Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Statybos inžinerijos technikas

Pavadinimas anglų kalba

Construction engineering technician

Kodas

311203

Pogrupio pavadinimas

Statybos inžinerijos technikai

Pogrupio kodas

3112

Pogrupio aprašymas

Statybos inžinerijos technikai atlieka technines užduotis, susijusias su statybos tiriamuoju darbu, taip pat pastatų ir kitų tokių statinių, kaip vandentiekio ir kanalizacijos sistemos, tiltai, keliai, užtvankos ir oro uostai, projektavimu, statyba ir tiesyba, eksploatavimu, technine priežiūra ir remontu.

Atliekamos užduotys:

 • grunto ir statybinių medžiagų tyrimas statybvietėje ar laboratorijoje ar pagalba, atliekant šiuos darbus;
 • techninė pagalba, susijusi su pastatų ir kitų statinių statyba bei su statybviečių žvalgymu ir žvalgymo ataskaitų rengimu;
 • projekto techninių sąlygų aprašo, susijusių teisės aktų ir reglamentuojamųjų dokumentų atitikties užtikrinimas, nurodytų medžiagų ir darbo standartų laikymasis;
 • pastatų ir civilinės statybos techninių principų ir praktinių žinių taikymas, nustatant ir sprendžiant darbe kylančias problemas;
 • pagalba skaičiuojant išsamias projektui reikiamų medžiagų kiekio ir išlaidų bei darbo sąnaudų sąmatas pagal pateiktą techninių sąlygų aprašą;
 • statinių ir įrenginių techninės priežiūros ir remonto organizavimas;
 • statomų ir baigtų statyti pastatų ir statinių priežiūra ir tikrinimas, ar jie atitinka statybos, klasifikavimo, suskirstymo zonomis ir saugos įstatymų bei patvirtintų planų, techninių sąlygų aprašo ir standartų, kitų su pastatų kokybe ir sauga susijusių teisės aktų reikalavimus;
 • pramonės gamyklų, viešbučių, kino teatrų ir kitų pastatų bei statinių tikrinimas, siekiant nustatyti gaisro pavojų ir konsultavimas, kaip jį pašalinti;
 • konsultavimas dėl gaisrinės saugos jutiklių ir automatinės gaisrų gesinimo sistemos įrengimo, statant pastatus naudotinų medžiagų ir transporto priemonių, siekiant mažinti gaisro riziką ir žalos mastą bei pavojų, jeigu kiltų gaisras.

Aprašymo parengimo arba atnaujinimo data

2014-04-22

Reikalinga kvalifikacija

nereglamentuota, galima įgyti statybos inžinerijos profesinio bakalauro kvalifikacinį laipsnį baigus kolegines studijų programas

Daugiau apie profesiją

Susijusios profesijos

Profesijos aprašymas

Profesijos tikslas(-ai):

 

teikti techninę pagalbą, rengiant konstrukcinę pastatų projektų dalį, organizuoti ir vykdyti statybos inžinerijos statinių techninę priežiūrą ir remontą.

Svarbiausios (ne daugiau kaip 10) profesijos veiklos sritys:

 

 

 

 • konstrukcinių statinių sprendimų, konstrukcinių ir skaičiuojamųjų schemų analizavimas ir parinkimas;
 • techninė pagalba rengiant konstrukcinės pastatų dalies projektą;
 • statybinių medžiagų parinkimas, atsižvelgiant į pastatams keliamus reikalavimus ir sąmatinę dokumentaciją;
 • statybos darbų atlikimo technologijų parinkimas ir taikymas;
 • dokumentacijos, reikalingos statybai pradėti ir vykdyti analizavimas;
 • statybvietės inžinerinis įrengimas;
 • žmonių ir gamtos apsaugos statybvietėje, planavimas ir organizavimas;
 • remonto darbų technologijų parinkimas ir taikymas;
 • remonto darbų organizavimas ir vykdymas.
Potencialūs darbdaviaiStatybos organizacijos, inžinerinių statinių projektavimo biurai ir kitos įmonės, kurių veikla susijusi su statybos tiriamuoju darbu, pramoninių ir gyvenamųjų pastatų, tiltų, projektavimu, statyba ir eksploatavimu.
Darbo priemonėsPastatų konstrukcijos, kompiuterinės pastatų inžinerijos projektavimo programos, pastatų inžinerinės sistemos, statybos darbų technologijos, statybos organizavimo dokumentai, konstrukcijų skaičiavimo, remonto darbų atlikimo technologijos.
Profesinės perspektyvosGali dirbti statybos darbų vadovais, meistrais, sąmatininkais įvairiose statybos inžinerijos srityse ar projektuoti pastatų konstrukcijas statybos organizacijose ar projektavimo biuruose arba užsiimti individualia veikla. Įgiję darbo patirties, gali vadovauti kitiems darbuotojams, atliekantiems šios srities darbus. Žinias galima gilinti pagal statybos inžinerijos krypties studijų programas.
Profesijai reikalingos asmeninės savybės (interesai, vertybės, gebėjimai):atsakingumas, kruopštumas, atidumas, savarankiškumas, greita orientacija, pastabumas, atkaklumas, sąžiningumas, sugebėjimas planuoti darbo laiką, gebėjimas naudotis kompiuterinėmis programomis ir gebėjimas organizuoti savo ir kitų darbą.
Profesijai reikalingas išsilavinimas (jeigu reglamentuotas):aukštasis (koleginės studijos).

Vaizdinė medžiaga

Nėra duomenų