Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Dailininkas madų kūrėjas

Pavadinimas anglų kalba

Artist fashion creator

Kodas

265103

Pogrupio pavadinimas

Regimojo meno kūrėjai ir atlikėjai

Pogrupio kodas

2651

Pogrupio aprašymas

Regimojo meno kūrėjai ir atlikėjai kuria ir atlieka meno kūrinius: kuria skulptūras, tapo, piešia, kuria karikatūras, graviruoja ar naudoja kitas technikas.

Atliekamos užduotys:

 • idėjų, dizaino ir tapybos darbų, piešinių ir skulptūrų sumanymas ir kūrimas;
 • daiktų išdėliojimas, modelių išstatymas, gamtovaizdžio ar kitų regimųjų formų pagal pasirinktą temą pasirinkimas;
 • meno kūrimo priemonių, būdų ir medžiagų pasirinkimas;
 • tikroviškų arba abstrakčių trimačių ar reljefinių formų kūrimas, suteikiant formą, raižant ir dirbant su tokiomis medžiagomis, kaip medis, akmuo, molis, metalas, ledas ar popierius, ir jas derinant tarpusavyje;
 • tikroviškų ar abstrakčių piešinių ir tapybos darbų kūrimas, naudojant pieštukus, rašalą, kreidą, aliejinius dažus, akvarelę ar kitas priemones;
 • piešinių piešimas ir graviravimas ar metalo, medžio ar kitų medžiagų išėsdinimas;
 • animacijos objektų, vaizduojančių žmones ir įvykius, dažniausiai karikatūrų, kūrimas;
 • pažeistų, išteptų ir išblukusių tapybos darbų ir kitų meno kūrinių restauravimas.

Aprašymo parengimo arba atnaujinimo data

2014-04-08

Reikalinga kvalifikacija

Nereglamentuojama, galima įgyti artimą dailininko kvalifikaciją baigus universitetinių studijų programą.

Daugiau apie profesiją

Susijusios profesijos

Profesijos aprašymas

Profesijos tikslas(-ai):rinkti ir sisteminti informaciją apie įvairias mados kryptis, stilius ir tendencijas naudojantis įvairiomis informacinėmis technologijomis, prognozuojant  mados kryptį, vertinant rinkos poreikius, verslo ypatumus.
Svarbiausios (ne daugiau kaip 10) profesijos veiklos sritys:
 • informacijos apie madą sisteminimas, rinkimas, analizavimas;
 • individualaus ar atlikėjų grupės išvaizdos stiliaus projektavimas įvairiomis meninės raiškos priemonėmis, klasifikuojant ir apibendrinant duomenis išvaizdos stiliui kurti;
 • mados tendencijų prognozavimas ir argumentuotas pateikimas vartotojui meno parodose, renginiuose, drabužių kolekcijų pristatymuose;
 • originalių, funkcionalių, naujoviškų, paklausių drabužių ir aksesuarų kūrimas, drabužių modelių ir kolekcijų iš įvairių medžiagų gamybos organizavimas bei autorinės priežiūros vykdymas;
 • dalijimasis patirtimi su visuomene diskutuojant žodžiu arba rengiant publicistinius straipsnius, mados leidinius.
Potencialūs darbdaviaiPrivačios ir valstybinės Lietuvos bei užsienio lengvosios pramonės įmonėse, gali dirbti individuliai.
Darbo priemonėsKompiuterinės grafikos programos, piešimo priemonės, audiniai, siuvimo reikmenys, drabužių dekoravimo reikmenys (karoliukai, sagos ir kt.).
Profesinės perspektyvosGali dirbti aprangos dizaineriu, individualaus kostiumo ir įvaizdžio analitiku bei kūrėju, scenos atlikėjų, personažų kostiumo bei įvaizdžio analitiku ir kūrėju, aprangos konsultantu, kostiumų dailininku teatre, kine, TV projektuose, kurti mados verslą. Įgijus mados dizaino profesinio bakalauro kvalifikacinį laipsnį studijas galima tęsti pagal universitetinių bakalauro ir / ar magistro studijų programas. 
Profesijai reikalingos asmeninės savybės (interesai, vertybės, gebėjimai):veiklumas, kūrybingumas, gebėjimas užmegzti konstruktyvius ryšius su užsakovais, specialistais, gebėjimas planuoti ir organizuoti savo veiklą, kritiškumas, gebėjimas aiškiai ir išsamiai pateikti informaciją, gebėjimas bendrauti ir bendradarbiauti įvairiose situacijose su klientais.
Profesijai reikalingas išsilavinimas (jeigu reglamentuotas):aukštasis (koleginis arba universitetinis). 

Vaizdinė medžiaga

Nėra duomenų