Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Dailininkas restauratorius

Pavadinimas anglų kalba

Painter restorer

Kodas

265114

Pogrupio pavadinimas

Regimojo meno kūrėjai ir atlikėjai

Pogrupio kodas

2651

Pogrupio aprašymas

Regimojo meno kūrėjai ir atlikėjai kuria ir atlieka meno kūrinius: kuria skulptūras, tapo, piešia, kuria karikatūras, graviruoja ar naudoja kitas technikas.

Atliekamos užduotys:

 • idėjų, dizaino ir tapybos darbų, piešinių ir skulptūrų sumanymas ir kūrimas;
 • daiktų išdėliojimas, modelių išstatymas, gamtovaizdžio ar kitų regimųjų formų pagal pasirinktą temą pasirinkimas;
 • meno kūrimo priemonių, būdų ir medžiagų pasirinkimas;
 • tikroviškų arba abstrakčių trimačių ar reljefinių formų kūrimas, suteikiant formą, raižant ir dirbant su tokiomis medžiagomis, kaip medis, akmuo, molis, metalas, ledas ar popierius, ir jas derinant tarpusavyje;
 • tikroviškų ar abstrakčių piešinių ir tapybos darbų kūrimas, naudojant pieštukus, rašalą, kreidą, aliejinius dažus, akvarelę ar kitas priemones;
 • piešinių piešimas ir graviravimas ar metalo, medžio ar kitų medžiagų išėsdinimas;
 • animacijos objektų, vaizduojančių žmones ir įvykius, dažniausiai karikatūrų, kūrimas;
 • pažeistų, išteptų ir išblukusių tapybos darbų ir kitų meno kūrinių restauravimas.

Aprašymo parengimo arba atnaujinimo data

2014-04-08

Reikalinga kvalifikacija

Reglamentuojama profesija, restauratorius (direktyva 2005/36/EB);

"Lietuvos Respublikoje nustatomos šios restauratorių kvalifikacinės kategorijos – trečioji (III), antroji (II), pirmoji (I), aukščiausioji ir eksperto".

Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2008 m. gegužės 19 d. įsakymas Nr. ĮV-266 „Dėl kultūros vertybių ir kultūros paveldo statinių vertingųjų savybių restauratorių atestavimo nuostatų patvirtinimo" (Žin., 2008, Nr. 69-0642; 2009, Nr. 50-2004; 2010, Nr. 49-2409)

Daugiau apie profesiją

Susijusios profesijos

Profesijos aprašymas

Profesijos tikslas(-ai):kokybiškai atlikti meno kūrinių tyrimus ir restauravimo darbus, paveldotvarkos ir kultūros vertybių tvarkybą atsižvelgiant į restauravimo techninius, estetinius bei etikos reikalavimus.
Svarbiausios (ne daugiau kaip 10) profesijos veiklos sritys:
 • kultūros vertybių tyrimas (informacijos, duomenų rinkimas, sisteminimas, analizavimas, tyrimo pateikimas), atitinkantis paveldotvarkos reikalavimus;
 • sieninės tapybos restauravimas ir konservavimas  (be to, ir darbų dokumentacijos pateikimas ir pan.) atpažįstant ir atsižvelgiant į istorines dailės technologijas;
 • molbertinės tapybos restauravimas ir konservavimas (tinkamiausio dailės kūrinio tyrimo metodo (cheminius-fizikinius, polichrominius ir kt.) parinkimas, tapybos ant įvairių pagrindų restauravimas, ištrupėjusios tapybos rekonstrukcija, paveikslų ant lentų skydo, metalo ir kitų medžiagų pagrindo restauravimas, darbų dokumentavimas);
 • skulptūros ir interjero restauravimas.
Potencialūs darbdaviaiMuziejai, antikvariatai, galerijos, privačios restauravimo įmonės.
Darbo priemonėsKlijai, chemikalai, konservantai, glaistas, teptukai, dažai restauraciniam retušavimui, acetonas, derva, guma, vaškinė emulsija ir kt.
Profesinės perspektyvosGalima įgyti dailės profesinio bakalauro kvalifikacinį laipsnį ir dailės kūrinių restauravimo ir konservavimo meistro profesinę kvalifikaciją kolegijoje, studijas tęsti universitete. Baigusiems universitetines bakalauro Dailės ir interjero restauravimo studijas asmenims pagal nustatytą Lietuvos Respublikoje restauratoriaus kvalifikacinės kategorijos suteikimo tvarką paprastai yra suteikiama III kategorijos kultūros vertybių X objekto restauratoriaus kategorija. Patvirtinus kategoriją, gali dirbti restauratoriais muziejuose, valstybinėse ir privačiose restauravimo įmonėse, komercinio restauravimo sektoriuje – antikvariatuose, galerijose, kt.; dirbti kultūros, švietimo srityje, kur reikalingos kultūros ir meno istorijos žinios bei jų taikymas. Studijas galima tęsti magistrantūros studijų programoje.
Profesijai reikalingos asmeninės savybės (interesai, vertybės, gebėjimai):nuolatinis profesinis tobulėjimas, originalumas, gebėjimas planuoti, organizuoti ir kritiškai vertinti savo darbą, intelektualumas, analitiškas mąstymas, kruopštumas, atsakingumas, efektyvus bendravimas su kolegomis ir klientais.
Profesijai reikalingas išsilavinimas (jeigu reglamentuotas):aukštasis (universitetinis).

Vaizdinė medžiaga

Nėra duomenų