Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Statybos darbų prižiūrėtojas

Pavadinimas anglų kalba

Construction works supervisor

Kodas

311202

Pogrupio pavadinimas

Statybos inžinerijos technikai

Pogrupio kodas

3112

Pogrupio aprašymas

​Statybos inžinerijos technikai atlieka technines užduotis, susijusias su statybos tiriamuoju darbu, taip pat pastatų ir kitų tokių statinių, kaip vandentiekio ir kanalizacijos sistemos, tiltai, keliai, užtvankos ir oro uostai, projektavimu, statyba ir tiesyba, eksploatavimu, technine priežiūra ir remontu.

Atliekamos užduotys:

 • grunto ir statybinių medžiagų tyrimas statybvietėje ar laboratorijoje ar pagalba, atliekant šiuos darbus;
 • techninė pagalba, susijusi su pastatų ir kitų statinių statyba bei su statybviečių žvalgymu ir žvalgymo ataskaitų rengimu;
 • projekto techninių sąlygų aprašo, susijusių teisės aktų ir reglamentuojamųjų dokumentų atitikties užtikrinimas, nurodytų medžiagų ir darbo standartų laikymasis;
 • pastatų ir civilinės statybos techninių principų ir praktinių žinių taikymas, nustatant ir sprendžiant darbe kylančias problemas;
 • pagalba skaičiuojant išsamias projektui reikiamų medžiagų kiekio ir išlaidų bei darbo sąnaudų sąmatas pagal pateiktą techninių sąlygų aprašą;
 • statinių ir įrenginių techninės priežiūros ir remonto organizavimas;
 • statomų ir baigtų statyti pastatų ir statinių priežiūra ir tikrinimas, ar jie atitinka statybos, klasifikavimo, suskirstymo zonomis ir saugos įstatymų bei patvirtintų planų, techninių sąlygų aprašo ir standartų, kitų su pastatų kokybe ir sauga susijusių teisės aktų reikalavimus;
 • pramonės gamyklų, viešbučių, kino teatrų ir kitų pastatų bei statinių tikrinimas, siekiant nustatyti gaisro pavojų ir konsultavimas, kaip jį pašalinti;
 • konsultavimas dėl gaisrinės saugos jutiklių ir automatinės gaisrų gesinimo sistemos įrengimo, statant pastatus naudotinų medžiagų ir transporto priemonių, siekiant mažinti gaisro riziką ir žalos mastą bei pavojų, jeigu kiltų gaisras.

Aprašymo parengimo arba atnaujinimo data

2014-04-22

Reikalinga kvalifikacija

nereglamentuota, galima įgyti statybos inžinerijos profesinio bakalauro kvalifikacinį laipsnį baigus kolegines studijų programas

Daugiau apie profesiją

Susijusios profesijos

Profesijos aprašymas

Profesijos tikslas(-ai):

 

tikrinti, ar statyba atliekama pagal statinio projektą, kontroliuoti naudojamų statybos produktų bei įrenginių kokybę.

Svarbiausios (ne daugiau kaip 10) profesijos veiklos sritys:

 

 

 

 • atliktų statybos darbų kokybės ir masto tikrinimas;
 • statinio projekto, normatyvinių statybos techninių dokumentų ir normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų pažeidimų pašalinimas;
 • statytojo (užsakovo) informavimas apie atliktus statybos darbus, kurie neatitinka statinio normatyvinės kokybės reikalavimų;
 • paslėptų statybos darbų ir paslėptų statinio konstrukcijų tikrinimas ir priėmimas;
 • dalyvavimas išbandant inžinerinius tinklus, inžinerines sistemas, įrenginius, konstrukcijas;
 • reikalingų statybai užbaigti dokumentų rengimas kartu su rangovu;
 • bendrųjų statybos darbų techninės priežiūros vadovo funkcijų atlikimas;
 • specialiųjų statybos darbų techninė priežiūra;
 • darbų vadovų veiklos koordinavimas.
Potencialūs darbdaviaiĮmonės, kurių veikla susijusi su statybos tiriamuoju darbu, pramoninių ir gyvenamųjų pastatų, tiltų, projektavimu, statyba ir eksploatavimu.
Darbo priemonėsStatinio projektas, normatyviniai statybos techniniai dokumentai, normatyviniai statinio saugos ir paskirties dokumentai, statybos produktų pateikimo į Lietuvos Respublikos rinką ar tiekimo jai reikalavimai, informacinės technologijos, inžineriniai tinklai, inžinerinės sistemos, įrenginiai, konstrukcijos.
Profesinės perspektyvosgali dirbti statybos darbų prižiūrėtoju įmonėse arba užsiimti individualia veikla. Įgiję darbo patirties, gali vadovauti kitiems darbuotojams, atliekantiems šios srities darbus. Žinias galima gilinti pagal statybos inžinerijos magistrantūros studijų programas.
Profesijai reikalingos asmeninės savybės (interesai, vertybės, gebėjimai):atsakingumas, kruopštumas, atidumas, savarankiškumas, greita orientacija, pastabumas, atkaklumas, sąžiningumas, sugebėjimas planuoti darbo laiką, gebėjimas naudotis kompiuterinėmis programomis.
Profesijai reikalingas išsilavinimas (jeigu reglamentuotas):aukštasis (koleginės studijos).

Vaizdinė medžiaga

Nėra duomenų