Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Gruntų mechanikos technikas

Pavadinimas anglų kalba

Soil mechanics technician

Kodas

311210

Pogrupio pavadinimas

Statybos inžinerijos technikai

Pogrupio kodas

3112

Pogrupio aprašymas

Statybos inžinerijos technikai atlieka technines užduotis, susijusias su statybos tiriamuoju darbu, taip pat pastatų ir kitų tokių statinių, kaip vandentiekio ir kanalizacijos sistemos, tiltai, keliai, užtvankos ir oro uostai, projektavimu, statyba ir tiesyba, eksploatavimu, technine priežiūra ir remontu.

Atliekamos užduotys:

 • grunto ir statybinių medžiagų tyrimas statybvietėje ar laboratorijoje ar pagalba, atliekant šiuos darbus;
 • techninė pagalba, susijusi su pastatų ir kitų statinių statyba bei su statybviečių žvalgymu ir žvalgymo ataskaitų rengimu;
 • projekto techninių sąlygų aprašo, susijusių teisės aktų ir reglamentuojamųjų dokumentų atitikties užtikrinimas, nurodytų medžiagų ir darbo standartų laikymasis;
 • pastatų ir civilinės statybos techninių principų ir praktinių žinių taikymas, nustatant ir sprendžiant darbe kylančias problemas;
 • pagalba skaičiuojant išsamias projektui reikiamų medžiagų kiekio ir išlaidų bei darbo sąnaudų sąmatas pagal pateiktą techninių sąlygų aprašą;
 • statinių ir įrenginių techninės priežiūros ir remonto organizavimas;
 • statomų ir baigtų statyti pastatų ir statinių priežiūra ir tikrinimas, ar jie atitinka statybos, klasifikavimo, suskirstymo zonomis ir saugos įstatymų bei patvirtintų planų, techninių sąlygų aprašo ir standartų, kitų su pastatų kokybe ir sauga susijusių teisės aktų reikalavimus;
 • pramonės gamyklų, viešbučių, kino teatrų ir kitų pastatų bei statinių tikrinimas, siekiant nustatyti gaisro pavojų ir konsultavimas, kaip jį pašalinti;
 • konsultavimas dėl gaisrinės saugos jutiklių ir automatinės gaisrų gesinimo sistemos įrengimo, statant pastatus naudotinų medžiagų ir transporto priemonių, siekiant mažinti gaisro riziką ir žalos mastą bei pavojų, jeigu kiltų gaisras.

Aprašymo parengimo arba atnaujinimo data

2014-03-18

Reikalinga kvalifikacija

​nereglamentuota

Daugiau apie profesiją

Susijusios profesijos

Profesijos aprašymas

Profesijos tikslas(-ai):

 

atlikti statybos, atraminių statinių įrengimo ir priežiūros darbus, įvertinus grunto sudėtį ir savybes.
Svarbiausios (ne daugiau kaip 10) profesijos veiklos sritys:
 • žemės gręžimo, kasimo, stumdymo, tankinimo, krovimo ir kitų aplinkotvarkos darbų atlikimo taisyklių ir technologijų taikymas;
 • žemės ūkio specialiosios technikos ir įrankių, skirtų  žemės gręžimo, kasimo, stumdymo, krovimo ir kitiems aplinkotvarkos darbams atlikti, žinių taikymas;
 • saugus technikos eksploatavimas;
 • technikos priežiūros ir remonto darbų atlikimas, naudojantis šaltkalvio ir kalvio įrankiais;
 • grunto paėmimas jo atpažinimui, klasifikavimui, sudėties ir savybių nustatymui;
 • žemės paviršiaus nuotraukų ir žemės planų skaitymas;
 • saugus darbų iškasose ir pylimuose atlikimas: grunto kasimas, iškasų, pylimų tvirtinimas ir kiti su žemės kasimu ir formavimu susiję darbai.
Potencialūs darbdaviaiĮmonės užsiimančios statybine veikla, vandens ir žemės ūkiu, žemėtvarka, grunto kasimo bei iškasų tvirtinimo darbais, ūkininkai.
Darbo priemonėsŽemės gręžimo, kasimo, stumdymo, krovimo ir kitiems aplinkotvarkos darbams atlikti skirta technika ir įnagiai, žemės kasimo ir gatvių dangos apsaugos taisyklės,  hidrotechninę statybą reglamentuojantys normatyviniai dokumentai, informacinės technologijos.
Profesinės perspektyvosGali dirbti gruntų mechanikos technikais, samdomais arba nuolatiniais darbuotojais įmonėse, atliekančiose grunto kasimo, tvirtinimo ir kitus darbus iškasose ir pylimuose, požeminėse komunikacijose. Įgiję darbo patirties, gali vadovauti kitiems darbuotojams, atliekantiems šios srities darbus. Mokymąsi galima tęsti pagal aukštojo mokslo architektūros ir statybos studijų krypties programas.
Profesijai reikalingos asmeninės savybės (interesai, vertybės, gebėjimai):sugebėjimas prisitaikyti prie įvairių gamtinių sąlygų, ištvermė, sąžiningumas, sugebėjimas planuoti darbo laiką. Svarbu ir gera sveikatos būklė, nes darbas reikalauja padidintų fizinių pastangų.

Profesijai reikalingas išsilavinimas (jeigu reglamentuotas):

 

nereglamentuojama, gali būti reikalaujamas profesinio mokymo diplomas ar pažymėjimas.

Vaizdinė medžiaga

Nėra duomenų