Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Okeanografijos technikas

Pavadinimas anglų kalba

Oceanographic technician

Kodas

311106

Pogrupio pavadinimas

Chemijos ir kitų fizinių mokslų technikai

Pogrupio kodas

3111

Pogrupio aprašymas

​Chemijos ir kitų fizinių mokslų technikai atlieka technines užduotis, susijusias su chemijos, fizikos, geologijos, geofizikos, meteorologijos ir astronomijos tyrimais ir rezultatų taikymo pramonės, medicinos, karybos ir kitose srityse plėtra.

Atliekamos užduotys:

  • ėminių atrinkimas, medžiagų ir įrenginių parengimas eksperimentams, bandymams ir tyrimams;
  • įprastinių laboratorinių bandymų atlikimas ir įvairios techninės pagalbos teikimas chemikams ir fizikams atliekantiems mokslo tiriamuosius darbus, eksperimentus, analizę ir bandymus;
  • laboratorijos įrenginių ir medžiagų kokybės ir kiekio kontrolė, ėminių tikrinimas ir naudojimo priežiūra, išsamus projektams reikiamų medžiagų kiekio ir išlaidų bei darbo sąnaudų apskaičiavimas pagal pateiktą techninių sąlygų aprašą;
  • laboratorijos prietaisų ir įrenginių įrengimas, valdymas ir priežiūra, eksperimentų stebėsena, rezultatų stebėjimas, skaičiavimas ir registravimas;
  • medžiagų parengimas eksperimentams, pavyzdžiui, pavyzdžių užšaldymas ir supjaustymas, cheminių medžiagų maišymas;
  • grunto ir vandens mėginių ėmimas ir tyrimas, stebėjimų registravimas ir duomenų analizė, geologams ir geofizikams padedant.

Aprašymo parengimo arba atnaujinimo data

2014-03-17

Reikalinga kvalifikacija

​nereglamentuota, galima įgyti gamtinės geografijos bakalauro kvalifikacinį laipsnį baigus universitetines studijas.

Daugiau apie profesiją

Susijusios profesijos

Profesijos aprašymas

Profesijos tikslas(-ai):

 

atlikti techninio pobūdžio užduotis, susijusias su vandens fizikinių ir cheminių savybių, jame vykstančių procesų ir reiškinių tyrimais, bei jų ryšio su atmosfera, sausuma ir dugnu nustatymu.
Svarbiausios (ne daugiau kaip 10) profesijos veiklos sritys:
  • vandens ir grunto tyrimų įrenginių, įtaisų bei kompiuterinių sistemų valdymas, priežiūra ir remontas;
  • mėginių ėmimas, jų fizikinių ir cheminių sąvybių tyrimas, registravimas ir analizavimas;
  • tyrimų duomenų iš matavimo aparatūros, palydovų, filmavimo ir fotografavimo kamerų, ultragarsinių įtaisų ir povandeninių tyrimo aparatų rinkimas, apdorojimas ir analizė;
  • aukštos duomenų kokybės kontrolės palaikymas.
Potencialūs darbdaviaiValstybinės ir nevalstybinės mokslo institucijos, mokslinių tyrimų institutai, privačios kompanijos, vykdančios okeanografijos tyrimus.
Darbo priemonėsAplinkos stebėjimo įranga (įvairūs echolotai, lokacijos sonarai, seisminiai įrenginiai, zondai, gradiometras), pozicionavimo bei orientavimosi prietaisai (mobilus giroskopas ir judesių sensorius, girokompasas, laivo ir mobilios sitemos palydovinis pozicionavimo imtuvas), duomenų registravimo sistemos, programinė įranga kompleksiniam ekspedicinės įrangos valdymui, laboratorijos medžiagos, prietaisai ir įrenginiai (spektometrai, matuokliai, chromatografai, fluorimetrai), grunto ir vandens mėginiai.
Profesinės perspektyvosGali dirbti okeanografijos techniku mokslinius tyrimus vykdančiose įstaigose ir institucijose. Okeanografijos technikas gali siekti universitetinio išsilavinimo, studijuodamas universitete inžinerinius ar fizinius mokslus. Profesinė kvalifikacija tobulinama darbo vietoje, specialiuose seminaruose ir kursuose. Įgijus patirties, papildomų kompetencijų ir reikiamą kvalifikaciją, gali dirbti tyrimų srityje - okeanografijos geofiziku, okeanografijos geologu.
Profesijai reikalingos asmeninės savybės (interesai, vertybės, gebėjimai):atsakingumas, gebėjimas dirbti savarankiškai ir komandoje, atidumas, susikaupimas, gebėjimas dirbti nepalankaus oro ar aplinkos sąlygomis, fizinė ištvermė, greitas orientavimasis situacijoje, lankstumas.
Profesijai reikalingas išsilavinimas (jeigu reglamentuotas):nereglamentuojama, dažnai aukštasis (universitetinės studijos).

Vaizdinė medžiaga

Nėra duomenų