Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Režisieriaus asistentas

Pavadinimas anglų kalba

Director asistant

Kodas

265410

Pogrupio pavadinimas

Kino, teatro ir panašių sričių režisieriai ir prodiuseriai

Pogrupio kodas

2654

Pogrupio aprašymas

Kino, teatro ir panašių sričių režisieriai ir prodiuseriai prižiūri ir kontroliuoja techninius ir meninius kino filmų, televizijos ar radijo laidų ir scenos pasirodymų aspektus.

Atliekamos užduotys:

 • kūrinių pasirinkimas, scenarijų nagrinėjimas, siekiant apibrėžti jų meninę interpretaciją, vaidybos metodų aktoriams aiškinimas;
 • vadovavimas visiems teatro scenos, televizijos, radijo ar kino filmų pastatymams, įskaitant aktorių atranką, ir galutinių sprendimų dėl kostiumų, dekoracijų, garso ar šviesos efektų sprendimų priėmimas;
 • įvairių scenų planavimas, organizavimas ir kontroliavimas, tvarkaraščių, susijusių su pasirodymais, kino filmais, televizijos laidomis ir radijo programomis, sudarymas;
 • visų techninių darbuotojų įdarbinimas ir priežiūra, pastatymo siužeto, apimties ir rodymo laiko nustatymas;
 • pastatymų archyvų tvarkymas ir derybos dėl honorarų;
 • scenarijų programų garso ar vaizdo įrašams ir redagavimui planavimas, kūrimas ir rašymas;
 • dekoracijų, rekvizitų ir garso įrangos išdėstymo priežiūra.

Aprašymo parengimo arba atnaujinimo data

2014-04-15

Reikalinga kvalifikacija

nereglamentuota, galima įgyti režisieriaus kvalifikaciją ir teatro bakalauro ar magistro arba kino bakalauro ar magistro kvalifikacinį laipsnį baigus universitetines studijų programas.

Daugiau apie profesiją

Susijusios profesijos

Profesijos aprašymas

Profesijos tikslas(-ai):

 

padėti režisieriui ir užtikrinti, kad visi filmavimo darbuotojai tam tikru laiku būtų pasirengę atlikti jiems patikėtas užduotis.
Svarbiausios (ne daugiau kaip 10) profesijos veiklos sritys:
 • režisieriaus susitikimų su užsakovais, prodiuseriais, scenarijaus autoriais ir kt. organizavimas;
 • filmavimo grafiko sudarymas;
 • scenarijaus užbaigtumo, aktorių priėmimo į darbą kontrolė;
 • patikrinimas, ar užsakyta visa reikalinga įranga, patalpos, drabužiai ir pan.;
 • biudžeto išlaidų kontroliavimas, stebėjimas, kad nebūtų išleista daugiau nei buvo planuota;
 • pagalba režisieriui filmavimų ar repeticijų metu;
 • kitų režisieriaus pavedimų vykdymas;
 • užtikrinimas, kad transporto skyrius, grimeriai, drabužinės ir kiti filmavime dirbantys darbuotojai laiku atliktų savo užduotis.
Potencialūs darbdaviaiMuzikos ar vaizdo įrašų studijos, reklamos agentūros, prodiuserių kompanijos, televizijos, kino studijos, taip pat valstybinės, komercinės ir privačios įstaigos, kur rengiami ir vykdomi įvairūs nacionaliniai ir tarptautiniai projektai bei programos.
Darbo priemonėsBiuro įranga – kompiuteris, telefonas, faksas, internetas, automobilis, taikomosios biuro programos (Word, Excel, PowerPoint ir kt.).
Profesinės perspektyvosGali dirbti režisieriaus asistentu. Sukaupęs darbo patirties bei įgijęs papildomų kompetencijų asmuo gali tapti antruoju, pirmuoju režisieriaus asistentu ar režisieriumi. Siekiantis aukštesniojo išsilavinimo asmuo studijas gali tęsti režisūros, teatrologijos, menotyros ir kitose humanitarinių mokslų srities magistrantūros programose. Profesinė kvalifikacija tobulinama darbo vietoje, įvairių seminarų, konferencijų metu.
Profesijai reikalingos asmeninės savybės (interesai, vertybės, gebėjimai):kūrybingumas, atsakingumas, savarankiškumas, gebėjimas planuoti darbą, gebėjimas paskirstyti užduotis, gebėjimas bendrauti ir bendradarbiauti, paslaugumas, supratingumas, stropumas.
Profesijai reikalingas išsilavinimas (jeigu reglamentuotas):nereglamentuotas, dažnai aukštasis (universitetinis).

Vaizdinė medžiaga

Nėra duomenų