Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Operos dainininkas

Pavadinimas anglų kalba

Opera Singer

Kodas

265208

Pogrupio pavadinimas

Muzikantai, dainininkai ir kompozitoriai

Pogrupio kodas

2652

Pogrupio aprašymas

Muzikantai, dainininkai ir kompozitoriai rašo, aranžuoja muzikines kompozicijas, diriguoja ir atlieka muzikos kūrinius.

Atliekamos užduotys:

 • melodingų, harmoningų ir ritmiškų kompozicijų kūrimas, siekiant muzikine forma išreikšti idėjas ir emocijas;
 • idėjų ir koncepcijų perteikimas standartiniais muzikos ženklais ir simboliais, kuriuos galima atkurti ir atlikti;
 • muzikos konkretiems instrumentiniams ar vokaliniams kolektyvams, instrumentams ar progoms pritaikymas ir aranžavimas;
 • dirigavimas instrumentiniams ar vokaliniams kolektyvams;
 • muzikos pasirinkimas pasirodymams ir instrumentinių partijų paskyrimas muzikantams;
 • grojimas vienu ar keliais instrumentais solo, orkestre ar muzikos kolektyve;
 • dainavimas solo, vokaliniame ar kitame kolektyve;
 • praktikavimas ir repetavimas, siekiant išlaikyti aukštą pasirodymų lygį.

Aprašymo parengimo arba atnaujinimo data

2014-04-08

Reikalinga kvalifikacija

Atlikėjas, kvalifikaciją galima įgyti baigus kolegines arba universitetines studijų programas.

Daugiau apie profesiją

Susijusios profesijos

Profesijos aprašymas

Profesijos tikslas(-ai):profesionaliai ir meniškai atlikti įvairaus sudėtingumo solines operos partijas, perteikiant kūrinių idėją, dramaturgiją, įžvelgiant ir atskleidžiant autorių meninį sumanymą.
Svarbiausios (ne daugiau kaip 10) profesijos veiklos sritys:
 • operos pjesių skaitymas analizuojant siužetą, vaidmenis, operos teksto mokymasis mintinai, repetavimas;
 • profesionalus ir meniškas lyrinių, dramatinių solinių (arba kolektyvinių) operos kūrinių atlikimas operose, operetėse ar kituose spektakliuose atskleidžiant kūrinių meninę idėją, dramaturgiją, visapusiškai panaudojant operinio dainavimo technikas;
 • bendradarbiavimas su kitais Lietuvos ir užsienio šalių operos, kitų meno sričių atlikėjais keičiantis patirtimi profesinių įgūdžių srityje, dalyvaujant bendruose operiniuose projektuose, nacionaliniuose ar tarptautiniuose festivaliuose.
Potencialūs darbdaviaiOperos ir baleto teatras, muzikiniai teatrai.
Darbo priemonėsKlasikiniai ar kt. muzikos šaltiniai, scenos rekvizitai, scenos darbužiai ir aksesuarai, grimas.
Profesinės perspektyvosOperos dainininkas stodamas į aukštąją mokyklą turi turėti specialųjį muzikinį išsilavinimą. Studijuojant aukštojo mokslo institucijose atlikimo meno studijų programoje įgyjamas muzikos bakalauro kvalifikacinis laipsnis ir atlikėjo profesinė kvalifikacija, tuomet asmenys gali dirbti solistais, orkestro ar ansamblio atlikėjais kurti savo kolektyvus ir jiems vadovauti. Papildomai įgijus mokytojo kvalifikaciją, galima dirbti mokytoju meno, muzikos ar specializuotose vidurinėse mokyklose bei gimnazijose. Studijas galima tęsti choro dirigavimo, dainavimo ar kitose meno srities magistrantūros programose. Įgiję muzikos magistro kvalifikaciją, asmenys gali dirbti solistais bei profesionalių chorų artistais operos teatruose, vokalo pedagogo darbą, dalyvauti koncertinėse programose, kurti individualius projektus.
Profesijai reikalingos asmeninės savybės (interesai, vertybės, gebėjimai):muzikalumas, kūrybingumas, atsakingumas, kruopštumas, savarankiškumas, gebėjimas dirbti komandoje, nuolatinis profesinis tobulėjimas, gebėjimas sukurti teigiamą emocinę aplinką, aktoriniai gebėjimai.
Profesijai reikalingas išsilavinimas (jeigu reglamentuotas):aukštasis (koleginis arba universitetinis). 

Vaizdinė medžiaga

Nėra duomenų