Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Dailininkas scenografas

Pavadinimas anglų kalba

Artist set designer

Kodas

265115

Pogrupio pavadinimas

Regimojo meno kūrėjai ir atlikėjai

Pogrupio kodas

2651

Pogrupio aprašymas

Regimojo meno kūrėjai ir atlikėjai kuria ir atlieka meno kūrinius: kuria skulptūras, tapo, piešia, kuria karikatūras, graviruoja ar naudoja kitas technikas. Atliekamos užduotys:

 • idėjų, dizaino ir tapybos darbų, piešinių ir skulptūrų sumanymas ir kūrimas;
 • daiktų išdėliojimas, modelių išstatymas, gamtovaizdžio ar kitų regimųjų formų pagal pasirinktą temą pasirinkimas;
 • meno kūrimo priemonių, būdų ir medžiagų pasirinkimas;
 • tikroviškų arba abstrakčių trimačių ar reljefinių formų kūrimas, suteikiant formą, raižant ir dirbant su tokiomis medžiagomis, kaip medis, akmuo, molis, metalas, ledas ar popierius, ir jas derinant tarpusavyje;
 • tikroviškų ar abstrakčių piešinių ir tapybos darbų kūrimas, naudojant pieštukus, rašalą, kreidą, aliejinius dažus, akvarelę ar kitas priemones;
 • piešinių piešimas ir graviravimas ar metalo, medžio ar kitų medžiagų išėsdinimas;
 • animacijos objektų, vaizduojančių žmones ir įvykius, dažniausiai karikatūrų, kūrimas;
 • pažeistų, išteptų ir išblukusių tapybos darbų ir kitų meno kūrinių restauravimas.

Aprašymo parengimo arba atnaujinimo data

2014-04-08

Reikalinga kvalifikacija

Dailininkas, kvalifikaciją galima įgyti baigus universitetinių studijų programas.

Daugiau apie profesiją

Susijusios profesijos

Profesijos aprašymas

Profesijos tikslas(-ai):inscenizuoti scenos erdves panaudojant architektūrines struktūras, šviesas, projektuojamus vaizdus, garsą, kostiumus ir spektaklio daiktus siekiant žiūrovų emocinio pasigerėjimo.  
Svarbiausios (ne daugiau kaip 10) profesijos veiklos sritys:
 • statomo kūrinio  skaitymas ir analizavimas siekiant išsiaiškinti kūrinio pagrindinę mintį, siužetą, laikmetį, menines idėjas;
 • scenos dekoracijų, kostiumų eskizų piešimas (detalių, įvairių scenos rekvizitų ir pan.) taikant bendros kompozicijos principus ir ieškant modernių išraiškos formų bei jų derinimas su spektaklio režisieriumi;
 • originalių scenos dekoracijų, veikėjų kostiumų, personažo įvaizdžio, bendro vaizdo kūrimas išryškinant kūrinio meninę idėją, naudojant  garso, šviesos įrangą, architektūrines struktūras ir kt.;
 • dalyvavimas scenografijos parodose Lietuvoje ir užsienyje siekiant keistis patirtimi.
Potencialūs darbdaviaiTeatrai, televizijos, gali dirbti individualiai.
Darbo priemonėsKompiuterinės grafikos programos, piešimo priemonės, audiniai, scenos įranga (pakylos, tribūnos, šviesos ir garso aparatūra ir kt.).
Profesinės perspektyvosDailės bakalauro kvalifikaciją galima įgyti universitetuose, vykdančiuose studijas pagal meno studijų srities dailės krypties studijų programas (pavyzdžiui, dailė, tapyba, kostiumų dizainas ar pan.). Ją baigę asmenys gali dirbti individualų kūrybinį darbą, dalyvauti meno parodose, įvairiuose šiuolaikinio meno projektuose, dirbti dailininkais, dailininkais scenografais ir pan. Baigus dailės krypties studijų programą, studijas galima tęsti dailės krypties magistrantūros programose.
Profesijai reikalingos asmeninės savybės (interesai, vertybės, gebėjimai):kūrybingumas, originalumas, kruopštumas, atsakingumas, kritiškumas, gebėjimas kūrybiškai spręsti problemas, nuosekliai reikšti mintis, lankstumas, tolerantiškumas, gebėjimas bendrauti, nuolatinis profesinis tobulėjimas, užsienio kalbos mokėjimas.
Profesijai reikalingas išsilavinimas (jeigu reglamentuotas):aukštasis (koleginis arba universitetinis). 

Vaizdinė medžiaga

Nėra duomenų