Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Melioracijos technikas

Pavadinimas anglų kalba

Reclamation technician

Kodas

311207

Pogrupio pavadinimas

Statybos inžinerijos technikai

Pogrupio kodas

3112

Pogrupio aprašymas

Statybos inžinerijos technikai atlieka technines užduotis, susijusias su statybos tiriamuoju darbu, taip pat pastatų ir kitų tokių statinių, kaip vandentiekio ir kanalizacijos sistemos, tiltai, keliai, užtvankos ir oro uostai, projektavimu, statyba ir tiesyba, eksploatavimu, technine priežiūra ir remontu.

Atliekamos užduotys:

 • grunto ir statybinių medžiagų tyrimas statybvietėje ar laboratorijoje ar pagalba, atliekant šiuos darbus;
 • techninė pagalba, susijusi su pastatų ir kitų statinių statyba bei su statybviečių žvalgymu ir žvalgymo ataskaitų rengimu;
 • projekto techninių sąlygų aprašo, susijusių teisės aktų ir reglamentuojamųjų dokumentų atitikties užtikrinimas, nurodytų medžiagų ir darbo standartų laikymasis;
 • pastatų ir civilinės statybos techninių principų ir praktinių žinių taikymas, nustatant ir sprendžiant darbe kylančias problemas;
 • pagalba skaičiuojant išsamias projektui reikiamų medžiagų kiekio ir išlaidų bei darbo sąnaudų sąmatas pagal pateiktą techninių sąlygų aprašą;
 • statinių ir įrenginių techninės priežiūros ir remonto organizavimas;
 • statomų ir baigtų statyti pastatų ir statinių priežiūra ir tikrinimas, ar jie atitinka statybos, klasifikavimo, suskirstymo zonomis ir saugos įstatymų bei patvirtintų planų, techninių sąlygų aprašo ir standartų, kitų su pastatų kokybe ir sauga susijusių teisės aktų reikalavimus;
 • pramonės gamyklų, viešbučių, kino teatrų ir kitų pastatų bei statinių tikrinimas, siekiant nustatyti gaisro pavojų ir konsultavimas, kaip jį pašalinti;
 • konsultavimas dėl gaisrinės saugos jutiklių ir automatinės gaisrų gesinimo sistemos įrengimo, statant pastatus naudotinų medžiagų ir transporto priemonių, siekiant mažinti gaisro riziką ir žalos mastą bei pavojų, jeigu kiltų gaisras.

Aprašymo parengimo arba atnaujinimo data

2014-02-10

Reikalinga kvalifikacija

melioracijos darbuotojas, kvalifikacija įgyjama baigus atitinkamą profesinio mokymo programą.

Daugiau apie profesiją

Susijusios profesijos

Profesijos aprašymas

Profesijos tikslas(-ai):

 

įrengti melioracijos sistemas, jas eksploatuoti ir remontuoti, statyti bei prižiūrėti hidrotechninius statinius.
Svarbiausios (ne daugiau kaip 10) profesijos veiklos sritys:
 • melioracijos sistemoje atliekamų darbų technologijų išmanymas;
 • jau veikiančių drėkinimo ir sausinimo sistemų techninių remonto darbų atlikimas ir priežiūra;
 • naujų sausinimo ar drėkinimo sistemų montavimas;
 • hidrotechninių statinių įrengimas ir priežiūra;
 • techninės priežiūros ir remonto dirbtuvių įrengimų naudojimas;
 • tranšėjų kasimo mašinų ir kitų agregatų eksploatacija;
 • mašinų priežiūros ir remonto darbų, naudojantis šaltkalvio ir kalvio įrankiais, atlikimas;
 • žemės paviršiaus topografinių nuotraukų ir žemės planų skaitymas.
Potencialūs darbdaviaiĮmonės, atliekančios melioracijos darbus, žemės ūkio bendrovės, ūkininkai.
Darbo priemonėsTranšėjų kasimo mašinos ir agregatai; topografinės nuotraukos ir žemės planai; šaltkalvystės įrankiai, drenažo vamzdžiai, jų jungtys ir kitos melioracijos darbams atlikti reikalingos priemonės.
Profesinės perspektyvosĮgiję melioracijos techniko profesiją gali dirbti drenažo klojėjais, samdomais arba nuolatiniais melioracijos darbuotojais įmonėse, atliekančiose melioracijos darbus. Įgiję darbo patirties, gali vadovauti šios srities specialistų darbui. Mokymąsi galima tęsti pagal aukštojo mokslo architektūros ir statybos studijų krypties programas.
Profesijai reikalingos asmeninės savybės (interesai, vertybės, gebėjimai):sugebėjimas prisitaikyti prie įvairių gamtinių sąlygų, ištvermė, sąžiningumas, sugebėjimas planuoti darbo laiką. Taip pat svarbu gera sveikatos būklė, nes darbas reikalauja padidintų fizinių pastangų.
Profesijai reikalingas išsilavinimas (jeigu reglamentuotas):nereglamentuojama, gali būti reikalaujamas profesinio mokymo diplomas ar pažymėjimas.

Vaizdinė medžiaga

Nėra duomenų