Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Konstrukcijų technikas

Pavadinimas anglų kalba

Structural technician

Kodas

311212

Pogrupio pavadinimas

Statybos inžinerijos technikai

Pogrupio kodas

3112

Pogrupio aprašymas

Statybos inžinerijos technikai atlieka technines užduotis, susijusias su statybos tiriamuoju darbu, taip pat pastatų ir kitų tokių statinių, kaip vandentiekio ir kanalizacijos sistemos, tiltai, keliai, užtvankos ir oro uostai, projektavimu, statyba ir tiesyba, eksploatavimu, technine priežiūra ir remontu.

Atliekamos užduotys:

 • grunto ir statybinių medžiagų tyrimas statybvietėje ar laboratorijoje ar pagalba, atliekant šiuos darbus;
 • techninė pagalba, susijusi su pastatų ir kitų statinių statyba bei su statybviečių žvalgymu ir žvalgymo ataskaitų rengimu;
 • projekto techninių sąlygų aprašo, susijusių teisės aktų ir reglamentuojamųjų dokumentų atitikties užtikrinimas, nurodytų medžiagų ir darbo standartų laikymasis;
 • pastatų ir civilinės statybos techninių principų ir praktinių žinių taikymas, nustatant ir sprendžiant darbe kylančias problemas;
 • pagalba skaičiuojant išsamias projektui reikiamų medžiagų kiekio ir išlaidų bei darbo sąnaudų sąmatas pagal pateiktą techninių sąlygų aprašą;
 • statinių ir įrenginių techninės priežiūros ir remonto organizavimas;
 • statomų ir baigtų statyti pastatų ir statinių priežiūra ir tikrinimas, ar jie atitinka statybos, klasifikavimo, suskirstymo zonomis ir saugos įstatymų bei patvirtintų planų, techninių sąlygų aprašo ir standartų, kitų su pastatų kokybe ir sauga susijusių teisės aktų reikalavimus;
 • pramonės gamyklų, viešbučių, kino teatrų ir kitų pastatų bei statinių tikrinimas, siekiant nustatyti gaisro pavojų ir konsultavimas, kaip jį pašalinti;
 • konsultavimas dėl gaisrinės saugos jutiklių ir automatinės gaisrų gesinimo sistemos įrengimo, statant pastatus naudotinų medžiagų ir transporto priemonių, siekiant mažinti gaisro riziką ir žalos mastą bei pavojų, jeigu kiltų gaisras.

Aprašymo parengimo arba atnaujinimo data

2014-03-18

Reikalinga kvalifikacija

​nereglamentuojama

Daugiau apie profesiją

Susijusios profesijos

Profesijos aprašymas

Profesijos tikslas(-ai):

 

vertinti gelžbetoninių ir medinių konstrukcijų laikomąją galią, atlikti konstrukcijų montavimo ir remonto darbus.

Svarbiausios (ne daugiau kaip 10) profesijos veiklos sritys:

 

 

 • darbų technologijų su plieninėmis konstrukcijomis ir techninių reikalavimų taikymas;
 • medinių statinių konstrukcijų, jų jungčių būdų taikymas, pažeidimų nustatymas ir jų šalinimas;
 • skiedinio, betono, mūro gaminių, armatūros fizikinių bei mechaninių savybių nustatymas;
 • gelžbetoninių konstrukcijų laikomosios galios nustatymas;
 • gelžbetoninių konstrukcijų sustiprinimas, antikorozinių darbų vykdymas;
 • tiltų, viadukų, vandens bokštų, įvairių gelžbetoninių ir medinių konstrukcijų remonto darbai;
 • suvirinimas ir gelžbetoninių konstrukcijų montavimo darbai.
Potencialūs darbdaviaiĮmonės, kurių veikla susijusi su statybos tiriamuoju darbu, pastatų, vandentiekio ir kanalizacijos sistemos statinių, tiltų, kelių, užtvankų ir oro uostų projektavimu, statyba, tiesyba ir eksploatavimu.
Darbo priemonėsKonstrukcijų techniko darbe naudojamos medžiagos ir  įranga (betono ir statybiniai gaminiai, gelžbetoniniai gaminiai ir jų konstrukcijos, akmens ir armatūros gaminiai, strypynai, medienos konstrukcijos, rankiniai, elektriniai, mechaniniai matavimo, žymėjimo, tvirtinimo, pjovimo, gręžimo įrankiai ir kt.), konstrukcijų techniko darbus reglamentuojantys normatyviniai dokumentai, informacinės technologijos.
Profesinės perspektyvosGali dirbti konstrukcijų techniku įmonėse, kurių veikla susijusi su statybos ir jos projektavimo darbais. Įgiję darbo patirties, gali vadovauti kitiems darbuotojams, atliekantiems šios srities darbus. Mokymąsi galima tęsti pagal aukštojo mokslo statybos inžinerijos studijų programas.
Profesijai reikalingos asmeninės savybės (interesai, vertybės, gebėjimai):domėjimasis technika, statybinėmis konstrukcijomis, atsakingumas, kruopštumas, savarankiškumas, greita orientacija, atkaklumas, sąžiningumas, sugebėjimas planuoti darbo laiką, kompiuterinis raštingumas.
Profesijai reikalingas išsilavinimas (jeigu reglamentuotas):nereglamentuojama, gali būti reikalaujamas profesinio mokymo diplomas ar pažymėjimas.

Vaizdinė medžiaga

Nėra duomenų