Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Baleto šokėjas

Pavadinimas anglų kalba

Ballet dancer

Kodas

265303

Pogrupio pavadinimas

Šokėjai ir choreografai

Pogrupio kodas

2653

Pogrupio aprašymas

Šokėjai ir choreografai sumano ir kuria šokius ar juos šoka.

Atliekamos užduotys:

  • šokių, kuriais dažniausiai siekiama perteikti kokią nors istoriją, temą, idėją ar nuotaiką, sumanymas ir kūrimas tam tikra žingsnių, judesių ir gestų tvarka;
  • šokių atlikimas solo, su partneriu arba šokių kolektyve, prieš pasirodymą gyvai ar filme, televizijoje ar kitose regimosiose informacijos sklaidos priemonėse;
  • treniravimasis, mankštinimasis ir dalyvavimas šokių pamokose, siekiant palaikyti reikiamus gebėjimus ir fizinę būklę;
  • vadovavimas repeticijoms, kuriose mokomasi pasirodymui reikalingų šokio žingsnelių ir technikos, taip pat dalyvavimas jose;
  • dalyvavimas peržiūrose norint gauti šokėjo vaidmenį ar tapti šokių kolektyvų nariu;
  • pastatymo muzikos derinimas su muzikos režisieriais.

Aprašymo parengimo arba atnaujinimo data

2014-03-17

Reikalinga kvalifikacija

​Baleto artistas, kvalifikacija įgyjama baigus profesinio mokymo programą.

Daugiau apie profesiją

Susijusios profesijos

Profesijos aprašymas

Profesijos tikslas(-ai):

 

šokti baletą solo, su partneriu arba šokių kolektyve plastiškai ir išraiškingai atliekant vaidmenį, skleidžiant muzikos charakterį ir emocinį jos turinį bei darant emocinį poveikį žiūrovams.
Svarbiausios (ne daugiau kaip 10) profesijos veiklos sritys:
  • kūno plastikos lavinimas, treniravimasis, mankštinimasis ir dalyvavimas šokių pamokose vadovaujant tos srities aukštos klasės profesionalui siekiant įgyti bei palaikyti reikiamus gebėjimus ir fizinę būklę;
  • šokių atlikimas solo, su partneriu arba šokių kolektyve gyvai prieš žiūrovus ar filmuojantis prieš kamerą televizijoje ar kitose regimosiose informacijos sklaidos priemonėse siekiant kūno kalba, emocijomis, aktoriniais gebėjimais perteikti kokią nors istoriją, temą, idėją ar nuotaiką;
  • įvairių šokio technikų naudojimas išraiškos priemonėmis atskleidžiant skirtingus personažų charakterius ir manierą darant emocinį poveikį žiūrovams.
Potencialūs darbdaviaiLietuvos nacionalinis operos ir baleto ar kiti muzikinės pakraipos teatrai, meno kolektyvai.
Darbo priemonėsBaleto šokėjo sceniniai kostiumai, apavas, grimavimo priemonės, papildomi įrankiai ir priemonės naudojami šokio metu.
Profesinės perspektyvosĮgiję baleto artisto kvalifikaciją asmenys gali dirbti baleto artistais Lietuvos nacionaliniame operos ir baleto teatre, muzikiniuose teatruose, muzikiniuose dramos teatruose, liaudies šokio ansamblyje „Lietuva", vadovauti saviveikliniam šokių kolektyvui, choreografiniams rateliams bei vesti šokio pamokas. Mokslai pradedami bendrojo lavinimo mokymo įstaigoje (gimnazijos tipo menų mokykloje), vykdančioje mokymą pagal baleto artisto mokymo programą. Baigus baleto artisto mokymo programą, mokymąsi galima tęsti pagal aukštojo mokslo meno studijų krypties programas Lietuvos ar užsienio aukštojo mokslo institucijose.
Profesijai reikalingos asmeninės savybės (interesai, vertybės, gebėjimai):fizinė ištvermė ir kūno plastika, kūrybingumas, valia, atsakingumas, savarankiškumas, gebėjimas efektyviai bendrauti su kolegomis ir klientais bei žiūrovais, gebėjimas kurti teigiamą emocinę aplinką.
Profesijai reikalingas išsilavinimas (jeigu reglamentuotas):Nereglamentuojama, gali būti reikalaujamas profesinio mokymo pažymėjimas.

Vaizdinė medžiaga

Nėra duomenų