Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Chemijos technikas

Pavadinimas anglų kalba

Chemical technician

Kodas

311102

Pogrupio pavadinimas

Chemijos ir kitų fizinių mokslų technikai

Pogrupio kodas

3111

Pogrupio aprašymas

​Chemijos ir kitų fizinių mokslų technikai atlieka technines užduotis, susijusias su chemijos, fizikos, geologijos, geofizikos, meteorologijos ir astronomijos tyrimais ir rezultatų taikymo pramonės, medicinos, karybos ir kitose srityse plėtra.

Atliekamos užduotys:

 • ėminių atrinkimas, medžiagų ir įrenginių parengimas eksperimentams, bandymams ir tyrimams;
 • įprastinių laboratorinių bandymų atlikimas ir įvairios techninės pagalbos teikimas chemikams ir fizikams atliekantiems mokslo tiriamuosius darbus, eksperimentus, analizę ir bandymus;
 • laboratorijos įrenginių ir medžiagų kokybės ir kiekio kontrolė, ėminių tikrinimas ir naudojimo priežiūra, išsamus projektams reikiamų medžiagų kiekio ir išlaidų bei darbo sąnaudų apskaičiavimas pagal pateiktą techninių sąlygų aprašą;
 • laboratorijos prietaisų ir įrenginių įrengimas, valdymas ir priežiūra, eksperimentų stebėsena, rezultatų stebėjimas, skaičiavimas ir registravimas;
 • medžiagų parengimas eksperimentams, pavyzdžiui, pavyzdžių užšaldymas ir supjaustymas, cheminių medžiagų maišymas;
 • grunto ir vandens mėginių ėmimas ir tyrimas, stebėjimų registravimas ir duomenų analizė, geologams ir geofizikams padedant.

Aprašymo parengimo arba atnaujinimo data

2014-04-01

Reikalinga kvalifikacija

Chemijos inžinerijos bakalauro ar magistro kvalifikacinis laipsnis, įgyjama baigus universitetines studijų programas arba chemijos inžinerijos profesinis bakalauro kvalifikacinis laipsnis, įgyjamas baigus kolegines studijas.

Daugiau apie profesiją

Susijusios profesijos

Profesijos aprašymas

Profesijos tikslas(-ai):

 

teikti pagalbą mokslininkams ir tyrėjams, atliekant medžiagų kokybinę ir kiekybinę analizę, kartu su mokslininkais ir tyrėjais dalyvauti naujų produktų ir procesų plėtros, kokybės ir aplinkos standartų rengimo projektuose.
Svarbiausios (ne daugiau kaip 10) profesijos veiklos sritys:
 • pagalba mokslininkams, atliekant kokybinę ir kiekybinę medžiagų analizę;
 • techninės pagalbos chemikams ir inžinieriams teikimas;
 • cheminių eksperimentų, naudojant chromatografijos, spektroskopijos, mikroskopijos ir kt. metodus, atlikimas;
 • laboratorinės įrangos, reagentų priežiūra (sterilizavimas, plovimas), papildomas užsakymas;
 • naujų chemijos inžinerijos procesų ir technologijų plėtra;
 • darbas su specialiomis programomis, analizuojant, vertinant ir apibendrinant tyrimų duomenis, išvadų pateikimas;
 • darbo saugos laboratorijoje užtikrinimas;
 • informacijos, reikalingos konkrečiam tyrimui, rinkimas, sisteminimas.
Potencialūs darbdaviaiChemijos pramonės įmonės (biotechnologijos, naftos perdirbimo, trąšų, polimerinių medžiagų, silikatų ir kt.), privačios laboratorijos, cheminėmis medžiagomis ir aparatūra prekiaujančios įmonės, mokslo tyrimo institutai.
Darbo priemonėsChemijos laboratorijos įranga (priklauso nuo laboratorijos paskirties, pvz., cheminiai indai, matavimų prietaisai, distiliatoriai, pH metrai, termostatai, automatinės pipetės, traukos spinta, šaldytuvas ir kt.), cheminiai reagentai, speciali programinė įranga.
Profesinės perspektyvosGali dirbti visose chemijos pramonės įmonių, mokslo tyrimo institutų, mokymo įstaigų laboratorijose technikais. Įgijęs patirties ir papildomų kompetencijų, gali siekti laboratorijos vedėjo, technologo, projekto vadovo pareigų. Gali tęsti technologijos, chemijos mokslo krypčių studijas.
Profesijai reikalingos asmeninės savybės (interesai, vertybės, gebėjimai):analitinis mąstymas, dėmesio koncentracija, atsakingumas, kruopštumas, greita orientacija, organizuotumas, savarankiškumas, gebėjimas dirbti komandoje,  sisteminti informaciją, spręsti problemas, domėjimasis naujovėmis chemijos srityje, sensomotorinė koordinacija.
Profesijai reikalingas išsilavinimas (jeigu reglamentuotas):aukštasis (universitetinis ar koleginis) išsilavinimas chemijos srityje.

Vaizdinė medžiaga