Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Aktorius

Pavadinimas anglų kalba

Actor

Kodas

265501

Pogrupio pavadinimas

Aktoriai

Pogrupio kodas

2655

Pogrupio aprašymas

Aktoriai atlieka vaidmenis kino filmuose, televizijos ar radijo laidose ir teatro spektakliuose.

Atliekamos užduotys:

 • vaidmenų teksto ir replikų mokymasis, taip pat vaidinimas teatro spektakliuose, reklaminiuose klipuose, televizijoje, radijuje ar kino filmuose;
 • įsijautimas į dramaturgo ar autoriaus sukurto veikėjo vaidmenį ir jo perteikimas auditorijai;
 • istorijų pasakojimas arba literatūros kūrinių skaitymas garsiai, siekiant lavinti klausytojus ir suteikti jiems malonumą;
 • dalyvavimas perklausose ir peržiūrose, siekiant gauti vaidmenį;
 • rengimasis pasirodymams dalyvaujant repeticijose, kurioms vadovauja ir nurodymus duoda pastatymo režisieriai;
 • scenarijų skaitymas ir nagrinėjimas, siekiant suprasti vaidmenis, temas ir veikėjų būdo bruožus;
 • repeticijose išmoktų vaidmenų atlikimas ir perteikimas filmuose, televizijos ar radijo laidose ir teatro spektakliuose.

Aprašymo parengimo arba atnaujinimo data

2014-03-28

Reikalinga kvalifikacija

aktorius, kvalifikacija įgyjama baigus kolegines ar universitetines studijų programas.

Daugiau apie profesiją

Susijusios profesijos

Profesijos aprašymas

Profesijos tikslas(-ai):

 

panaudojant įvairias fizines technikas, padedančias individualiai ir kolegialiai improvizuoti,  kurti sceninius personažų charakterius, darant auditorijai emocinį poveikį.
Svarbiausios (ne daugiau kaip 10) profesijos veiklos sritys:
 • įvairaus žanro literatūrinės medžiagos analizavimas;
 • vaidybos, scenos kalbos, scenos judesio užsiėmimų, koncertų ir įvairaus pobūdžio renginių vedimas;
 • įsijautimas į dramaturgo ar autoriaus sukurto veikėjo vaidmenį ir jo perteikimas auditorijai scenoje ar filmavimo aikštelėje, jeigu reikia panaudojant kitus savo meninius gabumus, pavyzdžiui, šokimą, dainavimą ar kt.;
 • muzikos, dramos ir choreografijos kūrinių skaitymas, analizavimas ir interpretavimas;
 • aktorinio atlikimo problemų analizavimas ir sprendimas kūrybiškai bendradarbiaujant su kitais trupės nariais.
Potencialūs darbdaviaiTeatras, televizija, radijus, projektinės trupės, muzikos klubai, reklamos, pramogų srities agentūros.
Darbo priemonėsScenos įranga (mikrofonas, profesionalios garso ir šviesos technikos, pakylos ir kt.), atitinkamo vaidmens rekvizitai, garso stiprinimo aparatūra, grimavimo priemonės.
Profesinės perspektyvosAsmenys gali dirbti teatro ir kino aktoriais, televizijos ir radijo diktoriais, koncertų ir renginių vedėjais, meninių programų skaitovais, valstybinėse, komercinėse ir privačiose įstaigose rengiant ir vykdant įvairius nacionalinius ir tarptautinius projektus bei programas. Siekiant aktoriaus profesijos pirmiausia galima įgyti teatro profesinio bakalauro kvalifikacinį laipsnį kolegijoje, vėliau (arba iš karto nuo to pradėti) studijuoti pagal universitetines studijų programas. Galima tęsti vaidybos, teatrologijos, menotyros ir kitose humanitarinių mokslų srities magistrantūros programose.
Profesijai reikalingos asmeninės savybės (interesai, vertybės, gebėjimai):gebėjimas atlikti meniškus vaidmenis, kūrybingumas, gebėjimas efektyviai bendrauti su kolegomis, atsakingumas, gebėjimas savarankiškai planuoti savo darbą, gebėjimas efektyviai bendrauti su spektaklio, renginio kūrėjais, kūrybiniais bei techniniais darbuotojais.
Profesijai reikalingas išsilavinimas (jeigu reglamentuotas):

nereglamentuojama, dažnai aukštasis (koleginis ar universitetinis).

 

Vaizdinė medžiaga