Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Astronomijos technikas

Pavadinimas anglų kalba

Astronomical technician

Kodas

311101

Pogrupio pavadinimas

Chemijos ir kitų fizinių mokslų technikai

Pogrupio kodas

3111

Pogrupio aprašymas

Chemijos ir kitų fizinių mokslų technikai atlieka technines užduotis, susijusias su chemijos, fizikos, geologijos, geofizikos, meteorologijos ir astronomijos tyrimais ir rezultatų taikymo pramonės, medicinos, karybos ir kitose srityse plėtra.

Atliekamos užduotys:

 • ėminių atrinkimas, medžiagų ir įrenginių parengimas eksperimentams, bandymams ir tyrimams;
 • įprastinių laboratorinių bandymų atlikimas ir įvairios techninės pagalbos teikimas chemikams ir fizikams atliekantiems mokslo tiriamuosius darbus, eksperimentus, analizę ir bandymus;
 • laboratorijos įrenginių ir medžiagų kokybės ir kiekio kontrolė, ėminių tikrinimas ir naudojimo priežiūra, išsamus projektams reikiamų medžiagų kiekio ir išlaidų bei darbo sąnaudų apskaičiavimas pagal pateiktą techninių sąlygų aprašą;
 • laboratorijos prietaisų ir įrenginių įrengimas, valdymas ir priežiūra, eksperimentų stebėsena, rezultatų stebėjimas, skaičiavimas ir registravimas;
 • medžiagų parengimas eksperimentams, pavyzdžiui, pavyzdžių užšaldymas ir supjaustymas, cheminių medžiagų maišymas;
 • ​grunto ir vandens mėginių ėmimas ir tyrimas, stebėjimų registravimas ir duomenų analizė, geologams ir geofizikams padedant.

Aprašymo parengimo arba atnaujinimo data

2014-04-04

Reikalinga kvalifikacija

nereglamentuota, galima įgyti fiziko bakalauro kvalifikacinį laipsnį baigus universitetines studijas, taip pat papildomai įgyti, tobulinti kompetenciją ar kompetencijas įstaigose, turinčiose teisę vykdyti mokymo veiklą.

Daugiau apie profesiją

Susijusios profesijos

Profesijos aprašymas

Profesijos tikslas(-ai):

 

atlikti techninio pobūdžio užduotis, susijusias su kosminių kūnų, jų sistemų, visatos materijos fizikinės būsenos ir cheminės sandaros, judėjimo ir evoliucijos tyrimais.
Svarbiausios (ne daugiau kaip 10) profesijos veiklos sritys:
 • dangaus kūnų padėčių dangaus sferoje ir tų padėčių kitimo laike nustatymas naudojantis astronominių matavimų prietaisais;
 • informacijos ir duomenų, gaunamų iš observatorijų ir palydovų registravimas, kaupimas ir apdorojimas;
 • mechaninių, optinių ir elektroninių aparatų bei įrenginių priežiūra, derinimas, gedimų nustatymas ir jų šalinimas;
 • astronominiams skaičiavimams reikalingų kompiuterinių programų įdiegimas ir priežiūra;
 • pagalbinių darbų atlikimas dalyvaujant astronomų atliekamuose tyrimuose.
Potencialūs darbdaviaiValstybinės ir nevalstybinės mokslo institucijos, observatorijos, astronomijos laboratorijos.
Darbo priemonėsTeleskopai, astronominių matavimų prietaisai ir įrenginiai (astroliabija, atstumų matuokliai, spektrografas ir kt.), duomenų registravimo ir apdorojimo sistemos.
Profesinės perspektyvos

Gali dirbti astronomijos techniku valstybinėse ir nevalstybinėse mokslo institucijose, observatorijose bei  astronomijos laboratorijose. Astronomijos technikas gali siekti magistro kvalifikacinio laipsnio studijuodamas universitete. Įgijus patirties, papildomų kompetencijų ir reikiamą kvalifikaciją gali dirbti astronomijos tyrimų srityje. 

Profesinė kvalifikacija gali būti tobulinama darbo vietoje, specialiuose seminaruose ir kursuose.

Profesijai reikalingos asmeninės savybės (interesai, vertybės, gebėjimai):atsakingumas, gebėjimas dirbti su duomenimis ir skaičiais, organizuotumas, kruopštumas, loginis mąstymas, geras regėjimas, gebėjimas dirbti savarankiškai ir komandoje.
Profesijai reikalingas išsilavinimas (jeigu reglamentuotas):dažnai aukštasis (universitetinės  studijos).

Vaizdinė medžiaga

Nėra duomenų