Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Dugno gilinimo ir valymo technikas

Pavadinimas anglų kalba

Dredging technician

Kodas

311204

Pogrupio pavadinimas

Statybos inžinerijos technikai

Pogrupio kodas

3112

Pogrupio aprašymas

​Statybos inžinerijos technikai atlieka technines užduotis, susijusias su statybos tiriamuoju darbu, taip pat pastatų ir kitų tokių statinių, kaip vandentiekio ir kanalizacijos sistemos, tiltai, keliai, užtvankos ir oro uostai, projektavimu, statyba ir tiesyba, eksploatavimu, technine priežiūra ir remontu.

Atliekamos užduotys:

 • grunto ir statybinių medžiagų tyrimas statybvietėje ar laboratorijoje ar pagalba, atliekant šiuos darbus;
 • techninė pagalba, susijusi su pastatų ir kitų statinių statyba bei su statybviečių žvalgymu ir žvalgymo ataskaitų rengimu;
 • projekto techninių sąlygų aprašo, susijusių teisės aktų ir reglamentuojamųjų dokumentų atitikties užtikrinimas, nurodytų medžiagų ir darbo standartų laikymasis;
 • pastatų ir civilinės statybos techninių principų ir praktinių žinių taikymas, nustatant ir sprendžiant darbe kylančias problemas;
 • pagalba skaičiuojant išsamias projektui reikiamų medžiagų kiekio ir išlaidų bei darbo sąnaudų sąmatas pagal pateiktą techninių sąlygų aprašą;
 • statinių ir įrenginių techninės priežiūros ir remonto organizavimas;
 • statomų ir baigtų statyti pastatų ir statinių priežiūra ir tikrinimas, ar jie atitinka statybos, klasifikavimo, suskirstymo zonomis ir saugos įstatymų bei patvirtintų planų, techninių sąlygų aprašo ir standartų, kitų su pastatų kokybe ir sauga susijusių teisės aktų reikalavimus;
 • pramonės gamyklų, viešbučių, kino teatrų ir kitų pastatų bei statinių tikrinimas, siekiant nustatyti gaisro pavojų ir konsultavimas, kaip jį pašalinti;
 • konsultavimas dėl gaisrinės saugos jutiklių ir automatinės gaisrų gesinimo sistemos įrengimo, statant pastatus naudotinų medžiagų ir transporto priemonių, siekiant mažinti gaisro riziką ir žalos mastą bei pavojų, jeigu kiltų gaisras.

Aprašymo parengimo arba atnaujinimo data

2014-02-06

Reikalinga kvalifikacija

dugno gilinimo ir valymo technikas, įgyjama baigus atitinkamą profesinio mokymo programą.

Daugiau apie profesiją

Susijusios profesijos

Profesijos aprašymas

Profesijos tikslas(-ai):

 

valdyti dugno gilinimo ir valymo techniką, valyti ir gilinti vandens telkinius.
Svarbiausios (ne daugiau kaip 10) profesijos veiklos sritys:
 • daugiafunkcinės žemsiurbės, žemkasės, plaukiojančio krano, ekskavatoriaus ant pontono, vilkiko ar kito pagalbinio laivo ir kitos technikos, skirtos dugno gilinimo ir valymo darbams atlikti, valdymas;
 • vandens telkinių valymo – gilinimo siurblių valdymas, gilinant esamus arba įrengiant naujus vidaus vandenų kelius, uostus, prieplaukas;
 • grunto tvarkymas, vykdant valymo ar gilinimo darbus: iškasto grunto gramzdinimas (kai gruntas paliekamas vandens telkinyje) arba sandėliavimas sausumoje;
 • reikiamo gylio ir pločio uoste, prieplaukoje užtikrinimas atitinkamos grimzlės ir atitinkamo pločio laivų įplaukimui;
 • reikiamo vidaus vandenų kelio gylio ir pločio užtikrinimas atitinkamos grimzlės ir atitinkamo pločio laivų praplaukimui;
 • vandens telkinio dugne susikaupusių nuosėdų iškasimas, siekiant atstatyti vidaus vandenų kelių, uostų, prieplaukų gylį ir/ar plotį;
 • pakrančių tvarkymas, ežerų, tvenkinių, upių ir kanalų valymas, gilinimas ir priežiūra.
Potencialūs darbdaviaiĮmonės, užsiimančios įvairiais vandens telkinių valymo ir  gilinimo darbais, uostai.
Darbo priemonėsDugno gilinimo ir valymo technika ir priemonės (daugiafunkcinės žemsiurbės, žemkasės, plaukiojantys kranai, ekskavatoriai ant pontono, vilkikai ar kiti pagalbiniai laivai ir kita technika dugno gilinimo ir valymo darbams atlikti).
Profesinės perspektyvosĮgiję dugno gilinimo ir valymo techniko profesiją gali dirbti samdomais arba nuolatiniais darbuotojais įmonėse, atliekančiose įvairius vandens telkinių valymo, gilinimo darbus. Įgiję darbo patirties, gali vadovauti šios srities specialistų darbui. Mokymąsi galima tęsti pagal aukštojo mokslo architektūros ir statybos studijų krypties programas.
Profesijai reikalingos asmeninės savybės (interesai, vertybės, gebėjimai):ištvermė, sugebėjimas prisitaikyti prie įvairių gamtinių sąlygų, planuoti darbo laiką ir dirbti komandoje, sąžiningumas. Svarbu gera sveikatos būklė, nes darbas reikalauja padidintų fizinių pastangų.
Profesijai reikalingas išsilavinimas (jeigu reglamentuotas):nereglamentuojama, gali būti reikalaujamas profesinio mokymo diplomas ar pažymėjimas.

Vaizdinė medžiaga

Nėra duomenų