Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Hidraulikos technikas

Pavadinimas anglų kalba

Hydraulic techniques

Kodas

311205

Pogrupio pavadinimas

Statybos inžinerijos technikai

Pogrupio kodas

3112

Pogrupio aprašymas

Statybos inžinerijos technikai atlieka technines užduotis, susijusias su statybos tiriamuoju darbu, taip pat pastatų ir kitų tokių statinių, kaip vandentiekio ir kanalizacijos sistemos, tiltai, keliai, užtvankos ir oro uostai, projektavimu, statyba ir tiesyba, eksploatavimu, technine priežiūra ir remontu.

Atliekamos užduotys:

 • grunto ir statybinių medžiagų tyrimas statybvietėje ar laboratorijoje ar pagalba, atliekant šiuos darbus;
 • techninė pagalba, susijusi su pastatų ir kitų statinių statyba bei su statybviečių žvalgymu ir žvalgymo ataskaitų rengimu;
 • projekto techninių sąlygų aprašo, susijusių teisės aktų ir reglamentuojamųjų dokumentų atitikties užtikrinimas, nurodytų medžiagų ir darbo standartų laikymasis;
 • pastatų ir civilinės statybos techninių principų ir praktinių žinių taikymas, nustatant ir sprendžiant darbe kylančias problemas;
 • pagalba skaičiuojant išsamias projektui reikiamų medžiagų kiekio ir išlaidų bei darbo sąnaudų sąmatas pagal pateiktą techninių sąlygų aprašą;
 • statinių ir įrenginių techninės priežiūros ir remonto organizavimas;
 • statomų ir baigtų statyti pastatų ir statinių priežiūra ir tikrinimas, ar jie atitinka statybos, klasifikavimo, suskirstymo zonomis ir saugos įstatymų bei patvirtintų planų, techninių sąlygų aprašo ir standartų, kitų su pastatų kokybe ir sauga susijusių teisės aktų reikalavimus;
 • pramonės gamyklų, viešbučių, kino teatrų ir kitų pastatų bei statinių tikrinimas, siekiant nustatyti gaisro pavojų ir konsultavimas, kaip jį pašalinti;
 • konsultavimas dėl gaisrinės saugos jutiklių ir automatinės gaisrų gesinimo sistemos įrengimo, tatant pastatus naudotinų medžiagų ir transporto priemonių, siekiant mažinti gaisro riziką ir žalos mastą bei pavojų, jeigu kiltų gaisras.

Aprašymo parengimo arba atnaujinimo data

2014-04-28

Reikalinga kvalifikacija

​nereglamentuota

Daugiau apie profesiją

Susijusios profesijos

Profesijos aprašymas

Profesijos tikslas(-ai):

 

atlikti miškovežių, statybinės technikos, savivarčių ir kitos mobilios hidraulinės technikos diagnostiką ir remontą.
Svarbiausios (ne daugiau kaip 10) profesijos veiklos sritys:
 • hidraulikos, jos komponentų ir hidraulikos darbų atlikimo technologijų diegimas;
 • automobilių su hidromanipuliatoriais, keltuvų, autopakrovėjų, autovežių, ekskavatorių, traktorių ir kitos hidraulinės technikos ir jos komponentų specifikos derinimas;
 • saugus hidraulinės technikos eksploatavimas;
 • darbas su hidraulinių sistemų diagnostikos ir testavimo įranga;
 • mobilios hidraulinės technikos gedimų diagnostika;
 • atskirų mazgų ir agregatų remontas;
 • pramoninių įrenginių aptarnavimas, remontas ir derinimas, pasitelkus hidraulinę įrangą.
Potencialūs darbdaviaiĮmonės užsiimančios statybine veikla, vandens, žemės, miškų ūkiu, žemėtvarka, aplinkotvarka, žemės gręžimo darbais, ūkininkai.
Darbo priemonėsDarbuose naudojama technika (miškovežiai, statybinė technika, savivarčiai, hidrauliainiai manipuliatoriai-kranai) ir komponentai (hidrauliniai siurbliai ir varikliai, cilindrai, presai, domkratai ir kita), hidraulikos darbus reglamentuojantys normatyviniai dokumentai, informacinės technologijos.
Profesinės perspektyvosGali dirbti hidraulikos technikais, samdomais arba nuolatiniais darbuotojais įmonėse, atliekančiose hidraulinės sistemos diagnostikos ir remonto darbus. Įgiję darbo patirties, gali vadovauti kitiems darbuotojams, atliekantiems šios srities darbus. Mokymąsi galima tęsti pagal aukštojo mokslo inžinerinės studijų krypties programas.
Profesijai reikalingos asmeninės savybės (interesai, vertybės, gebėjimai):gebėjimas dirbti su technika, atsakingumas, kruopštumas, savarankiškumas, sugebėjimas planuoti darbo laiką, pareigingumas, greita orientacija, atkaklumas, sąžiningumas, atidumas, pastabumas.

Profesijai reikalingas išsilavinimas (jeigu reglamentuotas):

 

nereglamentuotas, gali būti reikalaujamas profesinio mokymo diplomas ar pažymėjimas.

Vaizdinė medžiaga