Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Topografijos technikas

Pavadinimas anglų kalba

Topography technician

Kodas

311211

Pogrupio pavadinimas

Statybos inžinerijos technikai

Pogrupio kodas

3112

Pogrupio aprašymas

Statybos inžinerijos technikai atlieka technines užduotis, susijusias su statybos tiriamuoju darbu, taip pat pastatų ir kitų tokių statinių, kaip vandentiekio ir kanalizacijos sistemos, tiltai, keliai, užtvankos ir oro uostai, projektavimu, statyba ir tiesyba, eksploatavimu, technine priežiūra ir remontu.

Atliekamos užduotys:

 • grunto ir statybinių medžiagų tyrimas statybvietėje ar laboratorijoje ar pagalba, atliekant šiuos darbus;
 • techninė pagalba, susijusi su pastatų ir kitų statinių statyba bei su statybviečių žvalgymu ir žvalgymo ataskaitų rengimu;
 • projekto techninių sąlygų aprašo, susijusių teisės aktų ir reglamentuojamųjų dokumentų atitikties užtikrinimas, nurodytų medžiagų ir darbo standartų laikymasis;
 • pastatų ir civilinės statybos techninių principų ir praktinių žinių taikymas, nustatant ir sprendžiant darbe kylančias problemas;
 • pagalba skaičiuojant išsamias projektui reikiamų medžiagų kiekio ir išlaidų bei darbo sąnaudų sąmatas pagal pateiktą techninių sąlygų aprašą;
 • statinių ir įrenginių techninės priežiūros ir remonto organizavimas;
 • statomų ir baigtų statyti pastatų ir statinių priežiūra ir tikrinimas, ar jie atitinka statybos, klasifikavimo, suskirstymo zonomis ir saugos įstatymų bei patvirtintų planų, techninių sąlygų aprašo ir standartų, kitų su pastatų kokybe ir sauga susijusių teisės aktų reikalavimus;
 • pramonės gamyklų, viešbučių, kino teatrų ir kitų pastatų bei statinių tikrinimas, siekiant nustatyti gaisro pavojų ir konsultavimas, kaip jį pašalinti;
 • konsultavimas dėl gaisrinės saugos jutiklių ir automatinės gaisrų gesinimo sistemos įrengimo, statant pastatus naudotinų medžiagų ir transporto priemonių, siekiant mažinti gaisro riziką ir žalos mastą bei pavojų, jeigu kiltų gaisras.

Aprašymo parengimo arba atnaujinimo data

2014-04-23

Reikalinga kvalifikacija

​nereglamentuota

Daugiau apie profesiją

Susijusios profesijos

Profesijos aprašymas

Profesijos tikslas(-ai):

 

organizuoti ir atlikti Žemės paviršiaus matavimo ir vaizdavimo topografiniuose žemėlapiuose ir planuose darbus.

Svarbiausios (ne daugiau kaip 10) profesijos veiklos sritys:

 

 

 

 • sklypo ribų, pastatų, griovių, miško ribų, požeminių komunikacijų apžiūrėjimas ir nužymėjimas;
 • komunikacijos tinklų (klojamų po žeme) ar pastatų topografinių nuotraukų darymas;
 • žemės paviršiaus gamtinių ir fizinių (reljefo, hidrografijos, augmenijos), antropogeninių bei pavienių topografinių objektų matavimas bei vaizdavimas topografiniuose žemėlapiuose;
 • esamų vietovės objektų, situacijos, kontūrų, reljefo ir požeminių inžinerinių statinių bei tinklų vaizdavimas topografiniuose planuose;
 • namų valdos, sodo bendrijų sklypų, ūkininkų sodybų, žemės ūkio paskirties sklypų, statybų rekonstrukcijos objektų topografinių planų rengimas;
 • topografinių planų rengimas, prieš pradedant projektuoti žemės panaudojimo paskirties keitimo darbus;
 • techninė pagalba rengiant kitus topografinius žemėlapius ir planus.
Potencialūs darbdaviaiĮmonės, užsiimančios geodezine, topografine ir kartografine veikla, apimančia valstybinius, teminius ir savivaldybių vykdomus topografijos, geodezijos ir kartografijos darbus.
Darbo priemonėsGeodezininkų surinkta informacija, vietovės aerofotonuotraukos, duomenys iš palydovų, nuotolinio stebėjimo ir žvalgymo duomenų nuotraukos (menzulinės ir fototeodolitinės), palydovinė vietos nustatymo sistema (GPS), radijo ryšio priemonės, geografinės informacijos sistemos (GIS - kompiuterizuotos erdvinių duomenų bazės).
Profesinės perspektyvosGali dirbti topografijos technikais įmonėse, užsiimančiose geodezine, topografine ir kartografine veikla arba studijuoti geodezijos arba žemėtvarkos krypties gilinamojo lygio dalykus, siekiant įgyti magistro profesinę kvalifikaciją. Toliau studijas gali tęsti doktorantūros studijų programose.
Profesijai reikalingos asmeninės savybės (interesai, vertybės, gebėjimai):atsakingumas, kruopštumas, atidumas, savarankiškumas, greita orientacija, pastabumas, atkaklumas, sąžiningumas, sugebėjimas planuoti darbo laiką, gebėjimas naudotis kompiuterinėmis programomis ir gebėjimas organizuoti savo ir kitų darbą.
Profesijai reikalingas išsilavinimas (jeigu reglamentuotas):nereglamentuota, dažnai aukštasis.

Vaizdinė medžiaga

Nėra duomenų