Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Vertėjas

Pavadinimas anglų kalba

Interpreter

Kodas

264316

Pogrupio pavadinimas

Vertėjai ir kalbininkai

Pogrupio kodas

2643

Pogrupio aprašymas

Vertėjai ir kalbininkai žodžiu ir raštu verčia iš vienos kalbos į kitą ir tiria kalbų kilmę, raidą ir sandarą.

Atliekamos užduotys:

  • santykio tarp prokalbių ir šiuolaikinių kalbų grupių tyrimas, žodžių ir gramatinių formų kilmės ir raidos aiškinimas ir rezultatų pateikimas;
  • kalbos klasifikavimo sistemų, gramatikų, žodynų ir panašių darbų rengimas ar konsultavimas šiais klausimais;
  • vertimas iš vienos kalbos į kitą raštu ir tikslios originalo prasmės užtikrinimas, kad būtų teisingai verčiami teisės, technikos ar mokslo darbai ir kad būtų kuo geriau perteikiama literatūros kūrinių nuotaiką ir stilių atspindinti frazeologija ir terminija;
  • kompiuterių ir kitos įrangos naudojimo metodų kūrimas, siekiant gerinti vertimų kokybę ir produktyvumą;
  • vertimas iš vienos kalbos į kitą žodžiu ar ženklų kalbos vertimas, ypač konferencijose ir panašiuose renginiuose, užtikrinimas, kad būtų perteikiama tiksli prasmė ir, kiek įmanoma, originalo nuotaika;
  • išverstos medžiagas redagavimas ir taisymas.

Aprašymo parengimo arba atnaujinimo data

2014-02-10

Reikalinga kvalifikacija

nereglamentuojama, vertėjo kvalifikaciją galima įgyti universitete studijuojant bakalauro / magistro studijų programas.

Daugiau apie profesiją

Susijusios profesijos

Profesijos aprašymas

Profesijos tikslas(-ai):

 

versti adekvačiai perteikiant sakytinio ir/ar rašytinio originalo teksto turinį ir formą kita kalba laikantis jo leksinių-frazeologinių, morfologinių-sintaksinių ypatybių, terminologijos, atsižvelgiant į kultūrų skirtumus Lietuvos ir tarptautiniame kontekste.
Svarbiausios (ne daugiau kaip 10) profesijos veiklos sritys:
  • vertimas raštu ir/ar žodžiu iš atitinkamos užsienio kalbos į lietuvių kalbą ir atvirkščiai literatūrinių, publicistinių, mokslinių-techninių, ekonominių, teisinių tekstų įvertinant verčiamo teksto sudėtingumą;
  • analizavimas ir kalbos bei dalykinių problemų sprendimas vertimo metu, teorinių ir praktinių žinių taikymas atliekant vertimo užsakymus privačiajame ir viešajame sektoriuose prisiimant asmeninę atsakomybę už atliekamo darbo rezultatus;
  • metodiškas darbas su dideliais informacijos srautais, naudojimas moderniausių informacinių technologijų, leksikografinių šaltinių.
Potencialūs darbdaviaiEuropos Sąjungos institucijos, valstybinės įstaigos ir privačios įmonės, teismai, vertimų biurai, aukštosios mokyklos, mokslo institutai.
Darbo priemonėsSpecialiosios terminijos žodynais, kiti įvairūs leksikografijos šaltiniai, gramatikos, šiuolaikinės informacinės technologijos.
Profesinės perspektyvosĮgiję vertėjo kvalifikaciją asmenys gali dirbti profesionaliu vertėju žodžiu arba raštu Europos Sąjungos institucijose, valstybinėse įstaigose ir privačiose įmonėse, teismuose, vertimų biuruose, koordinuoti tarptautinius projektus, dirbti pedagoginį ir mokslinį darbą aukštosiose mokyklose ir mokslo institutuose. Vertėjas turi puikiai mokėti ne tik užsienio kalbą (as), bet ir žinoti ekonomikos, teisės ir vadybos pagrindus, įvairių šalių kultūrų bei papročių skirtumus ir ypatumus, melagingo ir klaidingo vertimo pasekmes.
Profesijai reikalingos asmeninės savybės (interesai, vertybės, gebėjimai):sklandžiai, nuosekliai ir aiškiai reikšti savo mintis gimtąja ir užsienio kalba, konstruktyviai mąstyti, būti mandagiu, komunikabiliu, tolerantišku bendraujant su kolegomis ir klientais, mokėti išlaikyti savitvardą ir efektyviai valdyti konfliktus.
Profesijai reikalingas išsilavinimas (jeigu reglamentuotas):nereglamentuojama, galima įgyti vertėjo bakalauro/magistro kvalifikacinį laipsnį universitete.

Vaizdinė medžiaga

Nėra duomenų