Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Teatro režisierius

Pavadinimas anglų kalba

Theater director

Kodas

265406

Pogrupio pavadinimas

Kino, teatro ir panašių sričių režisieriai ir prodiuseriai

Pogrupio kodas

2654

Pogrupio aprašymas

Kino, teatro ir panašių sričių režisieriai ir prodiuseriai prižiūri ir kontroliuoja techninius ir meninius kino filmų, televizijos ar radijo laidų ir scenos pasirodymų aspektus.

Atliekamos užduotys:

 • kūrinių pasirinkimas, scenarijų nagrinėjimas, siekiant apibrėžti jų meninę interpretaciją, vaidybos metodų aktoriams aiškinimas;
 • vadovavimas visiems teatro scenos, televizijos, radijo ar kino filmų pastatymams, įskaitant aktorių atranką, ir galutinių sprendimų dėl kostiumų, dekoracijų, garso ar šviesos efektų sprendimų priėmimas;
 • įvairių scenų planavimas, organizavimas ir kontroliavimas, tvarkaraščių, susijusių su pasirodymais, kino filmais, televizijos laidomis ir radijo programomis, sudarymas;
 • visų techninių darbuotojų įdarbinimas ir priežiūra, pastatymo siužeto, apimties ir rodymo laiko nustatymas;
 • pastatymų archyvų tvarkymas ir derybos dėl honorarų;
 • scenarijų programų garso ar vaizdo įrašams ir redagavimui planavimas, kūrimas ir rašymas;
 • dekoracijų, rekvizitų ir garso įrangos išdėstymo priežiūra.

Aprašymo parengimo arba atnaujinimo data

2014-04-15

Reikalinga kvalifikacija

nereglamentuota, galima įgyti režisieriaus kvalifikaciją ir teatro bakalauro ar magistro kvalifikacinį laipsnį baigus universitetines studijų programas.

Daugiau apie profesiją

Susijusios profesijos

Profesijos aprašymas

Profesijos tikslas(-ai):

 

kurti spektaklius, koncertines programas ir kitus renginius, rengti jų scenarijus ir vadovauti statant spektaklį dirbantiems aktoriams bei scenos darbuotojams.
Svarbiausios (ne daugiau kaip 10) profesijos veiklos sritys:
 • spektaklio bendros meninės vizijos suformulavimas ir apibrėžimas;
 • spektaklio scenarijaus atranka arba jo pritaikymas spektakliui pagal režisieriaus sumanymą;
 • spektaklio repeticijų organizavimas, pagrindinių scenarijaus aspektų perteikimas aktoriams, paaiškinimas, kaip turėtų būti suvaidinta kiekviena scena, vadovavimas aktorių darbui;
 • aktorių bei kitų scenos darbuotojų atranka spektakliui, jų instruktavimas;
 • scenos atrinkimas, pagrindinių principų nusakymas dekoratoriams, dekoracijų patvirtinimas;
 • techninių spektaklio detalių tvarkymas (naudojamos muzikos kontrolė, pagrindinių reikalavimų apšvietimui suformulavimas, spektaklio laiko bei atskirų scenų apskaičiavimas ir pan.).
Potencialūs darbdaviaiTeatrai, vaikų ir jaunimo studijos, mokyklinio teatro ar dramos būreliai, vaikų, jaunimo ir suaugusių dramos kolektyvai kultūros centruose, jaunimo centrai, vaikų ir jaunimo klubai ir visos kitos institucijose, kur yra teatrinės veiklos poreikis, taip pat valstybinės, komercinės ir privačios įstaigos, kur rengiami ir vykdomi įvairūs nacionaliniai ir tarptautiniai projektai bei programos. Gali dirbti individualiai – kurti spektaklius, atidaryti savo teatrą.
Darbo priemonėsBiuro įranga – kompiuteris, telefonas, faksas, internetas, aktorių, režisierių, operatorių bei kitų kino ir meno srityje dirbančių specialistų duomenų bazė, scenarijai ir kiti literatūros kūriniai.
Profesinės perspektyvosGali dirbti teatro režisieriumi. Siekiantis tobulėti asmuo studijas gali tęsti režisūros, teatrologijos, menotyros ir kitose humanitarinių mokslų srities magistrantūros programose. Profesinė kvalifikacija tobulinama darbo vietoje, įvairių seminarų, konferencijų metu. Gali dirbti individualų kūrybinį darbą.
Profesijai reikalingos asmeninės savybės (interesai, vertybės, gebėjimai):kūrybingumas, atsakingumas, savarankiškumas, gebėjimas planuoti darbą, gebėjimas paskirstyti užduotis, gebėjimas bendrauti ir bendradarbiauti.
Profesijai reikalingas išsilavinimas (jeigu reglamentuotas):nereglamentuotas, dažnai aukštasis (universitetinis).

Vaizdinė medžiaga

Nėra duomenų