Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Karikatūrininkas

Pavadinimas anglų kalba

Cartoonist

Kodas

265108

Pogrupio pavadinimas

Regimojo meno kūrėjai ir atlikėjai

Pogrupio kodas

2651

Pogrupio aprašymas

Regimojo meno kūrėjai ir atlikėjai kuria ir atlieka meno kūrinius: kuria skulptūras, tapo, piešia, kuria karikatūras, graviruoja ar naudoja kitas technikas.

Atliekamos užduotys:

 • idėjų, dizaino ir tapybos darbų, piešinių ir skulptūrų sumanymas ir kūrimas;
 • daiktų išdėliojimas, modelių išstatymas, gamtovaizdžio ar kitų regimųjų formų pagal pasirinktą temą pasirinkimas;
 • meno kūrimo priemonių, būdų ir medžiagų pasirinkimas;
 • tikroviškų arba abstrakčių trimačių ar reljefinių formų kūrimas, suteikiant formą, raižant ir dirbant su tokiomis medžiagomis, kaip medis, akmuo, molis, metalas, ledas ar popierius, ir jas derinant tarpusavyje;
 • tikroviškų ar abstrakčių piešinių ir tapybos darbų kūrimas, naudojant pieštukus, rašalą, kreidą, aliejinius dažus, akvarelę ar kitas priemones;
 • piešinių piešimas ir graviravimas ar metalo, medžio ar kitų medžiagų išėsdinimas;
 • animacijos objektų, vaizduojančių žmones ir įvykius, dažniausiai karikatūrų, kūrimas;
 • pažeistų, išteptų ir išblukusių tapybos darbų ir kitų meno kūrinių restauravimas.

Aprašymo parengimo arba atnaujinimo data

2014-04-08

Reikalinga kvalifikacija

Nereglamentuojama, galima įgyti artimą dailininko kvalifikaciją arba dailės bakalauro ar magistro kvalifikacinį laipsnį baigus universitetines studijų programas.

Daugiau apie profesiją

Susijusios profesijos

Profesijos aprašymas

Profesijos tikslas(-ai):sumanyti ir meniškai piešti satyrinius arba humoristinius piešinius  išreikiant požiūrį į aktualias socialines, politines ar kitų sričių temas.
Svarbiausios (ne daugiau kaip 10) profesijos veiklos sritys:
 • karikatūrų sumanymas ir piešimas naudojant įvairias meninės išraiškos priemones;
 • karikatūros darbų, tokių kaip straipsnių iliustracijų, temos papildymo konkrečios dienos ar savaitės aktualijų grafiniais vaizdais publikavimas įvairiuose leidiniuose siekiant išreikšti savo požiūrį į aktualią socialinę, politinę ar kt. problemą;
 • užsakomųjų karikatūrų pagal nustatytus, apibrėžtus redakcijų reikalavimus, tam tikras temas, konkretaus leidinio pageidavimą ar užduotį (tai politinės, verslo, laisvalaikio ir pan.) piešimas; 
 • dalyvavimas karikatūrininkų parodose, meno projektuose Lietuvoje ir užsienyje;
 • bendradarbiavimas su Lietuvos ir pasaulio menininkais, meno asociacijomis ir kt.;
 • analitinių straipsnių karikatūros meno tematika rašymas Lietuvos ar užsienio šalių žiniasklaidai.
Potencialūs darbdaviaiLeidybinės institucijos, dizaino, spaudos ir reklamos firmos, gali dirbti individuliai.
Darbo priemonėsPieštukai, paletė, teptukai, dažai, popierius, plunksnos, anglis, raižiklis, medinės ar kt. plokštės.
Profesinės perspektyvosSiekiant tapti karikatūrininku galima studijuoti aukštojo mokslo institucijose, vykdančiose studijas pagal meno studijų srities dailės krypties studijų programas (pavyzdžiui, dailė, tapyba, grafika ar pan.). Baigus dailės krypties studijų programą, studijas galima tęsti dailės krypties magistrantūros programose. Karikatūrininkai gali dirbti piešdami animaciją, komiksus, iliustracijas knygoms, laikraščiams, žurnalams, dirbdami reklamos srityje ir pan.
Profesijai reikalingos asmeninės savybės (interesai, vertybės, gebėjimai):kūrybingumas, išradingumas, originalumas, atsakingumas, gebėjimas planuoti, organizuoti ir vertinti savo darbą, tolerantiškumas, nuolatinis profesinis tobulėjimas.
Profesijai reikalingas išsilavinimas (jeigu reglamentuotas):nereglamentuotas. 

Vaizdinė medžiaga

Nėra duomenų