Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Tautinių šokių šokėjas

Pavadinimas anglų kalba

Folk dancer

Kodas

265305

Pogrupio pavadinimas

Šokėjai ir choreografai

Pogrupio kodas

2653

Pogrupio aprašymas

Šokėjai ir choreografai sumano ir kuria šokius ar juos šoka.

Atliekamos užduotys:

  • šokių, kuriais dažniausiai siekiama perteikti kokią nors istoriją, temą, idėją ar nuotaiką, sumanymas ir kūrimas tam tikra žingsnių, judesių ir gestų tvarka;
  • šokių atlikimas solo, su partneriu arba šokių kolektyve, prieš pasirodymą gyvai ar filme, televizijoje ar kitose regimosiose informacijos sklaidos priemonėse;
  • treniravimasis, mankštinimasis ir dalyvavimas šokių pamokose, siekiant palaikyti reikiamus gebėjimus ir fizinę būklę;
  • vadovavimas repeticijoms, kuriose mokomasi pasirodymui reikalingų šokio žingsnelių ir technikos, taip pat dalyvavimas jose;
  • dalyvavimas peržiūrose norint gauti šokėjo vaidmenį ar tapti šokių kolektyvų nariu;
  • pastatymo muzikos derinimas su muzikos režisieriais.

Aprašymo parengimo arba atnaujinimo data

2014-03-18

Reikalinga kvalifikacija

nereglamentuota, galima įgyti giminišką choreografo kvalifikaciją ir šokio bakalauro kvalifikacinį laipsnį pagal universitetines choreografijos ar sportinių šokių studijų programas, arba, baigus kolegiją, šokio profesinio bakalauro kvalifikacinį laipsnį.

Daugiau apie profesiją

Susijusios profesijos

Profesijos aprašymas

Profesijos tikslas(-ai):

 

taikant skirtingas šokio technikas atlikti atskirų tautų (tarp jų ir lietuvių liaudies) nacionalinius šokius, atskleidžiant jų kultūrą, charakterį ir manieras.
Svarbiausios (ne daugiau kaip 10) profesijos veiklos sritys:
  • tautinių šokių atlikimas atsižvelgiant į jų originalias šokio struktūros kompozicijas, technikas arba visa tai stilizuojant;
  • dalyvavimas ir šokių atlikimas įvairiose meninėse šventėse, koncertuose, liaudies šokių kolektyvų varžytuvėse, laidų filmavime ir pan. darant teigiamą emocinį poveikį žiūrovams;
  • savo šalies reprezentavimas užsienio šalyse pristatant pasauliui viską, kuo turtinga šalies kultūra (tai lietuvių muzikinis folkloras, žaismingi stilizuoti liaudies šokiai, autentiški tautiniai kostiumai ir unikalios lietuviškos sutartinės), siekiant kuo ilgiau išsaugoti savo identitetą kosmopolitinės kultūros antplūdyje;
  • įvairaus amžiaus žmonių mokymas tautinių šokių.
Potencialūs darbdaviaiProfesionalūs ar mėgėjiški tautinių šokių kolektyvai, kultūros centrai, neformalaus mokymo institucijos, gali dirbti individuliai.
Darbo priemonėsAutentiški tautiniai kostiumai, grimavimo priemonės, papildomi įrankiai ir priemonės naudojami šokio metu.
Profesinės perspektyvosProfesionaliu tautinių šokių šokėju galima tapti studijuojant universitete choreografo, sportinio šokio ar kt. bakalauro studijų programose, kuris suteikia teisę būti profesionaliu atlikėju ansambliuose, o, pasirinkus šokio pedagogo studijų programą, galima dirbti šokių mokytojais. Studijas galima tęsti meno studijų srities magistrantūros programose.
Profesijai reikalingos asmeninės savybės (interesai, vertybės, gebėjimai):domėjimasis liaudies kultūra ir menu, muzikiniai gebėjimai, gebėjimas efektyviai bendrauti su įvairaus amžiaus žmonėmis, kolegomis, klientais bei žiūrovais, sukurti teigiamą emocinę aplinką, atsakingumas, gebėjimas dirbti komandoje, fizinė ištvermė.
Profesijai reikalingas išsilavinimas (jeigu reglamentuotas):nereglamentuojama, dažniausiai aukštasis (universitetinis).

Vaizdinė medžiaga

Nėra duomenų