Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Populiariosios muzikos dainininkas

Pavadinimas anglų kalba

Popular music singer

Kodas

265209

Pogrupio pavadinimas

Muzikantai, dainininkai ir kompozitoriai

Pogrupio kodas

2652

Pogrupio aprašymas

Muzikantai, dainininkai ir kompozitoriai rašo, aranžuoja muzikines kompozicijas, diriguoja ir atlieka muzikos kūrinius.

Atliekamos užduotys:

 • melodingų, harmoningų ir ritmiškų kompozicijų kūrimas, siekiant muzikine forma išreikšti idėjas ir emocijas;
 • idėjų ir koncepcijų perteikimas standartiniais muzikos ženklais ir simboliais, kuriuos galima atkurti ir atlikti;
 • muzikos konkretiems instrumentiniams ar vokaliniams kolektyvams, instrumentams ar progoms pritaikymas ir aranžavimas;
 • dirigavimas instrumentiniams ar vokaliniams kolektyvams;
 • muzikos pasirinkimas pasirodymams ir instrumentinių partijų paskyrimas muzikantams;
 • grojimas vienu ar keliais instrumentais solo, orkestre ar muzikos kolektyve;
 • dainavimas solo, vokaliniame ar kitame kolektyve;
 • praktikavimas ir repetavimas, siekiant išlaikyti aukštą pasirodymų lygį.

Aprašymo parengimo arba atnaujinimo data

2014-04-08

Reikalinga kvalifikacija

Atlikėjas, kvalifikaciją galima įgyti baigus kolegines arba universitetines studijų programas.

Daugiau apie profesiją

Susijusios profesijos

Profesijos aprašymas

Profesijos tikslas(-ai):profesionaliai ir meniškai atlikti populiariosios muzikos vokalinius kūrinius atsižvelgiant į popmuzikos žanrų ir stilių specifiką ar improvizuojant.
Svarbiausios (ne daugiau kaip 10) profesijos veiklos sritys:
 • muzikos kūrino struktūros, atlikimo ir / ar interpretacijos analizavimas siekiant išsiaiškinti stilistines popmuzikos kūrinio ypatybes;
 • dainavimas solo ar kolektyve;
 • įvairių populiariosios muzikos žanrų ir stilių muzikos kūrinių interpretavimas dainuojant;
 • sudarymas, savarankiškas parengimas ir viešas atlikimas populiariosios muzikos programos kaip solistui ir / arba kolektyvo dalyviui  bendraujant su publika ir kitais atlikėjais scenoje bei laikantis sceninės etikos principų;
 • atlikėjų kolektyvo subūrimas, jo koncertinės veiklos organizavimas;
 • bendravimas ir bendradarbiavimas su kitais menininkais, socialiniais partneriais, rėmėjais šalyje ir užsienyje.
Potencialūs darbdaviaiMuzikiniai klubai, radijas, TV laidos, muzikiniai kolektyvai, laisvalaikio centrai, vaikų ir suaugusiųjų muzikinio ugdymo įstaigos, gali dirbti individualiai.
Darbo priemonėsMuzikinių kūrinių ir muzikos šaltiniai, scenos rekvizitai, sceninė apranga, mikrofonas, garso, šviesų aparatūra. moderni kompiuterinė technika, muzikos įrašymo technika.
Profesinės perspektyvosBaigus populiariosios muzikos studijų programą kolegijoje ir įgijus muzikos atlikimo profesinio bakalauro kvalifikacinį laipsnį, studijas galima tęsti universitetinėse studijų programose. Įgijęs muzikos atlikimo profesinio bakalauro kvalifikacinį laipsnį asmuo gali dirbti populiariosios muzikos atlikėju - solistu arba ansamblio nariu muzikiniuose kolektyvuose, klubuose, kultūros ir pramogų centruose, radijo, televizijos ir garso įrašų studijose, rengti fonogramas. 
Profesijai reikalingos asmeninės savybės (interesai, vertybės, gebėjimai):muzikalumas, kūrybingumas, atsakingumas,  aktoriniai gebėjimai, gebėjimas bendrauti su publika, savarankiškumas, gebėjimas dirbti komandoje, nuolatinis profesinis tobulėjimas, gebėjimas sukurti teigiamą emocinę aplinką.
Profesijai reikalingas išsilavinimas (jeigu reglamentuotas):aukštasis (koleginis arba universitetinis). 

Vaizdinė medžiaga

Nėra duomenų