Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Animacinių filmų dailininkas

Pavadinimas anglų kalba

Cartoon artist

Kodas

265109

Pogrupio pavadinimas

Regimojo meno kūrėjai ir atlikėjai

Pogrupio kodas

2651

Pogrupio aprašymas

​Regimojo meno kūrėjai ir atlikėjai kuria ir atlieka meno kūrinius: kuria skulptūras, tapo, piešia, kuria karikatūras, graviruoja ar naudoja kitas technikas.

Atliekamos užduotys:

 • idėjų, dizaino ir tapybos darbų, piešinių ir skulptūrų sumanymas ir kūrimas;
 • daiktų išdėliojimas, modelių išstatymas, gamtovaizdžio ar kitų regimųjų formų pagal pasirinktą temą pasirinkimas;
 • meno kūrimo priemonių, būdų ir medžiagų pasirinkimas;
 • tikroviškų arba abstrakčių trimačių ar reljefinių formų kūrimas, suteikiant formą, raižant ir dirbant su tokiomis medžiagomis, kaip medis, akmuo, molis, metalas, ledas ar popierius, ir jas derinant tarpusavyje;
 • tikroviškų ar abstrakčių piešinių ir tapybos darbų kūrimas, naudojant pieštukus, rašalą, kreidą, aliejinius dažus, akvarelę ar kitas priemones;
 • piešinių piešimas ir graviravimas ar metalo, medžio ar kitų medžiagų išėsdinimas;
 • animacijos objektų, vaizduojančių žmones ir įvykius, dažniausiai karikatūrų, kūrimas;
 • pažeistų, išteptų ir išblukusių tapybos darbų ir kitų meno kūrinių restauravimas.

Aprašymo parengimo arba atnaujinimo data

2014-04-08

Reikalinga kvalifikacija

Dailininkas, kvalifikaciją galima įgyti baigus universitetinių studijų programas.

Daugiau apie profesiją

Susijusios profesijos

Profesijos aprašymas

Profesijos tikslas(-ai):piešti animacinių filmų kadruotes, personažus, dekoracijas siekiant daryti emocinį poveikį žiūrovams.
Svarbiausios (ne daugiau kaip 10) profesijos veiklos sritys:
 • animacinio filmo scenarijaus, tematikos, kompozicijos ir stilistikos eskizų, fonų, personažų charakteristikų, vaidmenų, veiksmo mizanscenų, kitų detalių derinimas su dailininku-statytoju ir / ar režisieriumi;
 • animacinių filmų eskizų, dekoracijų, personažų, kadruočių kūrimas ir / ar piešimas panaudojant įvairias tapybos, grafikos ar pan. technikas;
 • paveikslų tapymas animacinio filmo tematika;
 • judesio komponuočių piešimas, jų dėliojimas fazėmis;
 • ekspografo dėliojimas (animacinės scenos judesio dokumento - ekspozicinio lapo);
 • juodraštinių scenų filmavimas ir / ar skenavimas, piešinių koregavimas;
 • glaudus bendradarbiavimas su animacinio filmo režisieriumi, operatoriumi, kompozitoriumi montuojant visą filmo medžiagą;
 • dalyvavimas animacinių filmų pristatymuose, festivaliuose.
Potencialūs darbdaviaiLietuvos ir užsienio kino studijos, gali dirbti individualiai.
Darbo priemonėsMatinės plėvelės, piešimo priemonės (pieštukai, akvareliniai, akriliniai dažai ir kt.), popierius, modernios kompiuterinės technologijos.
Profesinės perspektyvosGali studijuoti dailės bakalauro studijų programose aukštojo mokslo institucijose, vykdančiose studijas pagal meno studijų srities dailės krypties studijų programas (pavyzdžiui, dailė, tapyba, grafika ar pan.) arba audiovizualinio meno kryptį. Studijas baigę asmenys gali dirbti individualų kūrybinį darbą, piešti animacinius filmus, dalyvauti meno parodose, įvairiuose šiuolaikinio meno projektuose ir pan. Baigus dailės krypties studijų programą, studijas galima tęsti dailės krypties magistrantūros programose.
Profesijai reikalingos asmeninės savybės (interesai, vertybės, gebėjimai):kūrybingumas, originalus, kritiškas mąstymas, kruopštumas, atsakingumas, savarankiškumas organizuojant savo kūrybinį darbą,  efektyvus bendravimas su kolegomis ir klientais.
Profesijai reikalingas išsilavinimas (jeigu reglamentuotas):nereglamentuojamas, dažnai aukštasis (koleginis ar universitetinis). 

Vaizdinė medžiaga

Nėra duomenų