Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Statybos inžinerijos vertintojas

Pavadinimas anglų kalba

Construction engineering assessor

Kodas

311201

Pogrupio pavadinimas

Statybos inžinerijos technikai

Pogrupio kodas

3112

Pogrupio aprašymas

Statybos inžinerijos technikai atlieka technines užduotis, susijusias su statybos tiriamuoju darbu, taip pat pastatų ir kitų tokių statinių, kaip vandentiekio ir kanalizacijos sistemos, tiltai, keliai, užtvankos ir oro uostai, projektavimu, statyba ir tiesyba, eksploatavimu, technine priežiūra ir remontu.

Atliekamos užduotys:

 • grunto ir statybinių medžiagų tyrimas statybvietėje ar laboratorijoje ar pagalba, atliekant šiuos darbus;
 • techninė pagalba, susijusi su pastatų ir kitų statinių statyba bei su statybviečių žvalgymu ir žvalgymo ataskaitų rengimu;
 • projekto techninių sąlygų aprašo, susijusių teisės aktų ir reglamentuojamųjų dokumentų atitikties užtikrinimas, nurodytų medžiagų ir darbo standartų laikymasis;
 • pastatų ir civilinės statybos techninių principų ir praktinių žinių taikymas, nustatant ir sprendžiant darbe kylančias problemas;
 • pagalba skaičiuojant išsamias projektui reikiamų medžiagų kiekio ir išlaidų bei darbo sąnaudų sąmatas pagal pateiktą techninių sąlygų aprašą;
 • statinių ir įrenginių techninės priežiūros ir remonto organizavimas;
 • statomų ir baigtų statyti pastatų ir statinių priežiūra ir tikrinimas, ar jie atitinka statybos, klasifikavimo, suskirstymo zonomis ir saugos įstatymų bei patvirtintų planų, techninių sąlygų aprašo ir standartų, kitų su pastatų kokybe ir sauga susijusių teisės aktų reikalavimus;
 • pramonės gamyklų, viešbučių, kino teatrų ir kitų pastatų bei statinių tikrinimas, siekiant nustatyti gaisro pavojų ir konsultavimas, kaip jį pašalinti;
 • konsultavimas dėl gaisrinės saugos jutiklių ir automatinės gaisrų gesinimo sistemos įrengimo, statant pastatus naudotinų medžiagų ir transporto priemonių, siekiant mažinti gaisro riziką ir žalos mastą bei pavojų, jeigu kiltų gaisras.

Aprašymo parengimo arba atnaujinimo data

2014-04-22

Reikalinga kvalifikacija

nereglamentuota, galima įgyti statybos inžinerijos profesinio bakalauro kvalifikacinį laipsnį baigus kolegines studijų programas

Daugiau apie profesiją

Susijusios profesijos

Profesijos aprašymas

Profesijos tikslas(-ai):

 

vertinti, ar statinys statomas pagal statinio projektą ir, laikomasi statybos darbų sutartyje, įstatymuose, teisės aktuose, normatyviniuose dokumentuose nustatytų reikalavimų.

Svarbiausios (ne daugiau kaip 10) profesijos veiklos sritys:

 

 

 

 • pastatų ir kitų statinių statybos bei statybviečių žvalgymas ir žvalgymo ataskaitų rengimas;
 • patvirtintų statybos planų tikrinimas;
 • projekto techninių sąlygų aprašo, susijusių teisės aktų ir reglamentuojamųjų dokumentų atitikties tikrinimas;
 • reikiamų medžiagų kiekio ir darbo sąnaudų skaičiavimas;
 • techninės statybos priežiūros vedimas;
 • naudojamų medžiagų kontrolė;
 • priežiūra ir vertinimas, kad statybos vyktų pagal projektą;
 • faktiškai atliktų darbų kiekių skaičiavimas;
 • darbų kokybės ir įgyvendinimo kontrolė;
 • pastatų bei statinių tikrinimas, siekiant nustatyti ir pašalinti gaisro pavojų.
Potencialūs darbdaviaiStatybos organizacijos, inžinerinių statinių projektavimo biurai ir kitos įmonės, kurių veikla susijusi su statybos tiriamuoju darbu, pramoninių ir gyvenamųjų pastatų, tiltų, projektavimu, statyba ir eksploatavimu.
Darbo priemonėspastatų konstrukcijos, kompiuterinės pastatų inžinerijos programos, pastatų inžinerinės sistemos, statybos darbų technologijos, statybos inžinerijos vertinimo dokumentai, konstrukcijų skaičiavimo, remonto darbų atlikimo technologijos.
Profesinės perspektyvosĮgiję statybos inžinerijos vertintojo kvalifikaciją asmenys gali dirbti įvairiose statybos inžinerijos srityse arba užsiimti individualia veikla. Įgiję darbo patirties, gali vadovauti kitiems darbuotojams, atliekantiems šios srities darbus. Žinias galima gilinti pagal statybos inžinerijos krypties studijų programas.
Profesijai reikalingos asmeninės savybės (interesai, vertybės, gebėjimai):atsakingumas, kruopštumas, atidumas, savarankiškumas, greita orientacija, pastabumas, atkaklumas, sąžiningumas, sugebėjimas planuoti darbo laiką, gebėjimas naudotis kompiuterinėmis programomis, gebėjimas organizuoti savo darbą.
Profesijai reikalingas išsilavinimas (jeigu reglamentuotas):aukštasis (koleginės studijos).

Vaizdinė medžiaga

Nėra duomenų