Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Dailėtyrininkas

Pavadinimas anglų kalba

Art critic

Kodas

265118

Pogrupio pavadinimas

Regimojo meno kūrėjai ir atlikėjai

Pogrupio kodas

2651

Pogrupio aprašymas

Regimojo meno kūrėjai ir atlikėjai kuria ir atlieka meno kūrinius: kuria skulptūras, tapo, piešia, kuria karikatūras, graviruoja ar naudoja kitas technikas.

Atliekamos užduotys:

 • idėjų, dizaino ir tapybos darbų, piešinių ir skulptūrų sumanymas ir kūrimas;
 • daiktų išdėliojimas, modelių išstatymas, gamtovaizdžio ar kitų regimųjų formų pagal pasirinktą temą pasirinkimas;
 • meno kūrimo priemonių, būdų ir medžiagų pasirinkimas;
 • tikroviškų arba abstrakčių trimačių ar reljefinių formų kūrimas, suteikiant formą, raižant ir dirbant su tokiomis medžiagomis, kaip medis, akmuo, molis, metalas, ledas ar popierius, ir jas derinant tarpusavyje;
 • tikroviškų ar abstrakčių piešinių ir tapybos darbų kūrimas, naudojant pieštukus, rašalą, kreidą, aliejinius dažus, akvarelę ar kitas priemones;
 • piešinių piešimas ir graviravimas ar metalo, medžio ar kitų medžiagų išėsdinimas;
 • animacijos objektų, vaizduojančių žmones ir įvykius, dažniausiai karikatūrų, kūrimas;
 • pažeistų, išteptų ir išblukusių tapybos darbų ir kitų meno kūrinių restauravimas.

Aprašymo parengimo arba atnaujinimo data

2014-04-28

Reikalinga kvalifikacija

​nereglamentuota

Daugiau apie profesiją

Susijusios profesijos

Profesijos aprašymas

Profesijos tikslas(-ai):profesionaliai tirti įvairių epochų dailės meno kūrinius skelbiant rezultatus profesinės srities atstovams ir plačiajai visuomenei.
Svarbiausios (ne daugiau kaip 10) profesijos veiklos sritys:
 • Baltijos regiono priešistorinės dailės tyrinėjimas;
 • LDK meninės kultūros šaltinių paieška, vertimai, komentavimas ir analizavimas, šaltinių publikacijų rengimas;
 • XV–XIX a. sakralinės ir sekuliariosios LDK dailės ir su ja susijusių fenomenų tyrimas;
 • kompleksinių dvarų kultūros Lietuvoje tyrimų vykdymas;
 • Lietuvos XIX a. II pusės–XXI a. vizualinės kultūros (architektūros, dizaino, dailės ir naujausiųjų laikų artefaktų) tyrimai;
 • kitų šalių dailės tyrinėjimas;
 • dailėtyros mokslinių projektų vykdymas;
 • dailėtyros mokslinių monografijų, mokslinių straipsnių, mokslinių straipsnių rinkinių, šaltinių publikacijų, dailės istorijos vadovėlių, žinynų, albumų, vadovų rengimas ir publikavimas,
 • dalyvavimas mokslinėse konferencijose; tarptautinių ir nacionalinių  mokslinių konferencijų, seminarų, ekspedicijų organizavimas;
 • parodų kuravimas, jų katalogų rengimas;
 • dailės krypties dalykų dėstymas aukštosios mokyklos studentams.
Potencialūs darbdaviaiDailėtyros mokslo institutai, muziejai, aukštosios mokyklos.
Darbo priemonėsArchyvų šaltiniai (rankraščiai, dokumentai), modernios informacinės ir komunikacinės technologijos,  dailės žinynai, meno kūriniai (architektūros, interjerai, dailės, molbertinės ir sienų tapybos ir kt.).
Profesinės perspektyvosGali dirbti dailėtyrininku dailėtyros mokslo institutuose, muziejuose, aukštosiose mokyklose. Gali dirbti individualiai, užsiimti konsultacine veikla, analizuoti, vertinti dailės kūrinius. Baigus dailės studijų programą studijas galima tęsti dailės krypties magistrantūros programose. Vėliau dailėtyrininkai dažniausiai studijas   tęsia aukštojo mokslo meno studijų aspirantūroje, kurią baigę dirba muziejuose, mokslo institutuose, aukštosiose mokyklose.
Profesijai reikalingos asmeninės savybės (interesai, vertybės, gebėjimai):gebėjimas analizuoti, kritiškai vertinti, gebėjimas komunikuoti su profesine aplinka ir visuomene, gebėjimas savarankiškai ir atsakingai organizuoti savo veiklas, gebėjimas sklandžiai, nuosekliai ir aiškiai reikšti savo mintis gimtąja kalba, užsienio kalbų mokėjimas, domėjimasis menu, kultūra, istorija.
Profesijai reikalingas išsilavinimas (jeigu reglamentuotas):aukštasis (universitetinės studijos). 

Vaizdinė medžiaga

Nėra duomenų