Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Choreografas

Pavadinimas anglų kalba

Choreographer

Kodas

265302

Pogrupio pavadinimas

Šokėjai ir choreografai

Pogrupio kodas

2653

Pogrupio aprašymas

Šokėjai ir choreografai sumano ir kuria šokius ar juos šoka.

Atliekamos užduotys:

 • šokių, kuriais dažniausiai siekiama perteikti kokią nors istoriją, temą, idėją ar nuotaiką, sumanymas ir kūrimas tam tikra žingsnių, judesių ir gestų tvarka;
 • šokių atlikimas solo, su partneriu arba šokių kolektyve, prieš pasirodymą gyvai ar filme, televizijoje ar kitose regimosiose informacijos sklaidos priemonėse;
 • treniravimasis, mankštinimasis ir dalyvavimas šokių pamokose, siekiant palaikyti reikiamus gebėjimus ir fizinę būklę;
 • vadovavimas repeticijoms, kuriose mokomasi pasirodymui reikalingų šokio žingsnelių ir technikos, taip pat dalyvavimas jose;
 • dalyvavimas peržiūrose norint gauti šokėjo vaidmenį ar tapti šokių kolektyvų nariu;
 • pastatymo muzikos derinimas su muzikos režisieriais.

Aprašymo parengimo arba atnaujinimo data

2014-03-18

Reikalinga kvalifikacija

choreografas, kvalifikaciją galima įgyti baigus universitetines choreografijos ar sportinių šokių studijų programą.

Daugiau apie profesiją

Susijusios profesijos

Profesijos aprašymas

Profesijos tikslas(-ai):

 

sumanyti ir kurti šokius, mokyti kitus žmones choreografijos mokymo įstaigose, įvairiuose šokių kolektyvuose panaudojant profesionalias žinias apie atskiro šokio žanro atlikimo specifiką.
Svarbiausios (ne daugiau kaip 10) profesijos veiklos sritys:
 • meninių vaizdų kūrimas atliekant šokius bei derinant   šokio, judesio, ritminės plastikos, gesto ir muzikos elementus;
 • šokio kompozicijos sumanymas ir šokio kūrimas pritaikant liaudies šokių, pramoginių, klasikinių, išraiškos, estradinių, sportinių šokių ar baleto žanrų savitą atlikimo specifiką;
 • choreografijos mokymas bendrojo lavinimo, muzikos, įvairiuose vaikų neformaliojo ugdymo ar visuomeniniuose kolektyvuose;
 • rengimas ir dalyvavimas respublikinėse ir tarptautinėse programose kuriant bendrus meninius projektus;
 • vadovavimas profesionaliems ar visuomeniniams šokių kolektyvams.
Potencialūs darbdaviaiLaisvalaikio ir kultūros centrai, klubai, meno kolektyvai, visų pakopų formalaus ir neformalaus mokymo institucijos, gali dirbti individuliai.
Darbo priemonėssceniniai kostiumai, papildomi įrankiai ir priemonės naudojami šokio metu, tarp jų ir muzikos instrumentai.
Profesinės perspektyvosgali dirbti baletmeisteriais, meno vadovais mėgėjiškuose ir profesionaliuose kolektyvuose, choreografinį pedagoginį darbą įvairiose mokymo institucijose, meno ir muzikos mokyklų choreografijos skyriuose, gali vesti lietuvių liaudies, tautinių, klasikinių, istorinių, pramoginių, šiuolaikinių ir pan. šokių praktinius ir teorinius užsiėmimus, skaityti choreografijos istorijos, lietuvių etnochoreografijos ir tautinių šokių paskaitas, režisuoti renginius.
Profesijai reikalingos asmeninės savybės (interesai, vertybės, gebėjimai):kūrybingumas, atsakingumas, geras erdvinis mąstymas, muzikiniai gebėjimai, puiki vaizduotė, fizinis pajėgumas ir ištvermė, judesio ir plastikos jutimas, gera judesių koordinacija, lankstumas, komunikabilumas.
Profesijai reikalingas išsilavinimas (jeigu reglamentuotas):

nereglamentuojama, dažnai aukštasis (universitetinis).

 

Vaizdinė medžiaga