Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Geologijos technikas

Pavadinimas anglų kalba

Geology technician

Kodas

311103

Pogrupio pavadinimas

Chemijos ir kitų fizinių mokslų technikai

Pogrupio kodas

3111

Pogrupio aprašymas

Chemijos ir kitų fizinių mokslų technikai atlieka technines užduotis, susijusias su chemijos, fizikos, geologijos, geofizikos, meteorologijos ir astronomijos tyrimais ir rezultatų taikymo pramonės, medicinos, karybos ir kitose srityse plėtra.

Atliekamos užduotys:

 • ėminių atrinkimas, medžiagų ir įrenginių parengimas eksperimentams, bandymams ir tyrimams;
 • įprastinių laboratorinių bandymų atlikimas ir įvairios techninės pagalbos teikimas chemikams ir fizikams atliekantiems mokslo tiriamuosius darbus, eksperimentus, analizę ir bandymus;
 • laboratorijos įrenginių ir medžiagų kokybės ir kiekio kontrolė, ėminių tikrinimas ir naudojimo priežiūra, išsamus projektams reikiamų medžiagų kiekio ir išlaidų bei darbo sąnaudų apskaičiavimas pagal pateiktą techninių sąlygų aprašą;
 • laboratorijos prietaisų ir įrenginių įrengimas, valdymas ir priežiūra, eksperimentų stebėsena, rezultatų stebėjimas, skaičiavimas ir registravimas;
 • medžiagų parengimas eksperimentams, pavyzdžiui, pavyzdžių užšaldymas ir supjaustymas, cheminių medžiagų maišymas;
 • grunto ir vandens mėginių ėmimas ir tyrimas, stebėjimų registravimas ir duomenų analizė, geologams ir geofizikams padedant.

Aprašymo parengimo arba atnaujinimo data

2014-03-20

Reikalinga kvalifikacija

geologijos ar geoaplinkotyros bakalauro kvalifikacinis laipsnis, įgyjamas baigus aukštojo mokslo universitetinių studijų programą.

Daugiau apie profesiją

Susijusios profesijos

Profesijos aprašymas

Profesijos tikslas(-ai):

 

atlikti techninio pobūdžio užduotis, susijusias su geologine paieška arba geologine žvalgyba.
Svarbiausios (ne daugiau kaip 10) profesijos veiklos sritys:
 • mėginių ėmimas;
 • mėginių paruošimas tyrimams juos pjaustant, gręžiant, smulkinant, sveriant, apdorojant chemikalais, ekstrahuojant ir kt.;
 • laboratorijos prietaisų ir įrenginių paruošimas tyrimams, valdymas ir priežiūra;
 • gręžinių kernų aprašymas;
 • laboratorinių tyrimų, tokių kaip uolienų tankio, poringumo, pralaidumo ir kitų fizinių savybių nustatymas, atlikimas;
 • laboratorinių tyrimų rezultatų surinkimas, sisteminimas, paruošimas naudojimui.
Potencialūs darbdaviaiGeologijos mokslinės įstaigos, valstybinės institucijos ir privačios įmonės.
Darbo priemonėsPlaktukas, lupa, radiometras, ultravioletinių spindulių lempa, binokuliaras, mikroskopas, kompiuteris su specialia programine įranga, rašymo priemonės.
Profesinės perspektyvosGali dirbti techninį darbą geologijos mokslinėse institucijose ir įmonėse, užsiimančiose įvairių rūšių geologiniais tyrimais, naudingųjų iškasenų paieška ir žvalgymu, aplinkos tyrimais, aplinkos būklės vertinimu, statybos įmonėse, atliekančiose požeminio vandens ir geotechninius statybos tyrimus. Turėdami fizinių mokslų studijų srities aukštąjį universitetinį išsilavinimą, gali siekti dirbti geologijos, hidrogeologijos ir inžinerinės geologijos specialistais, pvz. aplinkos, geologijos, statybos sferų valstybinėse ir mokslinėse institucijose, privačiose firmose, atliekančiose aplinkos apsaugos, požeminio vandens ir geotechninius statybos tyrimus, geologijos įmonėse ir įstaigose, užsiimančiose įvairių rūšių geologiniais tyrimais, naudingųjų iškasenų paieška ir žvalgymu, aplinkos tyrimais, aplinkos būklės vertinimu, dalyvauti gelmių naudojimo ir apsaugos valdymo, teritorijų planavimo darbe.
Profesijai reikalingos asmeninės savybės (interesai, vertybės, gebėjimai):gebėjimas dirbti laboratorine įranga, duomenų rinkimo, sisteminimo, pateikimo naudoti pagal pateiktą techninių sąlygų aprašą gebėjimai; dėmesingumas; kruopštumas, atsakingumas, domėjimasis geografija, kompiuterinis raštingumas.

Profesijai reikalingas išsilavinimas (jeigu reglamentuotas):

 

aukštasis universitetinis Fizinių mokslų studijų srities išsilavinimas.

Vaizdinė medžiaga

Nėra duomenų