas dėl gaisrinės saugos jutiklių ir automatinės gaisrų gesinimo sistemos įrengimo, statant pastatus naudotinų medžiagų ir transporto priemonių, siekiant mažinti gaisro riziką ir žalos mastą bei pavojų, jeigu kiltų gaisras.

Aprašymo parengimo arba atnaujinimo data

2014-04-25

Reikalinga kvalifikacija

​nereglamentuota

Daugiau apie profesiją

Susijusios profesijos

Profesijos aprašymas

Profesijos tikslas(-ai):

 

tirti įmonių, susijusių su pastatų priežiūros tarnybos aptarnaujančiais pastatais, veiklą.
Svarbiausios (ne daugiau kaip 10) profesijos veiklos sritys:
 • tikrinti įmonių veiklą, kurios aptarnauja pastatų priežiūros tarnybos prižiūrimus pastatus;
 • remonto, renovacijos kontroliavimas pastatų tarnybos prižiūrimuose pastatuose, ar remontuojamas pagal statinio projektą, statybos rangos sutarties, įstatymų, kitų teisės aktų, taip pat normatyvinių statybos techninių dokumentų, normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų reikalavimus;
 • kontroliavimas, kaip laikomasi potencialiai pavojingų įrenginių techninės būklės tikrinimo, darbo saugos pastato teritorijoje užtikrinimo tvarkos;
 • įmonių, pastatų gyventojų, savininkų konsultavimas;
 • tyrimo išvadų pateikimas.
Potencialūs darbdaviaiPastatų priežiūros tarnybos, kitos pastatus prižiūrinčios institucijos, įmonės.
Darbo priemonėsKompiuterinė, biuro, ryšių technika, fotoaparatas, matavimo ir kontrolinės priemonės, Lietuvos respublikos įstatymai ir kiti teisės aktai.
Profesinės perspektyvosGali dirbti jaunesniuoju inspektoriumi, inspektoriumi, vyriausiu inspektoriumi. Įgijęs darbo patirties ir kompetencijų, gali vadovauti skyriaus, padalinio darbui. Kvalifikacija tobulinama darbo vietoje, specialiuose kursuose, seminaruose. Siekiantis aukštesnio išsilavinimo asmuo gali studijuoti aukštojoje mokykloje pagal technologijos mokslų studijų srities programas.
Profesijai reikalingos asmeninės savybės (interesai, vertybės, gebėjimai):atsakingumas, kruopštumas, savarankiškumas, nuoseklumas, objektyvumas, loginis mastymas, gebėjimas dirbti individualiai ir komandoje, gebėjimas priimti sprendimus, komunikabilumas, gebėjimas spręsti praktines problemas ir situacijas.
Profesijai reikalingas išsilavinimas (jeigu reglamentuotas):nereglamentuotas, priklauso nuo darbdavio reikalavimų.

Vaizdinė medžiaga

Nėra duomenų