Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Garso režisierius

Pavadinimas anglų kalba

Sound designer

Kodas

265408

Pogrupio pavadinimas

Kino, teatro ir panašių sričių režisieriai ir prodiuseriai

Pogrupio kodas

2654

Pogrupio aprašymas

Kino, teatro ir panašių sričių režisieriai ir prodiuseriai prižiūri ir kontroliuoja techninius ir meninius kino filmų, televizijos ar radijo laidų ir scenos pasirodymų aspektus.

Atliekamos užduotys:

 • kūrinių pasirinkimas, scenarijų nagrinėjimas, siekiant apibrėžti jų meninę interpretaciją, vaidybos metodų aktoriams aiškinimas;
 • vadovavimas visiems teatro scenos, televizijos, radijo ar kino filmų pastatymams, įskaitant aktorių atranką, ir galutinių sprendimų dėl kostiumų, dekoracijų, garso ar šviesos efektų sprendimų priėmimas;
 • įvairių scenų planavimas, organizavimas ir kontroliavimas, tvarkaraščių, susijusių su pasirodymais, kino filmais, televizijos laidomis ir radijo programomis, sudarymas;
 • visų techninių darbuotojų įdarbinimas ir priežiūra, pastatymo siužeto, apimties ir rodymo laiko nustatymas;
 • pastatymų archyvų tvarkymas ir derybos dėl honorarų;
 • scenarijų programų garso ar vaizdo įrašams ir redagavimui planavimas, kūrimas ir rašymas;
 • dekoracijų, rekvizitų ir garso įrangos išdėstymo priežiūra.

Aprašymo parengimo arba atnaujinimo data

2014-04-14

Reikalinga kvalifikacija

Nereglamentuota, galima įgyti muzikos technologijų ir industrijos bakalauro ar magistro kvalifikacinį laipsnį baigus universitetines studijų programas.

Daugiau apie profesiją

Susijusios profesijos

Profesijos aprašymas

Profesijos tikslas(-ai):

 

parinkti ir sukomponuoti muzikos kūrinius bei garsus spektakliui, filmui ar kitam vaizdo kūriniui.
Svarbiausios (ne daugiau kaip 10) profesijos veiklos sritys:
 • susitikimų su užsakovu organizavimas, stengiantis išsiaiškinti, kokios muzikos ar garsų reikia filmuojamai medžiagai bei geriau suprasti pačią kūrinio esmę;
 • muzikos kūrinių planavimas filmui ar vaizdo klipui, laiko parinkimas ir muzikos suderinimas su vaizdais;
 • nuotaikos bei jos kaitų kūrimas muzikos kūriniais ir kitais garsais;
 • garsų efektų kūrimas, siekiant sustiprinti filmo ar vaizdo klipo efektą;
 • muzikos parinkimas intarpams tarp vaizdų;
 • muzikos kūrinių bei garsų ir jų efektų atranka;
 • atrinktų muzikos kūrinių ir garsų sumontavimas į vieną visumą;
 • reikalingo įrangos bei kitų priemonių garso takeliams parinkimas.
Potencialūs darbdaviaiMuzikos įrašų studijos, reklamos agentūros, prodiuserių kompanijos, taip pat valstybinės, komercinės ir privačios įstaigos, kur rengiami ir vykdomi įvairūs nacionaliniai ir tarptautiniai projektai bei programos. Gali dirbti individualiai – parinkti muzikos kūrinius renginiams.
Darbo priemonėsBiuro įranga – kompiuteris, telefonas, faksas, internetas, muzikinių kūrinių ir garsų duomenų bazė, muzikos įrašymo pultas, mikrofonai, ausinės, garso stiprintuvai, profesionali muzikos atkūrimo įranga, garso redagavimo programos (Audacity, Gimp, Foobar ir kt.).
Profesinės perspektyvosGali dirbti garso režisieriumi. Siekiantis aukštesniojo išsilavinimo asmuo studijas gali tęsti režisūros, teatrologijos, menotyros ir kitose humanitarinių mokslų srities magistrantūros programose. Profesinė kvalifikacija tobulinama darbo vietoje, įvairių seminarų, konferencijų metu. Gali dirbti individualų kūrybinį darbą.
Profesijai reikalingos asmeninės savybės (interesai, vertybės, gebėjimai):kūrybingumas, muzikinė klausa, atsakingumas, savarankiškumas, gebėjimas planuoti darbą, gebėjimas paskirstyti užduotis, gebėjimas bendrauti ir bendradarbiauti.
Profesijai reikalingas išsilavinimas (jeigu reglamentuotas):nereglamentuotas, dažnai aukštasis (universitetinis).

Vaizdinė medžiaga

Nėra duomenų