Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Chormeisteris

Pavadinimas anglų kalba

Choirmaster

Kodas

265218

Pogrupio pavadinimas

Muzikantai, dainininkai ir kompozitoriai

Pogrupio kodas

2652

Pogrupio aprašymas

Muzikantai, dainininkai ir kompozitoriai rašo, aranžuoja muzikines kompozicijas, diriguoja ir atlieka muzikos kūrinius.

Atliekamos užduotys:

 • melodingų, harmoningų ir ritmiškų kompozicijų kūrimas, siekiant muzikine forma išreikšti idėjas ir emocijas;
 • idėjų ir koncepcijų perteikimas standartiniais muzikos ženklais ir simboliais, kuriuos galima atkurti ir atlikti;
 • muzikos konkretiems instrumentiniams ar vokaliniams kolektyvams, instrumentams ar progoms pritaikymas ir aranžavimas;
 • dirigavimas instrumentiniams ar vokaliniams kolektyvams;
 • muzikos pasirinkimas pasirodymams ir instrumentinių partijų paskyrimas muzikantams;
 • grojimas vienu ar keliais instrumentais solo, orkestre ar muzikos kolektyve;
 • dainavimas solo, vokaliniame ar kitame kolektyve;
 • praktikavimas ir repetavimas, siekiant išlaikyti aukštą pasirodymų lygį.

Aprašymo parengimo arba atnaujinimo data

2014-04-08

Reikalinga kvalifikacija

Galima įgyti muzikos bakalauro ar magistro kvalifikacinį laipsnį baigus universitetines studijų programas.

Daugiau apie profesiją

Susijusios profesijos

Profesijos aprašymas

Profesijos tikslas(-ai):planuoti ir organizuoti choro darbą, jo kūrybines veiklas parenkant repertuarą ir jį nuolat atnaujinant, diegiant choro dalyviams muzikinį supratimą, keliant kolektyvo meninį lygį.
Svarbiausios (ne daugiau kaip 10) profesijos veiklos sritys:
 • choro kolektyvo parengimas koncertams, konkursams, festivaliams;
 • natų parengimas, natotekos, dalykinės, metodinės literatūros  kaupimas ir tvarkymas;
 • koncertų ir koncertinių išvykų organizavimas;
 • rūpinimasis kolektyvo rūbų, instrumentų priežiūra bei jų atnaujinimu;
 • choro veiklos dokumentų pildymas, tvarkymas ir saugojimas;
 • grojimas muzikos instrumentais, dainavimas, koncertinės programos rengimas;
 • vadovavimas choro repeticijoms, dirigavimas choro kolektyvui, akompanavimas (reikalui esant);
 • ryšių palaikymas ir bendradarbiavimas su kūrybinėmis sąjungomis, Lietuvos ir užsienio įstaigomis bei organizacijomis, kultūros ir švietimo įstaigomis ir kt.
Potencialūs darbdaviaiKultūros ir švietimo institucijos, meno kolektyvai, muzikos mokyklos, gali dirbti individuliai.
Darbo priemonėsMuzikos instrumentai, partitūra, dirigento lazdelė,  mikrofonas, kompiuterinė technika.
Profesinės perspektyvosSiekiant būti chormeisteriu ir padėti vadovauti chorui tiek muzikine, tiek organizacine prasme reikia įgyti profesijos bakalauro kvalifikacinį laipsnį kolegijoje arba muzikos bakalauro   kvalifikacinį laipsnį universitete. Baigę studijas asmenys gali dirbti kultūros ir švietimo įstaigose, meno kolektyvuose, taip pat savarankiškai reikštis kūrybinėje profesinėje veikloje. Studijas galima tęsti pagal aukštojo mokslo meno studijų srities muzikos studijų krypties magistrantūros programas.
Profesijai reikalingos asmeninės savybės (interesai, vertybės, gebėjimai):muzikalumas, kūrybingumas, atsakingumas, kruopštumas, savarankiškumas, efektyvus bendravimas su kolegomis, nuolatinis profesinis tobulėjimas, gebėjimas vadovauti ir organizuoti kitų veiklą, gebėjimas dirbti komandoje.
Profesijai reikalingas išsilavinimas (jeigu reglamentuotas):aukštasis (koleginis arba universitetinis). 

Vaizdinė medžiaga

Nėra duomenų