Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Metrologijos technikas

Pavadinimas anglų kalba

Meteorological technician

Kodas

311111

Pogrupio pavadinimas

Chemijos ir kitų fizinių mokslų technikai

Pogrupio kodas

3111

Pogrupio aprašymas

Chemijos ir kitų fizinių mokslų technikai atlieka technines užduotis, susijusias su chemijos, fizikos, geologijos, geofizikos, meteorologijos ir astronomijos tyrimais ir rezultatų taikymo pramonės, medicinos, karybos ir kitose srityse plėtra.

Atliekamos užduotys:

 • ėminių atrinkimas, medžiagų ir įrenginių parengimas eksperimentams, bandymams ir tyrimams;
 • įprastinių laboratorinių bandymų atlikimas ir įvairios techninės pagalbos teikimas chemikams ir fizikams atliekantiems mokslo tiriamuosius darbus, eksperimentus, analizę ir bandymus;
 • laboratorijos įrenginių ir medžiagų kokybės ir kiekio kontrolė, ėminių tikrinimas ir naudojimo priežiūra, išsamus projektams reikiamų medžiagų kiekio ir išlaidų bei darbo sąnaudų apskaičiavimas pagal pateiktą techninių sąlygų aprašą;
 • laboratorijos prietaisų ir įrenginių įrengimas, valdymas ir priežiūra, eksperimentų stebėsena, rezultatų stebėjimas, skaičiavimas ir registravimas;
 • medžiagų parengimas eksperimentams, pavyzdžiui, pavyzdžių užšaldymas ir supjaustymas, cheminių medžiagų maišymas;
 • grunto ir vandens mėginių ėmimas ir tyrimas, stebėjimų registravimas ir duomenų analizė, geologams ir geofizikams padedant.

Aprašymo parengimo arba atnaujinimo data

2014-04-04

Reikalinga kvalifikacija

nereglamentuota, galima įgyti geografijos bakalauro kvalifikaciją baigus universitetines studijas, taip pat papildomai įgyti, tobulinti kompetenciją ar kompetencijas įstaigose, turinčiose teisę vykdyti mokymo veiklą.

Daugiau apie profesiją

Susijusios profesijos

Profesijos aprašymas

Profesijos tikslas(-ai):

 

atlikti techninio pobūdžio užduotis, susijusias su atmosferos tyrimais, naudojamais orų prognozėms sudaryti, oro užterštumui kontroliuoti, žemės ūkyje, oro ir jūrų transporte.
Svarbiausios (ne daugiau kaip 10) profesijos veiklos sritys:
 • duomenų iš meteorologinių palydovų, radarų ir stebėtojų rinkimas ir apdorojimas;
 • meteorologinių duomenų kaupimas ir saugojimas;
 • kompiuterinių duomenų bazių priežiūra;
 • meteorologinės įrangos ir matuoklių priežiūra, derinimas, gedimų nustatymas ir jų šalinimas;
 • įvairių rajonų vėjo, lietaus, temperatūros, saulėtų dienų suvestinių sudarymas;
 • duomenų, gaunamų iš meteorologinių stočių, tyrimai, išsamių ar ilgalaikių oro žemėlapių ir prognozių, naudojamų aviacijoje, laivininkystėje, žemės ūkyje ir kitose srityse bei plačiajai visuomenei informuoti, parengimas;
 • pagalbinių darbų atlikimas dalyvaujant meteorologų atliekamuose tyrimuose, bandymuose ir eksperimentuose.
Potencialūs darbdaviaiMeteorologijos stotys arba laboratorijos.
Darbo priemonėsKompiuteriniai atmosferos žemėlapiai, radiozondai, radarai, kompiuterinės duomenų bazės, meteorologiniai prietaisai (barometras, hidrografas, termometras ir t.t.).
Profesinės perspektyvosGali dirbti meteorologijos techniku meteorologijos stotyje ar laboratorijoje. Profesinė kvalifikacija gali būti tobulinama darbo vietoje, specialiuose seminaruose ir kursuose. Meteorologijos technikas gali siekti magistro kvalifikacinio laipsnio studijuodamas universitete. Įgijus patirties, papildomų kompetencijų ir reikiamą kvalifikaciją gali dirbti meteorologu, klimatologu, orų prognozuotoju arba atlikti mokslinius tiriamuosius darbus meteorologijos srityje.  
Profesijai reikalingos asmeninės savybės (interesai, vertybės, gebėjimai):atsakingumas, gebėjimas dirbti su duomenimis ir skaičiais, organizuotumas, kruopštumas, loginis mąstymas, pastabumas, gebėjimas dirbti savarankiškai ir komandoje.
Profesijai reikalingas išsilavinimas (jeigu reglamentuotas):dažnai aukštasis (universitetinės  studijos).

Vaizdinė medžiaga

Nėra duomenų