Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Skulptorius

Pavadinimas anglų kalba

Sculptor

Kodas

265111

Pogrupio pavadinimas

Regimojo meno kūrėjai ir atlikėjai

Pogrupio kodas

2651

Pogrupio aprašymas

Regimojo meno kūrėjai ir atlikėjai kuria ir atlieka meno kūrinius: kuria skulptūras, tapo, piešia, kuria karikatūras, graviruoja ar naudoja kitas technikas.

Atliekamos užduotys:

  • idėjų, dizaino ir tapybos darbų, piešinių ir skulptūrų sumanymas ir kūrimas;
  • daiktų išdėliojimas, modelių išstatymas, gamtovaizdžio ar kitų regimųjų formų pagal pasirinktą temą pasirinkimas;
  • meno kūrimo priemonių, būdų ir medžiagų pasirinkimas;
  • tikroviškų arba abstrakčių trimačių ar reljefinių formų kūrimas, suteikiant formą, raižant ir dirbant su tokiomis medžiagomis, kaip medis, akmuo, molis, metalas, ledas ar popierius, ir jas derinant tarpusavyje;
  • tikroviškų ar abstrakčių piešinių ir tapybos darbų kūrimas, naudojant pieštukus, rašalą, kreidą, aliejinius dažus, akvarelę ar kitas priemones;
  • piešinių piešimas ir graviravimas ar metalo, medžio ar kitų medžiagų išėsdinimas;
  • animacijos objektų, vaizduojančių žmones ir įvykius, dažniausiai karikatūrų, kūrimas;
  • pažeistų, išteptų ir išblukusių tapybos darbų ir kitų meno kūrinių restauravimas.

Aprašymo parengimo arba atnaujinimo data

2014-04-08

Reikalinga kvalifikacija

Galima įgyti dailės bakalauro ar magistro kvalifikacinį laipsnį baigus universitetinių studijų programas.

Daugiau apie profesiją

Susijusios profesijos

Profesijos aprašymas

Profesijos tikslas(-ai):formuluoti kūrinio idėją ir ją originaliai įgyvendinti kuriant kamerinę, smulkiąją ir / ar monumentaliąją skulptūrą naudojant modernius ir klasikinius skulptūrinės raiškos būdus.
Svarbiausios (ne daugiau kaip 10) profesijos veiklos sritys:
  • kūrimas kamerinės (individualios raiškos parodinę skulptūrą, skulptūrą viešoms erdvėms, specifinės vietos kūrinius, instaliacijas ir kt.), smulkiosios (medalių, proginių monetų, interjero ir parodinės skulptūros ir kt.) ir / ar monumentaliosios (stambių visuomeninės reikšmės paminklų projektų, memorialinių paminklų, plastikos elementų architektūros objektuose ir kt.) skulptūros kūrinius naudojant modernius ir klasikinius skulptūrinės raiškos principus, granitinių ir mūrinių paminklų atnaujinimo principus, molio, gipso, medžio, metalo, granito meninio apdorojimo technologijas;
  • dalyvavimas įvairiuose meno projektuose, konkursuose, meno pleneruose.
Potencialūs darbdaviaiGali dirbti individualiai.
Darbo priemonėsMedis, akmuo, metalas, molis, skulptoriaus įrankis, peiliai drožybai, kalimo kaltai, trikampiai, pusapvaliai kaltai drožybai ir kt.
Profesinės perspektyvosGali dirbti individualų kūrybinį darbą, dalyvauti skulptorių projektuose, pleneruose, parodose, kurti memorialines formas ir dekoratyvines skulptūras, atlikti interjero ir eksterjero skulptūrinių akcentų projektavimo darbus, organizuoti savo meno verslą; papildomai baigus specialiuosius dailės pedagogikos kursus ir įgijus dailės pedagogo kvalifikaciją – dirbti dailės pedagoginį darbą mokyklose. Pabaigus meno studijų srities bakalauro programas, studijas galima tęsti meno studijų srities magistrantūros studijų programose.
Profesijai reikalingos asmeninės savybės (interesai, vertybės, gebėjimai):nuolatinis profesinis tobulėjimas, kūrybingumas, išradingumas, originalumas, gebėjimas planuoti, organizuoti ir kritiškai vertinti savo darbą, gebėjimas piešti.
Profesijai reikalingas išsilavinimas (jeigu reglamentuotas):aukštasis (universitetinis). 

Vaizdinė medžiaga

Nėra duomenų