Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Gestų kalbos vertėjas

Pavadinimas anglų kalba

Sign language interpreter

Kodas

264315

Pogrupio pavadinimas

Vertėjai ir kalbininkai

Pogrupio kodas

2643

Pogrupio aprašymas

Vertėjai ir kalbininkai žodžiu ir raštu verčia iš vienos kalbos į kitą ir tiria kalbų kilmę, raidą ir sandarą.

Atliekamos užduotys:

  • santykio tarp prokalbių ir šiuolaikinių kalbų grupių tyrimas, žodžių ir gramatinių formų kilmės ir raidos aiškinimas ir rezultatų pateikimas;
  • kalbos klasifikavimo sistemų, gramatikų, žodynų ir panašių darbų rengimas ar konsultavimas šiais klausimais;
  • vertimas iš vienos kalbos į kitą raštu ir tikslios originalo prasmės užtikrinimas, kad būtų teisingai verčiami teisės, technikos ar mokslo darbai ir kad būtų kuo geriau perteikiama literatūros kūrinių nuotaiką ir stilių atspindinti frazeologija ir terminija;
  • kompiuterių ir kitos įrangos naudojimo metodų kūrimas, siekiant gerinti vertimų kokybę ir produktyvumą;
  • vertimas iš vienos kalbos į kitą žodžiu ar ženklų kalbos vertimas, ypač konferencijose ir panašiuose renginiuose, užtikrinimas, kad būtų perteikiama tiksli prasmė ir, kiek įmanoma, originalo nuotaika;
  • išverstos medžiagas redagavimas ir taisymas.

Aprašymo parengimo arba atnaujinimo data

2014-02-17

Reikalinga kvalifikacija

​nereglamentuojama

Daugiau apie profesiją

Susijusios profesijos

Profesijos aprašymas

Profesijos tikslas(-ai):

 

atlikti įvairius vertimo variantus, atsižvelgiant į gestų kalbos vertimo specifiką, moralinius ir juridinius aspektus bei taip siekiant kurčiųjų bendruomenės integracijos į visuomenės gyvenimą.
Svarbiausios (ne daugiau kaip 10) profesijos veiklos sritys:
  • taisyklingas ir tikslus garsinio teksto gestų kalba ir jos variantais vertimas kurtiesiems;
  • bendravimo su kurčiaisiais specifikos išmanymas suvokiant klausos sutrikimo įtaką žodinės kalbos formavimuisi;
  • socialinių ir psichologinių kliento ypatybių įvertinimas padedant kurčiajam integruotis į visuomenę, tarpininkaujant tarp kurčiojo, jo aplinkos ir socialinių institucijų;
  • švietėjiškų veiklų vykdymas pristatant naujas įvairaus žanro knygas, kurčiųjų technines pagalbos priemones, organizuojant diskusijas visuomenei ir kt.
Potencialūs darbdaviaiGestų kalbos vertėjų centrai, Lietuvos kurčiųjų draugijos įstaigos ir organizacijos, rajonų ir miestų socialinės globos skyriai, įvairios globos įstaigos, mokymo institucijos ir kt., gali dirbti individuliai.
Darbo priemonėsGestų kalbos gramatika, specialiosios kompiuterinės gestų kalbos mokymosi programos, kiti žodynai.
Profesinės perspektyvosNorint dirbti gestų kalbos vertėjo darbą  reikalingas gestų  kalbos profesinio bakalauro kvalifikacinis laipsnis. Prieš pradedant dirbti reikia susipažinti su gestų kalbos kultūra, gestų kalbos gramatika ir kurčiųjų bendravimo kultūra, pažinti kurčiųjų bendruomenę, kurčiųjų organizacijas bei su jais susijusias institucijas.
Profesijai reikalingos asmeninės savybės (interesai, vertybės, gebėjimai):tolerantiškumas, atidumas, paslaugumas, gebėjimas bendrauti, nuoširdumas, gebėjimas vykdyti švietėjišką veiklą, empatiškas bendravimas su kurčiaisiais, mokėjimas išlaikyti savitvardą ir efektyviai valdyti konfliktus.
Profesijai reikalingas išsilavinimas (jeigu reglamentuotas):nereglamentuojama, dažnai aukštasis (koleginis).

Vaizdinė medžiaga

Nėra duomenų