Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Dailininkas apipavidalintojas

Pavadinimas anglų kalba

Art decorator

Kodas

265116

Pogrupio pavadinimas

Regimojo meno kūrėjai ir atlikėjai

Pogrupio kodas

2651

Pogrupio aprašymas

Regimojo meno kūrėjai ir atlikėjai kuria ir atlieka meno kūrinius: kuria skulptūras, tapo, piešia, kuria karikatūras, graviruoja ar naudoja kitas technikas. Atliekamos užduotys:

 • idėjų, dizaino ir tapybos darbų, piešinių ir skulptūrų sumanymas ir kūrimas;
 • daiktų išdėliojimas, modelių išstatymas, gamtovaizdžio ar kitų regimųjų formų pagal pasirinktą temą pasirinkimas;
 • meno kūrimo priemonių, būdų ir medžiagų pasirinkimas;
 • tikroviškų arba abstrakčių trimačių ar reljefinių formų kūrimas, suteikiant formą, raižant ir dirbant su tokiomis medžiagomis, kaip medis, akmuo, molis, metalas, ledas ar popierius, ir jas derinant tarpusavyje;
 • tikroviškų ar abstrakčių piešinių ir tapybos darbų kūrimas, naudojant pieštukus, rašalą, kreidą, aliejinius dažus, akvarelę ar kitas priemones;
 • piešinių piešimas ir graviravimas ar metalo, medžio ar kitų medžiagų išėsdinimas;
 • animacijos objektų, vaizduojančių žmones ir įvykius, dažniausiai karikatūrų, kūrimas;
 • pažeistų, išteptų ir išblukusių tapybos darbų ir kitų meno kūrinių restauravimas.

Aprašymo parengimo arba atnaujinimo data

2014-04-08

Reikalinga kvalifikacija

Dailininkas, kvalifikaciją galima įgyti baigus universitetinių studijų programas.

Daugiau apie profesiją

Susijusios profesijos

Profesijos aprašymas

Profesijos tikslas(-ai):kurti viešųjų atvirų erdvių, renginių, pasirodymų bei kitų patalpų meninį estetinį vaizdą taikant profesionalias taikomosios dailės  žinias.
Svarbiausios (ne daugiau kaip 10) profesijos veiklos sritys:
 • profesionalus ir meniškas apipavidalinimas įvairių viešųjų atvirų erdvių, patalpų ir pan. paisant pagrindinių stiliaus reikalavimų;
 • renginių, spektaklių, pasirodymų erdvių meniškas apipavidalinimas kuriant ir naudojant įvairius taikomosios dailės rekvizitus, akcentus;
 • dailės parodų organizavimas, parodų stendų, paveikslų erdvių apipavidalinimas;
 • lankstinukų, kvietimų, skelbimų, sveikinimo atvirukų, padėkos raštų, iškabų ir kt. kūrimas ir rengimas įstaigos, įmonės, organizacijos vardu;
 • bendradarbiavimas su kitų sričių specialistais;
 • dalyvavimas šiuolaikinio meno projektuose.
Potencialūs darbdaviaiĮmonės, įstaigos, organizacijos, kultūros centrai, teatrai, gali dirbti individualiai.
Darbo priemonėsPiešimo priemonės, dažai, audiniai, įvairios medžiagos, tinkančios kurti erdvės rekvizitus, akcentus (kartonas, metalas, medis ir kt.).
Profesinės perspektyvosDailininkas apipavidalintojas gali studijuoti dailės bakalauro studijų programose aukštojo mokslo institucijose, vykdančiose studijas pagal meno studijų srities dailės krypties studijų programas (pavyzdžiui, dailė, tapyba, grafika ar pan.). Studijas baigę asmenys gali dirbti individualų kūrybinį darbą, apipavidalinti atviras viešąsias erdves bei patalpas, renginių scenas ir pan., dalyvauti meno parodose, įvairiuose šiuolaikinio meno projektuose ir pan. Baigus dailės krypties studijų programą, studijas galima tęsti dailės krypties magistrantūros programose.
Profesijai reikalingos asmeninės savybės (interesai, vertybės, gebėjimai):kūrybingumas, originalus, kritiškas mąstymas, kruopštumas, atsakingumas, savarankiškumas organizuojant savo kūrybinį darbą,  efektyvus bendravimas su kolegomis ir klientais.
Profesijai reikalingas išsilavinimas (jeigu reglamentuotas):aukštasis (koleginis ar universitetinis). 

Vaizdinė medžiaga

Nėra duomenų