Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Hidrologijos technikas

Pavadinimas anglų kalba

Hydrology technician

Kodas

311206

Pogrupio pavadinimas

Statybos inžinerijos technikai

Pogrupio kodas

3112

Pogrupio aprašymas

Statybos inžinerijos technikai atlieka technines užduotis, susijusias su statybos tiriamuoju darbu, taip pat pastatų ir kitų tokių statinių, kaip vandentiekio ir kanalizacijos sistemos, tiltai, keliai, užtvankos ir oro uostai, projektavimu, statyba ir tiesyba, eksploatavimu, technine priežiūra ir remontu.

Atliekamos užduotys:

 • grunto ir statybinių medžiagų tyrimas statybvietėje ar laboratorijoje ar pagalba, atliekant šiuos darbus;
 • techninė pagalba, susijusi su pastatų ir kitų statinių statyba bei su statybviečių žvalgymu ir žvalgymo ataskaitų rengimu;
 • projekto techninių sąlygų aprašo, susijusių teisės aktų ir reglamentuojamųjų dokumentų atitikties užtikrinimas, nurodytų medžiagų ir darbo standartų laikymasis;
 • pastatų ir civilinės statybos techninių principų ir praktinių žinių taikymas, nustatant ir sprendžiant darbe kylančias problemas;
 • pagalba skaičiuojant išsamias projektui reikiamų medžiagų kiekio ir išlaidų bei darbo sąnaudų sąmatas pagal pateiktą techninių sąlygų aprašą;
 • statinių ir įrenginių techninės priežiūros ir remonto organizavimas;
 • statomų ir baigtų statyti pastatų ir statinių priežiūra ir tikrinimas, ar jie atitinka statybos, klasifikavimo, suskirstymo zonomis ir saugos įstatymų bei patvirtintų planų, techninių sąlygų aprašo ir standartų, kitų su pastatų kokybe ir sauga susijusių teisės aktų reikalavimus;
 • pramonės gamyklų, viešbučių, kino teatrų ir kitų pastatų bei statinių tikrinimas, siekiant nustatyti gaisro pavojų ir konsultavimas, kaip jį pašalinti;
 • konsultavimas dėl gaisrinės saugos jutiklių ir automatinės gaisrų gesinimo sistemos įrengimo, tatant pastatus naudotinų medžiagų ir transporto priemonių, siekiant mažinti gaisro riziką ir žalos mastą bei pavojų, jeigu kiltų gaisras.

Aprašymo parengimo arba atnaujinimo data

2014-08-13

Reikalinga kvalifikacija

​nereglamentuota

Daugiau apie profesiją

Susijusios profesijos

Profesijos aprašymas

Profesijos tikslas(-ai):

 

stebėti dirvos drėgmės ir vidaus vandenų būklę, atlikti vandens lygio ir temperatūros matavimus, sudaryti hidrologines prognozes.

Svarbiausios (ne daugiau kaip 10) profesijos veiklos sritys:

 

 

 

 • vandens savybių, dėsnių ir reiškinių, vandens fizikinių, cheminių ir fiziologinių ryšių stebėjimas;
 • vandens cirkuliacijos poveikio žmogaus gyvenimui, tenkinant jo poreikius, įvertinimas;
 • dirvos drėgmės ir temperatūros matavimai;
 • vidaus vandens lygio ir temperatūrų matavimai;
 • informacijos apie pavojingus hidrologinius reiškinius surinkimas;
 • hidrologinių prognozių apie vidaus vandenų būklę    (užterštumą, potvynių galimybę, ledų sangrūdas, ledonešį ir kitas galimas grėsmes) sudarymas;
 • hidrologinių prognozių pateikimas gyventojams ir gelbėjimo tarnyboms;
 • kitų su hidrologija susijusių užduočių atlikimas.
Potencialūs darbdaviaiĮmonės užsiimančios hidrologine veikla ir įmonės atliekančios meteorologijos tiriamuosius darbus.
Darbo priemonėsHidrologijos techniko darbe naudojami matavimo prietaisai ir įranga (įrankiai dirvos drėgmės ir temperatūros matavimams, vandens lygio ir temperatūros matuokliai), hidrologo darbus reglamentuojantys normatyviniai dokumentai, informacinės technologijos.
Profesinės perspektyvosgali dirbti vandens ūkio sistemoje: hidrometeorologijos stotyse, hidrografinio tinklo ir aplinkos apsaugos tarnybose. Įgiję darbo patirties, gali vadovauti kitiems darbuotojams, atliekantiems šios srities darbus. Mokymąsi galima tęsti pagal aukštojo mokslo hidrometeorologijos studijų programą.
Profesijai reikalingos asmeninės savybės (interesai, vertybės, gebėjimai):Hidrologijos technologijų išmanymas, domėjimasis Žemės rutulio vandenimis ir jų pasiskirstymu atmosferoje ir žemės paviršiuje, atsakingumas, kruopštumas, savarankiškumas, greita orientacija, atkaklumas, sąžiningumas, sugebėjimas planuoti darbo laiką, kompiuterinis raštingumas.

Profesijai reikalingas išsilavinimas (jeigu reglamentuotas):

 

nereglamentuojama, gali būti reikalaujamas profesinio mokymo diplomas ar pažymėjimas.

Vaizdinė medžiaga

Nėra duomenų