Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Sportinių šokių šokėjas

Pavadinimas anglų kalba

Sport dancer

Kodas

265304

Pogrupio pavadinimas

Šokėjai ir choreografai

Pogrupio kodas

2653

Pogrupio aprašymas

Šokėjai ir choreografai sumano ir kuria šokius ar juos šoka.

Atliekamos užduotys:

 • šokių, kuriais dažniausiai siekiama perteikti kokią nors istoriją, temą, idėją ar nuotaiką, sumanymas ir kūrimas tam tikra žingsnių, judesių ir gestų tvarka;
 • šokių atlikimas solo, su partneriu arba šokių kolektyve, prieš pasirodymą gyvai ar filme, televizijoje ar kitose regimosiose informacijos sklaidos priemonėse;
 • treniravimasis, mankštinimasis ir dalyvavimas šokių pamokose, siekiant palaikyti reikiamus gebėjimus ir fizinę būklę;
 • vadovavimas repeticijoms, kuriose mokomasi pasirodymui reikalingų šokio žingsnelių ir technikos, taip pat dalyvavimas jose;
 • dalyvavimas peržiūrose norint gauti šokėjo vaidmenį ar tapti šokių kolektyvų nariu;
 • pastatymo muzikos derinimas su muzikos režisieriais.

Aprašymo parengimo arba atnaujinimo data

2014-03-18

Reikalinga kvalifikacija

nereglamentuota, galima įgyti giminišką choreografo kvalifikaciją ir šokio bakalauro kvalifikacinį laipsnį pagal universitetines choreografijos ar sportinių šokių studijų programas

Daugiau apie profesiją

Susijusios profesijos

Profesijos aprašymas

Profesijos tikslas(-ai):

 

kurti, atlikti ir / ar vesti sportinių, šiuolaikinių, džiazo, pramoginių šokių, aerobikos pamokas ir pratybas rengiant ir treniruojant sportinių šokių šokėjus.
Svarbiausios (ne daugiau kaip 10) profesijos veiklos sritys:
 • sportinių šokių atlikimas ir kompozicijų kūrimas, muzikos parinkimas, šokėjų galimybes ir interesus atitinkančios programos sudarymas atsižvelgiant į Lietuvos ir pasaulio šokio kultūros raidos tendencijas, kontekstą;
 • sportinių šokių varžybų, renginių organizavimas, teisėjavimas konkursuose;
 • sportinių šokių šokėjų rengimas, kūrybingai taikant  šokio naujoves, norminius reikalavimus ir mokymo metodikas;
 • dalyvavimas šokio meno plėtros procese, iniciatyvus ir kūrybiškas prisidėjimas prie kitų profesionalų keliant ir įgyvendinant naujas šokio menines idėjas;
 • tekstinės ir vaizdinės medžiagos, reikalingos mokymosi procese rengimas, naudojantis informacinėmis technologijomis.
Potencialūs darbdaviaiLaisvalaikio ir kultūros centrai, klubai, profesionalūs meno kolektyvai, neformalaus mokymo institucijos, gali dirbti individuliai.
Darbo priemonėsSceniniai kostiumai, grimavimo priemonės, papildomi įrankiai ir priemonės naudojami šokio metu, informacinės technologijos.
Profesinės perspektyvosUniversitetinis šokio bakalauro kvalifikacinis laipsnis suteikia teisę būti profesionaliu atlikėju įvairiuose choreografiniuose žanruose ir dirbti šokių klubų treneriais, šokių mokytojais, baletmeisteriais pramogų industrijoje; šokio specialistais šiuolaikinio, ritminio šokio srityse; sportinių šokių ant ledo choreografais; Lotynų Amerikos bei klasikinių sportinių šokių aukšto meistriškumo atlikėjų ugdymo bei ansamblinio šokimo srityse. Baigus sportinių šokių studijų programą universitete studijas galima tęsti meno studijų srities magistrantūros programose.
Profesijai reikalingos asmeninės savybės (interesai, vertybės, gebėjimai):komunikabilumas, kūrybingumas, atsakingumas, estetinis skonis, meninė nuovoka, muzikos ritmo pojūtis, fizinė ištvermė, gera judesių koordinacija, judesio ir plastikos jutimas.

Profesijai reikalingas išsilavinimas (jeigu reglamentuotas):

 

nereglamentuojamas, dažnai aukštasis

Vaizdinė medžiaga

Nėra duomenų