Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Muzikologas

Pavadinimas anglų kalba

Musicology

Kodas

265205

Pogrupio pavadinimas

Muzikantai, dainininkai ir kompozitoriai

Pogrupio kodas

2652

Pogrupio aprašymas

Muzikantai, dainininkai ir kompozitoriai rašo, aranžuoja muzikines kompozicijas, diriguoja ir atlieka muzikos kūrinius.

Atliekamos užduotys:

 • melodingų, harmoningų ir ritmiškų kompozicijų kūrimas, siekiant muzikine forma išreikšti idėjas ir emocijas;
 • idėjų ir koncepcijų perteikimas standartiniais muzikos ženklais ir simboliais, kuriuos galima atkurti ir atlikti;
 • muzikos konkretiems instrumentiniams ar vokaliniams kolektyvams, instrumentams ar progoms pritaikymas ir aranžavimas;
 • dirigavimas instrumentiniams ar vokaliniams kolektyvams;
 • muzikos pasirinkimas pasirodymams ir instrumentinių partijų paskyrimas muzikantams;
 • grojimas vienu ar keliais instrumentais solo, orkestre ar muzikos kolektyve;
 • dainavimas solo, vokaliniame ar kitame kolektyve;
 • praktikavimas ir repetavimas, siekiant išlaikyti aukštą pasirodymų lygį.

Aprašymo parengimo arba atnaujinimo data

2014-04-08

Reikalinga kvalifikacija

Galima įgyti muzikos bakalauro ar magistro kvalifikacinį laipsnį baigus universitetines studijų programas.

Daugiau apie profesiją

Susijusios profesijos

Profesijos aprašymas

Profesijos tikslas(-ai):nagrinėti ir kritiškai vertinti muzikos kūrybos, atlikimo ir muzikinio gyvenimo reiškinius specifiniais meno ir jo funkcionavimo visuomenėje aspektais.
Svarbiausios (ne daugiau kaip 10) profesijos veiklos sritys:
 • su muzika ir muzikiniu gyvenimu susijusios informacijos kaupimas, sisteminimas ir tikslingas panaudojimas praktiniais ir moksliniais tikslais;
 • analitinių straipsnių, laidų rengimas kritiškai vertinant  muzikos kūrinius, jų interpretacijas ir muzikinio gyvenimo reiškinius, procesus pateikiant argumentus, pagrįstus faktais, originalus reagavimas į įvairias situacijas, naujų idėjų kūrimas;
 • bendradarbiavimas su muzikos atlikėjais, kompozitoriais ir kitų sričių menininkais;
 • aktyvus dalyvavimas muzikos kultūriniame gyvenime skleidžiant žinias apie jį visuomenei;
 • koncertų, muzikinių renginių vedimas.
Potencialūs darbdaviaiŽurnalų, laikraščių redakcijos, radijas, televizija, Lietuvos autorių teisių asociacijos gynimo agentūra (LATGA-A), gali dirbti individualiai.
Darbo priemonėsMuzikos istorijos šaltiniai, muzikos kūriniai, modernios informacinės ir komunikacinės sistemos, interneto prieiga.
Profesinės perspektyvosMuzikos bakalauro laipsnį įgiję asmenys gali dirbti kultūros ir švietimo įstaigose, ugdymo bei mokslo įstaigose, mokslinių tyrimų institutuose, informacijos kaupimo ir skleidimo centruose – bibliotekose, fonotekose, muziejuose, leidyklose, specializuotuose knygynuose, žurnalų ir laikraščių redakcijose, radijuje, televizijoje, spaudoje, kūrybinėse sąjungose, fonduose, koncertinėse institucijose. Muzikos teorijos ir kritikos programos bakalaurai gali tęsti studijas meno studijų srities, muzikos krypties magistrantūroje. Siekiantieji gilinti pedagogines kompetencijas, turi galimybę studijuoti antrosios pakopos muzikos pedagogikos studijų programą.
Profesijai reikalingos asmeninės savybės (interesai, vertybės, gebėjimai):gebėjimas analizuoti, kritiškai vertinti, gebėjimas komunikuoti su profesine aplinka ir visuomene, gebėjimas savarankiškai ir atsakingai organizuoti savo veiklas, gebėjimas argumentuoti, aiškiai reikšti savo mintis, užsienio kalbų mokėjimas, muzikinis, kultūrinis išprusimas.
Profesijai reikalingas išsilavinimas (jeigu reglamentuotas):aukštasis (universitetinis). 

Vaizdinė medžiaga

Nėra duomenų