Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Baro šokėjas

Pavadinimas anglų kalba

Bar dancer

Kodas

265309

Pogrupio pavadinimas

Šokėjai ir choreografai

Pogrupio kodas

2653

Pogrupio aprašymas

Šokėjai ir choreografai sumano ir kuria šokius ar juos šoka.

Atliekamos užduotys:

 • šokių, kuriais dažniausiai siekiama perteikti kokią nors istoriją, temą, idėją ar nuotaiką, sumanymas ir kūrimas tam tikra žingsnių, judesių ir gestų tvarka;
 • šokių atlikimas solo, su partneriu arba šokių kolektyve, prieš pasirodymą gyvai ar filme, televizijoje ar kitose regimosiose informacijos sklaidos priemonėse;
 • treniravimasis, mankštinimasis ir dalyvavimas šokių pamokose, siekiant palaikyti reikiamus gebėjimus ir fizinę būklę;
 • vadovavimas repeticijoms, kuriose mokomasi pasirodymui reikalingų šokio žingsnelių ir technikos, taip pat dalyvavimas jose;
 • dalyvavimas peržiūrose norint gauti šokėjo vaidmenį ar tapti šokių kolektyvų nariu;
 • pastatymo muzikos derinimas su muzikos režisieriais.

Aprašymo parengimo arba atnaujinimo data

2014-04-28

Reikalinga kvalifikacija

​nereglamentuota

Daugiau apie profesiją

Susijusios profesijos

Profesijos aprašymas

Profesijos tikslas(-ai):kurti ir / ar atlikti įvairios choreografijos energingus šokius palaikant kontaktą su žiūrovais.
Svarbiausios (ne daugiau kaip 10) profesijos veiklos sritys:
 • kūno plastikos lavinimas, treniravimas  ir mankštinimasis siekiant išlaikyti profesionalaus šokėjo įvaizdį;
 • šokių choreografijos, sceninio įvaizdžio kūrimas ir taikymas profesionalioje veikloje, šokėjo galimybes ir interesus atitinkančios vakaro programos sudarymas panaudojant šou elementus;
 • įvairių gatvės, sportinių ir kt. stilių šokių repetavimas, naujų technikų pritaikymas siekiant aukščiausių profesionalaus pasirodymo rezultatų;
 • energingas, emocionalus šokių atlikimas solo ar grupėje palaikant glaudų kontaktą su žiūrovais, siekiant juos paskatinti šokti;
 • dalyvavimas šalies ir tarptautiniuose renginiuose, šokių varžybose.
Potencialūs darbdaviaiNaktiniai klubai ir barai, gali dirbti individualiai.
Darbo priemonėsSceniniai kostiumai, grimavimo priemonės, papildomi įrankiai ir priemonės naudojami šokio metu, kompiuterinės informacinės technologijos.
Profesinės perspektyvosGali dirbti naktiniuose klubuose, įvairiuose šalies baruose šokėju. Gali dirbti individualiai, mokyti šokių kitus asmenis. Baro šokėjo gebėjimai lavinami neformaliuoju būdu lankant šokių studijas, šokių kolektyvų repeticijas ar pan. Profesionaliu baro šokėju (atlikėju) galima tapti studijuojant universitete meno mokslų studijų srities choreografo, sportinio šokio ar kt. bakalauro studijų programose. Studijas galima tęsti meno studijų srities atitinkamos krypties magistrantūros programose.
Profesijai reikalingos asmeninės savybės (interesai, vertybės, gebėjimai):gebėjimas bendrauti su įvairaus amžiaus žmonėmis, kūrybingumas, atsakingumas, estetiškumas, meninė nuovoka, fizinis ištvermingumas, judesio ir plastikos jutimas, muzikalumas, gebėjimas savarankiškai organizuoti savo darbą, gražios laikysenos ir išvaizdos reikalavimas.
Profesijai reikalingas išsilavinimas (jeigu reglamentuotas):nereglamentuotas.

Vaizdinė medžiaga

Nėra duomenų