Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Geofizikos technikas

Pavadinimas anglų kalba

Geophysical technician

Kodas

311104

Pogrupio pavadinimas

Chemijos ir kitų fizinių mokslų technikai

Pogrupio kodas

3111

Pogrupio aprašymas

Chemijos ir kitų fizinių mokslų technikai atlieka technines užduotis, susijusias su chemijos, fizikos, geologijos, geofizikos, meteorologijos ir astronomijos tyrimais ir rezultatų taikymo pramonės, medicinos, karybos ir kitose srityse plėtra.

Atliekamos užduotys:

  • ėminių atrinkimas, medžiagų ir įrenginių parengimas eksperimentams, bandymams ir tyrimams;
  • įprastinių laboratorinių bandymų atlikimas ir įvairios techninės pagalbos teikimas chemikams ir fizikams atliekantiems mokslo tiriamuosius darbus, eksperimentus, analizę ir bandymus;
  • laboratorijos įrenginių ir medžiagų kokybės ir kiekio kontrolė, ėminių tikrinimas ir naudojimo priežiūra, išsamus projektams reikiamų medžiagų kiekio ir išlaidų bei darbo sąnaudų apskaičiavimas pagal pateiktą techninių sąlygų aprašą;
  • laboratorijos prietaisų ir įrenginių įrengimas, valdymas ir priežiūra, eksperimentų stebėsena, rezultatų stebėjimas, skaičiavimas ir registravimas;
  • medžiagų parengimas eksperimentams, pavyzdžiui, pavyzdžių užšaldymas ir supjaustymas, cheminių medžiagų maišymas;
  • grunto ir vandens mėginių ėmimas ir tyrimas, stebėjimų registravimas ir duomenų analizė, geologams ir geofizikams padedant.

Aprašymo parengimo arba atnaujinimo data

2014-04-04

Reikalinga kvalifikacija

nereglamentuota, galima įgyti geologijos bakalauro kvalifikacinį laipsnį baigus universitetines studijas, taip pat papildomai įgyti, tobulinti kompetenciją ar kompetencijas įstaigose, turinčiose teisę vykdyti mokymo veiklą.

Daugiau apie profesiją

Susijusios profesijos

Profesijos aprašymas

Profesijos tikslas(-ai):

 

atlikti techninio pobūdžio užduotis, susijusias su Žemės fizinės sandaros, geosferų fizikinių savybių, geosferose, hidrosferoje, atmosferoje vykstančių fizikinių reiškinių (pvz. Saulės, atmosferos ir Žemės spinduoliuotės, šviesos sugerties ir kt.) tyrimu.
Svarbiausios (ne daugiau kaip 10) profesijos veiklos sritys:
  • medžiagų ir įrenginių parengimas eksperimentams, bandymams ir tyrimams;
  • aplinkos būklės vertinimas atliekant aplinkos ir vandens bei grunto pavyzdžių tyrimus;
  • reikiamų tyrimų ir matavimo aparatų parinkimas, jų valdymas ir priežiūra;
  • tyrimų duomenų ir bandymų rezultatų registravimas kaupimas, skaičiavimų atlikimas, sisteminimas ir analizė.
Potencialūs darbdaviaiValstybinės ir nevalstybinės mokslo institucijos, mokslinių tyrimų institutai, privačios kompanijos (naftos ir dujų bendrovės, kasybos ir mineralinių žaliavų žvalgymo įmonės).
Darbo priemonėsLaboratorijos medžiagos, grunto ir vandens mėginiai, tyrimų ir matavimo prietaisai ir įrenginiai, skaičiavimo ir duomenų registravimo sistemos.
Profesinės perspektyvosGali dirbti geofizikos techniku valstybinėse ir nevalstybinėse institucijose ir įmonėse vykdančiose mokslinę tiriamąją veiklą ar kasybos ir žaliavų žvalgymo veiklą. Profesinė kvalifikacija gali būti tobulinama darbo vietoje, specialiuose seminaruose ir kursuose. Geofizikos technikas gali siekti magistro kvalifikacinio laipsnio studijuodamas universitete.
Profesijai reikalingos asmeninės savybės (interesai, vertybės, gebėjimai):atsakingumas, analitinis mąstymas, gebėjimas dirbti savarankiškai ir komandoje, lankstumas, fizinė ištvermė, organizuotumas, kruopštumas, gebėjimas greitai orientuotis situacijoje ir spręsti iškylančias problemas.
Profesijai reikalingas išsilavinimas (jeigu reglamentuotas):dažnai aukštasis (universitetinės studijos).

Vaizdinė medžiaga

Nėra duomenų