Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Dailininkas fotografas

Pavadinimas anglų kalba

Artist photographer

Kodas

265120

Pogrupio pavadinimas

Regimojo meno kūrėjai ir atlikėjai

Pogrupio kodas

2651

Pogrupio aprašymas

Regimojo meno kūrėjai ir atlikėjai kuria ir atlieka meno kūrinius: kuria skulptūras, tapo, piešia, kuria karikatūras, graviruoja ar naudoja kitas technikas.

Atliekamos užduotys:

 • idėjų, dizaino ir tapybos darbų, piešinių ir skulptūrų sumanymas ir kūrimas;
 • daiktų išdėliojimas, modelių išstatymas, gamtovaizdžio ar kitų regimųjų formų pagal pasirinktą temą pasirinkimas;
 • meno kūrimo priemonių, būdų ir medžiagų pasirinkimas;
 • tikroviškų arba abstrakčių trimačių ar reljefinių formų kūrimas, suteikiant formą, raižant ir dirbant su tokiomis medžiagomis, kaip medis, akmuo, molis, metalas, ledas ar popierius, ir jas derinant tarpusavyje;
 • tikroviškų ar abstrakčių piešinių ir tapybos darbų kūrimas, naudojant pieštukus, rašalą, kreidą, aliejinius dažus, akvarelę ar kitas priemones;
 • piešinių piešimas ir graviravimas ar metalo, medžio ar kitų medžiagų išėsdinimas;
 • animacijos objektų, vaizduojančių žmones ir įvykius, dažniausiai karikatūrų, kūrimas;
 • pažeistų, išteptų ir išblukusių tapybos darbų ir kitų meno kūrinių restauravimas.

Aprašymo parengimo arba atnaujinimo data

2014-04-08

Reikalinga kvalifikacija

Nereglamentuojama, galima įgyti artimą dailininko kvalifikaciją baigus universitetinių studijų programą; taip pat fotografo kvalifikaciją baigus profesinio mokymo programą.

Daugiau apie profesiją

Susijusios profesijos

Profesijos aprašymas

Profesijos tikslas(-ai):kurti menines fotografijas ir / ar dailės kūrinius keliant meninius savirealizacijos tikslus ir uždavinius bei intelektualiai, originaliai juos sprendžiant.
Svarbiausios (ne daugiau kaip 10) profesijos veiklos sritys:
 • mados, architektūros, žmonių, gamtos objektų, kraštovaizdžio ir pan. meninis bei profesionalus fotografavimas naudojant  tradicinę  ir skaitmeninę fotografijos techniką;
 • dailės kūrinių kūrimas naudojantis tradicinėmis ir šiuolaikinėmis dailės technikomis bei technologijomis, taikant tradicinius ir / ar šiuolaikinius meninės kūrybos principus, metodus ir priemones;
 • organizavimas ir / ar dalyvavimas dailės, fotografijos parodose, šiuolaikinio meno projektuose Lietuvoje ir užsienyje;
 • dalyvavimas dailininkų, fotomenininkų sąjungų, asociacijų veikloje;
 • dailės, fotografijos meno leidinių, albumų sudarymas ir publikavimas.
Potencialūs darbdaviaiLeidybinės institucijos, reklamos agentūros, gali dirbti individualiai.
Darbo priemonėsPiešimo priemonės (dažai, pieštukai ir kt.), popierius, drobė, tradicinė ir skaitmeninė fotografijos technika, modernios kompiuterinės technologijos.
Profesinės perspektyvosDailininkas fotografas gali studijuoti aukštojo mokslo institucijose, vykdančiose studijas pagal meno studijų srities studijų programas (pavyzdžiui, dailė, tapyba, grafika, fotografija ar pan.). Studijas baigę asmenys gali dirbti individualų kūrybinį darbą, kurti menines fotografijas, sudaryti jų albumus, kurti ir piešti dailės kūrinius ir pan.,  dalyvauti meno parodose, įvairiuose šiuolaikinio meno projektuose ir pan. Baigus dailės krypties studijų programą, studijas galima tęsti magistrantūros programose.
Profesijai reikalingos asmeninės savybės (interesai, vertybės, gebėjimai):kūrybingumas, originalus, kritiškas mąstymas, kruopštumas, atsakingumas, savarankiškumas organizuojant savo kūrybinį darbą, efektyvus bendravimas su kolegomis ir klientais, gebėjimas dirbti komandoje.
Profesijai reikalingas išsilavinimas (jeigu reglamentuotas):aukštasis (koleginis ar universitetinis). 

Vaizdinė medžiaga

Nėra duomenų