Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Muzikos aranžuotojas

Pavadinimas anglų kalba

Music arranger

Kodas

265202

Pogrupio pavadinimas

Muzikantai, dainininkai ir kompozitoriai

Pogrupio kodas

2652

Pogrupio aprašymas

​Muzikantai, dainininkai ir kompozitoriai rašo, aranžuoja muzikines kompozicijas, diriguoja ir atlieka muzikos kūrinius.

Atliekamos užduotys:

 • melodingų, harmoningų ir ritmiškų kompozicijų kūrimas, siekiant muzikine forma išreikšti idėjas ir emocijas;
 • idėjų ir koncepcijų perteikimas standartiniais muzikos ženklais ir simboliais, kuriuos galima atkurti ir atlikti;
 • muzikos konkretiems instrumentiniams ar vokaliniams kolektyvams, instrumentams ar progoms pritaikymas ir aranžavimas;
 • dirigavimas instrumentiniams ar vokaliniams kolektyvams;
 • muzikos pasirinkimas pasirodymams ir instrumentinių partijų paskyrimas muzikantams;
 • grojimas vienu ar keliais instrumentais solo, orkestre ar muzikos kolektyve;
 • dainavimas solo, vokaliniame ar kitame kolektyve;
 • praktikavimas ir repetavimas, siekiant išlaikyti aukštą pasirodymų lygį.

Aprašymo parengimo arba atnaujinimo data

2014-04-08

Reikalinga kvalifikacija

Galima įgyti muzikos bakalauro ar magistro kvalifikacinį laipsnį baigus universitetines studijų programas.

Daugiau apie profesiją

Susijusios profesijos

Profesijos aprašymas

Profesijos tikslas(-ai):kurti profesionalias aranžuotes atsižvelgiant į muzikos kūrinio žanro ir stiliaus reikalavimus.
Svarbiausios (ne daugiau kaip 10) profesijos veiklos sritys:
 • muzikos kūrinių aranžavimas parenkant jiems stilistiką, instrumentus, naudojant virtualių tembrų biblioteką ir / ar natūralių gyvų instrumentų partijas, kokybiškai įrašant melodines linijas, kūrybiškai panaudojant savo kūrybines galias bei turimas muzikines žinias;
 • kūrinio aranžuotės įrašymas naudojant specialias kompiuterines programas, kokybišką įrašymo įrangą racionaliai taikant garso stiprinimo ir informacinių technologijų priemones praktinėje veikloje;
 • bendravimas ir bendradarbiavimas su pramogų verslo vartotojais, Lietuvos ir užsienio įstaigomis bei organizacijomis.
Potencialūs darbdaviaiGarso įrašų studijos, gali dirbti individuliai.
Darbo priemonėsSpecialios kompiuterinės programos, moderni kompiuterinė ir garso įrašymo technika.
Profesinės perspektyvosMuzikos aranžuotojas profesinius pagrindus gali įgyti studijuodamas kolegijoje ir siekdamas muzikos profesinio bakalauro kvalifikacinio laipsnio, kuris suteikia teisę dirbti solistu arba ansamblio nariu muzikiniuose kolektyvuose, klubuose, kultūros ir pramogų centruose, radijo, televizijos ir garso įrašų studijose, rengti fonogramas.
Baigusiajam suteikiamas profesijos bakalauro kvalifikacinis laipsnis ir atlikėjo profesinė kvalifikacija. Studijas galima tęsti pagal aukštojo mokslo universitetines meno studijų srities, muzikos studijų krypties bakalauro ar magistro (choro dirigavimo, dainavimo, fortepijono pedagogikos, liaudies muzikos, pučiamųjų ir styginių muzikos ir kitas) studijų programas.
Profesijai reikalingos asmeninės savybės (interesai, vertybės, gebėjimai):muzikalumas, kūrybingumas, atsakingumas, kruopštumas, efektyvus ir dalykiškas bendravimas su kolegomis ir klientais, nuolatinis profesinis tobulėjimas aktyviai dalyvaujant muzikinėje veikloje, gebėjimas dirbti savarankiškai, gebėjimas mąstyti, analizuoti, sisteminti informaciją,  kritiškumas.
Profesijai reikalingas išsilavinimas (jeigu reglamentuotas):aukštasis (universitetinis). 

Vaizdinė medžiaga

Nėra duomenų