Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Metrologas

Pavadinimas anglų kalba

Metrologists

Kodas

311110

Pogrupio pavadinimas

Chemijos ir kitų fizinių mokslų technikai

Pogrupio kodas

3111

Pogrupio aprašymas

Chemijos ir kitų fizinių mokslų technikai atlieka technines užduotis, susijusias su chemijos, fizikos, geologijos, geofizikos, meteorologijos ir astronomijos tyrimais ir rezultatų taikymo pramonės, medicinos, karybos ir kitose srityse plėtra.

Atliekamos užduotys:

  • ėminių atrinkimas, medžiagų ir įrenginių parengimas eksperimentams, bandymams ir tyrimams;
  • įprastinių laboratorinių bandymų atlikimas ir įvairios techninės pagalbos teikimas chemikams ir fizikams atliekantiems mokslo tiriamuosius darbus, eksperimentus, analizę ir bandymus;
  • laboratorijos įrenginių ir medžiagų kokybės ir kiekio kontrolė, ėminių tikrinimas ir naudojimo priežiūra, išsamus projektams reikiamų medžiagų kiekio ir išlaidų bei darbo sąnaudų apskaičiavimas pagal pateiktą techninių sąlygų aprašą;
  • laboratorijos prietaisų ir įrenginių įrengimas, valdymas ir priežiūra, eksperimentų stebėsena, rezultatų stebėjimas, skaičiavimas ir registravimas;
  • medžiagų parengimas eksperimentams, pavyzdžiui, pavyzdžių užšaldymas ir supjaustymas, cheminių medžiagų maišymas;
  • grunto ir vandens mėginių ėmimas ir tyrimas, stebėjimų registravimas ir duomenų analizė, geologams ir geofizikams padedant.

Aprašymo parengimo arba atnaujinimo data

2014-04-28

Reikalinga kvalifikacija

​nereglamentuota

Daugiau apie profesiją

Susijusios profesijos

Profesijos aprašymas

Profesijos tikslas(-ai):

 

remiantis patikros ar kalibravimo metodika (derinimas, naudojant matavimo etalonus), atlikti atitinkamų fizikinių dydžių ar jų grupių matavimo priemonių kokybės kontrolę.
Svarbiausios (ne daugiau kaip 10) profesijos veiklos sritys:
  • įvairių matavimo rūšių matavimo priemonių priežiūra industrinės metrologijos srityje (matavimo priemonėmis gali būti matuojama masė, laikas, dažnis, elektra ir magnetizmas, radioaktyvumas, dujų srautai ir pan.);
  • įvairių matavimo rūšių matavimo priemonių,  naudojamų pramonėje, gamyboje, bandymuose ir kt.,  kokybės kontrolė (patikra) ir kalibravimas (pvz., matuojant laiką ir dažnį, naudojami matavimo etalonai (matavimo matai, priemonės, skirtos dydžio vienetui apibrėžti, atkurti) - Cezio atominis laikrodis, laiko intervalo įrenginys);
  • užtikrinimas, kad atliekami bandymai bei matavimai padėtų gerinti gamybinės veiklos sričių kokybę.
Potencialūs darbdaviaiKalibravimo ir patikros laboratorijos, verslo įmonės, kuriose atliekama matavimo priemonių priežiūra, Lietuvos metrologijos inspekcija.
Darbo priemonėsPatikros ir kalibravimo metodikos, techniniai reglamentai, darbiniai etalonai, etaloninės matavimo priemonės (pvz., atominis laikrodis, Cezio atominis laikrodis, dujų termometrai, tūrio etalonai, kalorimetrai, jonizacinės kameros ir t.t.).
Profesinės perspektyvosMetrologo kvalifikacija leidžia jam vykdyti matavimo priemonių metrologinę priežiūrą ir aptarnavimą firmose ir įmonėse; kvalifikaciją galima tobulinti kursuose –seminaruose, skirtuose tam tikrų rūšių matavimo priemonių patikros ir kalibravimo metodams įsisavinti, pvz., neelektrinių dydžių matavimo, elektrinių dydžių matavimų, fizikinių-cheminių dydžių matavimų, radiacijos (jonizuojančiosios spinduliuotės) matavimų srityse;  metrologas gali siekti, kad  jam būtų suteikta teisė vykdyti ne tik industrinės metrologijos sferos technologinių procesų ir gaminių kokybės kontrolę, bet ir teisinės metrologijos sričiai priskirtų matavimo priemonių patikrą; turint technologijos mokslų studijų srities bakalauro kvalifikacinį laipsnį ar jam prilygstančią profesinę kvalifikaciją galima siekti matavimų inžinerijos magistro kvalifikacinio laipsnio (specializuotis matavimų inžinerijoje,  taikomojoje metrologijoje, ultragarsinėje medžiagotyroje) ir turėti galimybę dirbti mokslinį tiriamąjį, projektavimo, technologinį, ekspertinį-konsultacinį bei pedagoginį darbą įmonėse ir organizacijose.
Profesijai reikalingos asmeninės savybės (interesai, vertybės, gebėjimai):atidumas, kruopštumas, analitinis, sisteminis ir kritinis mąstymas, iniciatyvumas, gebėjimas spręsti problemas ir dirbti grupėje.
Profesijai reikalingas išsilavinimas (jeigu reglamentuotas):aukštasis (koleginės ar universitetinės studijos) išsilavinimas technologijos mokslų srityje.

Vaizdinė medžiaga

Nėra duomenų