Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Geotechnikos technikas

Pavadinimas anglų kalba

Geotechnical technician

Kodas

311215

Pogrupio pavadinimas

Statybos inžinerijos technikai

Pogrupio kodas

3112

Pogrupio aprašymas

Statybos inžinerijos technikai atlieka technines užduotis, susijusias su statybos tiriamuoju darbu, taip pat pastatų ir kitų tokių statinių, kaip vandentiekio ir kanalizacijos sistemos, tiltai, keliai, užtvankos ir oro uostai, projektavimu, statyba ir tiesyba, eksploatavimu, technine priežiūra ir remontu.

Atliekamos užduotys:

 • grunto ir statybinių medžiagų tyrimas statybvietėje ar laboratorijoje ar pagalba, atliekant šiuos darbus;
 • techninė pagalba, susijusi su pastatų ir kitų statinių statyba bei su statybviečių žvalgymu ir žvalgymo ataskaitų rengimu;
 • projekto techninių sąlygų aprašo, susijusių teisės aktų ir reglamentuojamųjų dokumentų atitikties užtikrinimas, nurodytų medžiagų ir darbo standartų laikymasis;
 • pastatų ir civilinės statybos techninių principų ir praktinių žinių taikymas, nustatant ir sprendžiant darbe kylančias problemas;
 • pagalba skaičiuojant išsamias projektui reikiamų medžiagų kiekio ir išlaidų bei darbo sąnaudų sąmatas pagal pateiktą techninių sąlygų aprašą;
 • statinių ir įrenginių techninės priežiūros ir remonto organizavimas;
 • statomų ir baigtų statyti pastatų ir statinių priežiūra ir tikrinimas, ar jie atitinka statybos, klasifikavimo, suskirstymo zonomis ir saugos įstatymų bei patvirtintų planų, techninių sąlygų aprašo ir standartų, kitų su pastatų kokybe ir sauga susijusių teisės aktų reikalavimus;
 • pramonės gamyklų, viešbučių, kino teatrų ir kitų pastatų bei statinių tikrinimas, siekiant nustatyti gaisro pavojų ir konsultavimas, kaip jį pašalinti;
 • konsultavimas dėl gaisrinės saugos jutiklių ir automatinės gaisrų gesinimo sistemos įrengimo, tatant pastatus naudotinų medžiagų ir transporto priemonių, siekiant mažinti gaisro riziką ir žalos mastą bei pavojų, jeigu kiltų gaisras.

Aprašymo parengimo arba atnaujinimo data

2014-03-18

Reikalinga kvalifikacija

Geotechnikas, kvalifikacija įgyjama studijuojant pagal statybos inžinerijos studijų krypties programas: statybos inžinierius (direktyva 2005/36/EB).

Daugiau apie profesiją

Susijusios profesijos

Profesijos aprašymas

Profesijos tikslas(-ai):

 

vertinti gruntų savybes, pagrindo stiprumą, projektuoti sekliuosius polinius pamatus, atramines sienas, inkarus ir kitas geotechnines konstrukcijas.
Svarbiausios (ne daugiau kaip 10) profesijos veiklos sritys:
 • geotechninių procesų, technologijų, medžiagų ir gaminių išmanymas;
 • geotechninių problemų įvardijimas;
 • projektavimui reikalingų geotechninių parametrų įvertinimas;
 • grunto ir uolienų testavimas;
 • grunto ir uolienų pagrindinių fizikinių-mechaninių savybių nustatymas;
 • projektavimo metodų taikymas geotechnikos problemoms spręsti;
 • geotechninių tyrinėjimų ir bandymų metodų kūrimas ir taikymas;
 • įvairių geotechninių konstrukcijų (sekliųjų, polinių pamatų, atraminių sienų, inkarų) projektavimas;
 • geotechninių konstrukcijų eksploatavimas ir priežiūra.
Potencialūs darbdaviaiGeologijos valdyba, organizacijos, užsiimančios statybine ir grunto tyrimo veikla, Geotechninius tyrimus, mėginių ėmimą, bandymus atliekančios organizacijos, universitetai ar institutai.
Darbo priemonėsGeotechnikos srities standartai, geotechninių procesų technologijos ir techniniai reikalavimai, grunto ir uolienų fizikinių-mechaninių savybių nustatymo įranga, grunto ir uolienų pavyzdžiai, Lietuvos statybininkų asociacijos statybos taisyklės, informacinės technologijos.
Profesinės perspektyvosGali dirbti geotechnikos techniku arba tęsti studijas pagal technologijų mokslo srities doktorantūros studijų programas.
Profesijai reikalingos asmeninės savybės (interesai, vertybės, gebėjimai):geologiniais procesais bei naujausiomis statybos technologijomis; analitiškas ir erdvinis mąstymas,  noras tirti ir analizuoti, atsakingumas, darbštumas, gebėjimas projektuoti darbus, kompiuterinis raštingumas.
Profesijai reikalingas išsilavinimas (jeigu reglamentuotas):aukštasis (universitetinės studijos).

Vaizdinė medžiaga

Nėra duomenų