Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Darbo normavimo technikas

Pavadinimas anglų kalba

Technician, job rationing

Kodas

311213

Pogrupio pavadinimas

Statybos inžinerijos technikai

Pogrupio kodas

3112

Pogrupio aprašymas

​Statybos inžinerijos technikai atlieka technines užduotis, susijusias su statybos tiriamuoju darbu, taip pat pastatų ir kitų tokių statinių, kaip vandentiekio ir kanalizacijos sistemos, tiltai, keliai, užtvankos ir oro uostai, projektavimu, statyba ir tiesyba, eksploatavimu, technine priežiūra ir remontu.

Atliekamos užduotys:

 • grunto ir statybinių medžiagų tyrimas statybvietėje ar laboratorijoje ar pagalba, atliekant šiuos darbus;
 • techninė pagalba, susijusi su pastatų ir kitų statinių statyba bei su statybviečių žvalgymu ir žvalgymo ataskaitų rengimu;
 • projekto techninių sąlygų aprašo, susijusių teisės aktų ir reglamentuojamųjų dokumentų atitikties užtikrinimas, nurodytų medžiagų ir darbo standartų laikymasis;
 • pastatų ir civilinės statybos techninių principų ir praktinių žinių taikymas, nustatant ir sprendžiant darbe kylančias problemas;
 • pagalba skaičiuojant išsamias projektui reikiamų medžiagų kiekio ir išlaidų bei darbo sąnaudų sąmatas pagal pateiktą techninių sąlygų aprašą;
 • statinių ir įrenginių techninės priežiūros ir remonto organizavimas;
 • statomų ir baigtų statyti pastatų ir statinių priežiūra ir tikrinimas, ar jie atitinka statybos, klasifikavimo, suskirstymo zonomis ir saugos įstatymų bei patvirtintų planų, techninių sąlygų aprašo ir standartų, kitų su pastatų kokybe ir sauga susijusių teisės aktų reikalavimus;
 • pramonės gamyklų, viešbučių, kino teatrų ir kitų pastatų bei statinių tikrinimas, siekiant nustatyti gaisro pavojų ir konsultavimas, kaip jį pašalinti;
 • konsultavimas dėl gaisrinės saugos jutiklių ir automatinės gaisrų gesinimo sistemos įrengimo, statant pastatus naudotinų medžiagų ir transporto priemonių, siekiant mažinti gaisro riziką ir žalos mastą bei pavojų, jeigu kiltų gaisras.

Aprašymo parengimo arba atnaujinimo data

2014-04-28

Reikalinga kvalifikacija

​nereglamentuota

Daugiau apie profesiją

Susijusios profesijos

Profesijos aprašymas

Profesijos tikslas(-ai):

 

nustatyti normas tam tikriems statybos darbams atlikti racionaliausiu būdu.
Svarbiausios (ne daugiau kaip 10) profesijos veiklos sritys:
 • statybos darbų normavimas (darbo sąnaudų, tokių kaip laikas, išdirbis, aptarnavimas, darbuotojų skaičius, nustatymas) konkretiems, standartiniams statybos darbams;
 • specifinių, rečiau pasitaikančių statybos darbų normavimas;
 • pagalbos teikimas statybos darbų vadovams, projektų vadovams organizuojant darbą (darbo normavimas, principai ir įtaka darbo pasidalijimui, darbo vietų aptarnavimui, darbo būdų ir metodų pasirinkimui, darbo sąlygų įvertinimui, darbo užmokesčio skaičiavimui ir materialiniam skatinimui (priedai, premijos ir pan.), darbo planavimui ir darbo apskaitai);
 • pagalbos teikimas projektuotojams, sąmatų sudarytojams ar kitiems statybos specialistams, rengiantiems techninius projektus, sudarantiems sąmatas (kai reikalinga naudoti statybos darbų normas).
Potencialūs darbdaviaiStatybos, techninės priežiūros ir rekonstrukcijos, remonto darbus atliekančios įmonės, projektavimo įmonės.
Darbo priemonėsSpeciali programinė įranga (skaičiavimui, sąmatų sudarymui ir pan.), kompiuteris, darbo saugos priemonės (speciali apranga, avalynė, šalmas, akiniai, pirštinės ir pan.), laiko matavimo prietaisai (laikrodis, laikmatis ir pan.), teisės aktų rinkiniai.
Profesinės perspektyvosGali dirbti visose statybos, techninės priežiūros ir rekonstrukcijos, remonto darbus atliekančiose įmonėse, projektavimo įmonėse darbo normavimo techniku. Įgijęs darbinės patirties ir papildomų kompetencijų gali siekti sąmatininko, projekto vadovo pareigų. Gali tęsti statybos inžinerijos, statybos technologijos mokslų krypčių studijas. Gali vystyti nuosavą verslą.
Profesijai reikalingos asmeninės savybės (interesai, vertybės, gebėjimai):analitinis ir techninis mąstymas, dėmesio koncentracija, atsakingumas, energingumas, kruopštumas, savarankiškumas, gebėjimas dirbti komandoje ir individualiai, geri bendravimo įgūdžiai, gebėjimas sisteminti informaciją, spręsti problemas, geras nuotolio, dydžio, formos suvokimas, gera klausa ir rega, verslumas.
Profesijai reikalingas išsilavinimas (jeigu reglamentuotas):nereglamentuotas, gali būti reikalaujamas profesinio mokymo diplomas ar pažymėjimas, ar aukštasis išsilavinimas statybos srityje.

Vaizdinė medžiaga

Nėra duomenų