Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Kino filmų režisierius

Pavadinimas anglų kalba

Film director

Kodas

265402

Pogrupio pavadinimas

Kino, teatro ir panašių sričių režisieriai ir prodiuseriai

Pogrupio kodas

2654

Pogrupio aprašymas

Kino, teatro ir panašių sričių režisieriai ir prodiuseriai prižiūri ir kontroliuoja techninius ir meninius kino filmų, televizijos ar radijo laidų ir scenos pasirodymų aspektus.

Atliekamos užduotys:

 • kūrinių pasirinkimas, scenarijų nagrinėjimas, siekiant apibrėžti jų meninę interpretaciją, vaidybos metodų aktoriams aiškinimas;
 • vadovavimas visiems teatro scenos, televizijos, radijo ar kino filmų pastatymams, įskaitant aktorių atranką, ir galutinių sprendimų dėl kostiumų, dekoracijų, garso ar šviesos efektų sprendimų priėmimas;
 • įvairių scenų planavimas, organizavimas ir kontroliavimas, tvarkaraščių, susijusių su pasirodymais, kino filmais, televizijos laidomis ir radijo programomis, sudarymas;
 • visų techninių darbuotojų įdarbinimas ir priežiūra, pastatymo siužeto, apimties ir rodymo laiko nustatymas;
 • pastatymų archyvų tvarkymas ir derybos dėl honorarų;
 • scenarijų programų garso ar vaizdo įrašams ir redagavimui planavimas, kūrimas ir rašymas;
 • dekoracijų, rekvizitų ir garso įrangos išdėstymo priežiūra.

Aprašymo parengimo arba atnaujinimo data

2014-04-14

Reikalinga kvalifikacija

nereglamentuota, galima įgyti režisieriaus kvalifikaciją ir kino bakalauro ar magistro kvalifikacinį laipsnį baigus universitetines studijų programas.

Daugiau apie profesiją

Susijusios profesijos

Profesijos aprašymas

Profesijos tikslas(-ai):

 

kurti kino filmus, rengti jų scenarijus ir vadovauti aktoriams bei scenos darbuotojams filmavimo ar filmo montavimo metu.
Svarbiausios (ne daugiau kaip 10) profesijos veiklos sritys:
 • kino filmo bendros meninės vizijos suformulavimas ir apibrėžimas;
 • kino filmo scenarijaus atranka arba jo pritaikymas pagal režisieriaus sumanymą;
 • filmavimo repeticijų organizavimas, pagrindinių scenarijaus aspektų perteikimas aktoriams, paaiškinimas, kaip turėtų būti suvaidinta kiekviena scena, vadovavimas aktorių darbui;
 • aktorių bei kitų scenos darbuotojų atranka kino filmui, jų instruktavimas;
 • filmavimo vietų parinkimas, jei reikia – nurodymas, kokių papildomų dekoracijų reikia filmavimui ir užduočių dekoratoriams davimas;
 • techninių kino filmo detalių tvarkymas (dalyvavimas parenkant filmo garso takelį, tvarkant ar įrengiant reikalingą apšvietimą ir pan.).
Potencialūs darbdaviaiKino studijos, kino gamybos kompanijos, reklamos agentūros, taip pat valstybinės, komercinės ir privačios įstaigos, kur rengiami ir vykdomi įvairūs nacionaliniai ir tarptautiniai kino projektai bei programos. Gali dirbti individualiai – kurti kino filmus.
Darbo priemonėsBiuro įranga – kompiuteris, telefonas, faksas, internetas, aktorių, režisierių, operatorių bei kitų kino ir meno srityje dirbančių specialistų duomenų bazė, scenarijai ir kiti literatūros kūriniai.
Profesinės perspektyvosGali dirbti kino filmų režisieriumi. Siekiantis aukštesniojo išsilavinimo asmuo studijas gali tęsti režisūros, teatrologijos, menotyros ir kitose humanitarinių mokslų srities magistrantūros programose. Profesinė kvalifikacija tobulinama darbo vietoje, įvairių seminarų, konferencijų metu. Gali dirbti individualų kūrybinį darbą.
Profesijai reikalingos asmeninės savybės (interesai, vertybės, gebėjimai):kūrybingumas, atsakingumas, savarankiškumas, gebėjimas planuoti darbą, gebėjimas paskirstyti užduotis, gebėjimas bendrauti ir bendradarbiauti.
Profesijai reikalingas išsilavinimas (jeigu reglamentuotas):aukštasis (universitetinis).

Vaizdinė medžiaga

Nėra duomenų