Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Prodiuseris

Pavadinimas anglų kalba

Produser

Kodas

265401

Pogrupio pavadinimas

Kino, teatro ir panašių sričių režisieriai ir prodiuseriai

Pogrupio kodas

2654

Pogrupio aprašymas

Kino, teatro ir panašių sričių režisieriai ir prodiuseriai prižiūri ir kontroliuoja techninius ir meninius kino filmų, televizijos ar radijo laidų ir scenos pasirodymų aspektus.

Atliekamos užduotys:

 • kūrinių pasirinkimas, scenarijų nagrinėjimas, siekiant apibrėžti jų meninę interpretaciją, vaidybos metodų aktoriams aiškinimas;
 • vadovavimas visiems teatro scenos, televizijos, radijo ar kino filmų pastatymams, įskaitant aktorių atranką, ir galutinių sprendimų dėl kostiumų, dekoracijų, garso ar šviesos efektų sprendimų priėmimas;
 • įvairių scenų planavimas, organizavimas ir kontroliavimas, tvarkaraščių, susijusių su pasirodymais, kino filmais, televizijos laidomis ir radijo programomis, sudarymas;
 • visų techninių darbuotojų įdarbinimas ir priežiūra, pastatymo siužeto, apimties ir rodymo laiko nustatymas;
 • pastatymų archyvų tvarkymas ir derybos dėl honorarų;
 • scenarijų programų garso ar vaizdo įrašams ir redagavimui planavimas, kūrimas ir rašymas;
 • dekoracijų, rekvizitų ir garso įrangos išdėstymo priežiūra.

Aprašymo parengimo arba atnaujinimo data

2014-04-14

Reikalinga kvalifikacija

nereglamentuota, galima įgyti audiovizualinio meno bakalauro kvalifikaciją baigus universitetinių mokymų programą.

Daugiau apie profesiją

Susijusios profesijos

Profesijos aprašymas

Profesijos tikslas(-ai):

 

planuoti, organizuoti ir įgyvendinti kino filmų, televizijos ar radijo laidų ir scenos pasirodymų veiklą.
Svarbiausios (ne daugiau kaip 10) profesijos veiklos sritys:
 • spektaklio, kino filmo ar laidos biudžeto sudarymas;
 • planuojamo spektaklio, kino filmo ar kitokio pasirodymo finansavimo šaltinių paieška;
 • vietos repeticijoms ar filmavimui suradimas;
 • darbuotojų atranka ir įdarbinimas, atsižvelgiant į režisierių, dizainerių ir choreografų rekomendacijas, sutarčių sąlygų suderinimas su įdarbinamais darbuotojais ir sutarčių pasirašymas;
 • kino filmo, laidos ar spektaklio pristatymo organizavimas;
 • įvairių įmonės veiklos sričių kontrolė – pajamų ir išlaidų planavimas, veiklos planų rengimas, apgyvendinimo organizavimas ir pan.;
 • santykių užmezgimas ir palaikymas su rėmėjais, sutarčių su jais derinimas.
Potencialūs darbdaviaiKino studijos, reklamos agentūros, valstybinės, komercinės ir privačios įstaigos, kur rengiami ir vykdomi įvairūs nacionaliniai ir tarptautiniai projektai bei programos. Gali dirbti individualiai – organizuoti kino filmų, spektaklių bei kitų renginių leidybą.
Darbo priemonėsBiuro įranga – kompiuteris, telefonas, faksas, internetas, automobilis, aktorių, režisierių, operatorių bei kitų kino ir meno srityje dirbančių specialistų duomenų bazė, nuomojamų pastatų, salių ir pan. duomenų bazė.
Profesinės perspektyvosGali dirbti prodiuseriu. Siekiantis aukštesnio išsilavinimo asmuo studijas gali tęsti režisūros, teatrologijos, menotyros ir kitose humanitarinių mokslų srities magistrantūros programose. Profesinė kvalifikacija tobulinama darbo vietoje, įvairių seminarų, konferencijų metu. Gali dirbti individualų kūrybinį darbą.
Profesijai reikalingos asmeninės savybės (interesai, vertybės, gebėjimai):kūrybingumas, atsakingumas, savarankiškumas, gebėjimas planuoti darbą, gebėjimas paskirstyti užduotis, gebėjimas bendrauti ir bendradarbiauti.
Profesijai reikalingas išsilavinimas (jeigu reglamentuotas):aukštasis (universitetinis).

Vaizdinė medžiaga

Nėra duomenų